Dave Ensberg-Kleijkers (39) is de jongste zoon van Lucia Codfried-Ensberg, die in 2000 op slechts 50-jarige leeftijd is overleden. Verder is hij gelukkig getrouwd en een trotse vader. Hij werkt in het dagelijks leven als directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.

Wat heeft je moeder jou meegegeven en neem je mee?

“Mijn moeder heeft mij heel veel meegegeven, maar het belangrijkste was haar onvoorwaardelijke liefde. Ook had ze veel vertrouwen in mijn talenten en potentie. Dat gaf en geeft mij nog altijd het zelfvertrouwen om het maximale uit mijn leven te halen. Ook na haar overlijden voel ik haar aanwezigheid als een soort beschermengel vrijwel dagelijks.”

Foto Dave met moeder Lucia
De jonge Dave met zijn moeder Lucia

Hoe eer jij je moeder?

“Ik probeer mijn dochter dezelfde liefde te geven die mijn moeder mij gaf. Maar dat niet alleen: ook de ruimte en het vertrouwen om te ontdekken wie ze is en wat haar plaats op aarde is. Dat is niet altijd makkelijk; opvoeden is het moeilijkste dat er is. Gelukkig was ook mijn moeder niet perfect en leer ik daaruit dat ik als vader ook niet perfect hoef te zijn. Verder eer ik mijn moeder door via mijn werk, nevenfuncties en vrijwilligerswerk bij te dragen aan een betere wereld en een eerlijker en inclusiever Nederland. Ten slotte ben ik al tien jaar bestuurslid van een stichting die bijdraagt aan onderwijs en cultuur in het geboorteland van mijn moeder; Suriname. Dat zou ze als oud-leerkracht in dat land extra bijzonder hebben gevonden.”

Wat is of betekent moederschap voor jou?

“Moederschap heb ik tijdens de zwangerschap van mijn echtgenote op een nieuwe manier ervaren. De verbinding tussen moeder en kind is bijzonder en gaat erg diep. Moederschap is voor mij een unieke combinatie van een fysieke, psychologische en spirituele band tussen moeder en kind. Een moeder beschermt haar kind, voedt het kind in alle opzichten en heeft het onvoorwaardelijk lief. Maar moederschap is ook wederkerig. Een kind laat een vrouw op een andere manier groeien en zich verbinden aan haar lotsbestemming. Het moederschap roept vanaf de zwangerschap en met name de geboorte hele bijzonder krachtige kwaliteiten op bij een vrouw. Soms latente kwaliteiten die manifest worden.”

Wil je nog iets delen rond dit thema?

“Moederschap is niet alleen rozengeur en maneschijn. Net als ouderschap in brede zin is moederschap hard werken en wordt er veel geleerd door ‘fouten’ te maken. Moederschap kan ook vermoeiend en uitputtend zijn. Niets is energetisch zo slopend als een kind dat een moeder een pijnlijk confronterende spiegel voorhoudt van het gedrag dat de moeder bewust of onbewust oproept.”

Lees ook

moeders mahesvari76

“Dit kinderboek schreef ik dankzij mijn nani als inspiratiebron”

Mahesvari Autar over haar grootmoeder

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op 11 mei 2023 en herhalen we in de aanloop naar Moederdag 2024.

Maria Bouanani

Maria Bouanani

Schrijver

Maria Bouanani studeerde Franse Taal en Cultuur aan de Faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Voor Nieuw Wij schrijft ze …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.