Waarom heb je meegewerkt aan het filmpje?

“Ik heb aan het filmpje meegewerkt omdat ik het belangrijk vind om bewustzijn te creëren over orgaandonatie. Vooral onder jongeren met een islamitische achtergrond zijn er vaak veel vragen over het thema orgaandonatie. Ik heb met het filmpje willen aantonen dat er verschillende meningen zijn over orgaandonatie en dat het belangrijk is om die keuze weldoordacht te maken.”

Zou je zelf een orgaan afstaan als een familielid of vriend hier om vraagt?

“Een orgaan afstaan terwijl je nog leeft, dat vind ik moeilijk. Je hoort wel eens dat mensen dat doen. Ik vind het knap, maar ik vind het idee om tijdens het leven iets af te staan eng. Ik weet ook niet of dit volgens de islam toegestaan is. Ik heb wel eens gehoord dat het mag als je er zelf in gezondheid niet op achteruit gaat.”

Hoe zorgen we ervoor dat meer Nederlanders – allochtoon en autochtoon – organen afstaan aan mensen die ze nodig hebben?

“Ik denk dat informatievoorziening het allerbelangrijkste is. Nu zijn er nog behoorlijk wat indianenverhalen die de ronde doen waardoor mensen het niet aandurven. Verder denk ik dat het belangrijk is om het gesprek hierover op gang te brengen onder verschillende doelgroepen. Zet allochtone artsen in om uit te leggen hoe orgaandonatie werkt, zet mensen in die een orgaan hebben ontvangen en wiens leven dus is gered om het verhaal te vertellen. Je moet mensen overtuigen, niet alleen door een campagne op televisie maar ook door het gesprek aan te gaan op verschillende plekken: in moskeeën, in buurthuizen en op scholen. Er is al sinds de jaren tachtig discussie over orgaandonatie onder islamitische geleerden op hoog niveau, die discussie moet algemener bekend zijn. Nu zijn de mensen alleen maar op de hoogte van de mening dat het verboden is.”

Wat vind je ervan dat de wetenschap druk bezig is met het klonen van lichaamsdelen. Wellicht komt er ooit een tijd waarin we geen donoren meer nodig hebben…

“Iedere vooruitgang in de wetenschap is wat mij betreft positief als hiermee mensenlevens worden gered. Over klonen is veel discussie geweest, maar ik denk dat het klonen van een orgaan (dus niet een heel mens of dier) met als doel mensen te redden een goede zaak is.”

Organen aan iemand geven doe je niet zomaar. Wat is jouw tot nu toe meest waardevolle cadeau/gift geweest aan iemand?

“Dat is een moeilijke vraag… Misschien wel het feit dat ik met mijn man getrouwd ben en hem dus eigenlijk mijn leven heb gegeven. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel in de zin dat ik alles voor hem over heb.”

Bron: www.youtube.com
Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.