Begin met priester Antoine Bodar over de opmars van spiritualiteit en het brengt bij hem een golf aan irritaties teweeg. Over de groeiende populariteit van het blad Happinez bijvoorbeeld. De rooms-katholieke geestelijke wil dat mensen bij spiritualiteit verder kijken dan het ‘goede gevoel’ en zichzelf. Bodar: ,,Alleen afgaan op het gevoel, is mij te gevoelig. Het thema van de Maand van de Spiritualiteit – ‘wortel schieten’- vind ik daarom een mooi thema. Dat zegt dat spiritualiteit ergens in geworteld moet zijn. Voor mij ligt die wortel in de betekenis van het woord spiritualiteit: spiritus sanctus, de Heilige Geest. Voor echte spiritualiteit moeten we terug naar het christendom, de bijbel.’’

Het verschil tussen christelijke en niet-christelijke spiritualiteit zit hem in het godsbesef, meent Bodar. ,,De dichter Willem Kloos zei: ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.’. Dat wordt nu vertaald met: ‘Ik ben zelf God’. Maar dat bedoelde Kloos niet, want je gelijk willen maken aan God, is de zonde van Adam en Eva die in het paradijs van de appel aten. Delen in de godheid betekent dat je je identificeert met een God die mens is geworden, die zijn kruis heeft opgenomen. Dat betekent dat we in onze spirituele beleving wel wat deemoediger zouden mogen zijn. We zijn geroepen om te dienen. Als je wilt heersen, moet Gij dienen, zegt Jezus.’’

De oproep van Bodar in deze maand van de spiritualiteit luidt dan ook: ,,Keer terug naar het christendom gij afgevallen christenen die het hele christendom naar uw hand hebt gezet. Christus zei: ‘Mogen zij een zijn, zoals mijn vader in mij is en ik in u’. Dat betekent dat we als katholieken, protestanten en andere christelijke groepen moeten proberen bij elkaar te komen. Dat is onze opdracht. Er is dus nog een hoop werk te verrichten. Het thema wortel schieten kunnen we volgend jaar gewoon voortzetten.’’

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.

Pauline Weseman

journalist, docent, religiewetenschapper

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.