Kun je kort iets over jezelf vertellen?

“Mijn naam is Agnes van der Sluijs en ik werk sinds januari aan de opdracht om opleidingen, trainingen en educatieve projecten voor Nieuw Wij op te zetten. Dat doe ik met veel plezier en enthousiasme, in nauwe samenwerking met Chantal Suissa. Ik werk 13 jaar in dit educatieve veld en raak steeds opnieuw weer overtuigd van het belang van het verbinden van verschillen, zeker onder jongeren. Zij zijn én nogal op zichzelf gericht én tegelijk zo gevoelig voor groepsdruk en meningen van anderen. Grote thema’s als discriminatie, het vluchtelingenvraagstuk en wrijving tussen religies kun je alleen maar overbrengen door het naar hun eigen leefwereld te vertalen. Het is mooi werk om dat te kunnen doen en kwartjes te zien vallen.”

Mijn eigen belangstelling voor dit thema ontstond toen ik zelf als scholier in 1995 voor het eindexamen een opstel moest schrijven over het levend houden van de herinnering aan de Holocaust. Ik wijdde er vervolgens een groot deel van mijn studie Geschiedenis aan en kwam via een aantal Joodse organisaties terecht in de wereld van diversiteitseducatie.”

Wat is Nieuw Wij leert?

“Nieuw W!J leert is ontstaan vanuit het verlangen van het Nieuw Wij-team om bij te dragen aan het verbinden van verschillen op scholen. Dat doen we door de kennis en kunde die in Nieuw Wij aanwezig is via eigen methodiek over te dragen in trainingen, workshops en projecten. Nieuw Wij leert brengt besturen en directies in gesprek over hun visie op culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Met docenten gaan we concreet aan de slag, bijvoorbeeld op het thema van effectief nuanceren van grensoverschrijdende uitlatingen. Leerlingen volgen projecten waarbij ze nadenken over hun eigen cultuur en levensbeschouwing en de diversiteit in hun eigen directe omgeving. Belangrijke vraag is of ze kunnen zijn wie ze zijn en wat daarbij eventueel in de weg staat aan vooroordelen of discriminatie.”

Maar er zijn toch al vergelijkbare projecten in het onderwijs?

“Nieuw Wij leert onderscheidt zich door verbinding te brengen in de thema’s die langskomen: wie ben je en tot welke groepen behoor je, waar sta en ga je voor en hoe kun je de ander vanuit zijn eigen unieke identiteit ontmoeten. Wat doe je als je in het contact wrijving of zelfs conflict ervaart. Kun je leren om verantwoord te clashen? En hoe begeleid je dat als volwassene? Er wordt voor iedere school een project op maat gemaakt, dat zowel preventief kan zijn als reactief. Wat we hebben gemerkt is dat docenten heel graag praktische tools krijgen in het omgaan met echt lastige actuele vraagstukken. Leerlingen zijn vaak niet bepaald genuanceerd en veel docenten voelen zich niet senang als ze een discussie begeleiden waarin de extreme uitlatingen hen om de oren vliegen. In de docententrainingen bieden we die tools.”

nieuwwijleert

De trainersopleiding die gisteren is begonnen… wat houdt die in?

“We gaan met een heel gemêleerde groep oefenen in de methodieken die Nieuw Wij leert in de educatieve projecten biedt. De deelnemers ondergaan alles eerst zelf voordat ze voor een groep gaan staan. Het is belangrijk om te weten hoe je zelf op de vragen reageert die langs kunnen komen, en wat voor jou hete hangijzers zijn. De mensen die deelnemen hebben allemaal al een behoorlijke trackrecord op dit terrein. We willen ze uitdagen om desondanks van en met elkaar te leren. Dat is juist in een groep als deze – met zoveel verschillende levensbeschouwelijke en culturele diversiteit – zo leuk. En wij leren uiteraard ook weer van de deelnemers. Zo groeit de expertise van Nieuw Wij leert en daar profiteren anderen ook weer van.”

Wat gaan de trainers na de opleiding doen?

“Het team van Nieuw Wij leert werkt hard aan het opzetten van zoveel mogelijk educatieve projecten, op scholen en in organisaties en bedrijven. Naast dat de trainers ons daarbij gaan helpen, zullen ze uiteraard ook aan de slag gaan binnen die projecten. De manier waarop kan heel verschillend zijn. Sommige projecten zullen uitsluitend gericht zijn op leerlingen, anderen meer op docenten of directies. Binnen organisaties zullen we projecten organiseren die gaan over diversiteit op de werkvloer. En dan niet zozeer hoe je dat bereikt, maar vooral hoe je iedereen vanuit zijn eigen unieke identiteit plek en ruimte geeft in het geheel van teams. Wij zijn ervan overtuigd dat als je dat doet, je school of organisatie daarvan zichtbaar profijt heeft.”

Wanneer is Nieuw Wij leert een succes?
“Nieuw Wij leert wil in heel Nederland, op scholen in andere omgevingen, mensen met elkaar in verbinding brengen. Niet om ‘aapjes te kijken’ maar om daadwerkelijk met elkaar in contact te zijn en van elkaar te leren. Ook wanneer dat lastig is, omdat het knelt en wrijft en je eigen ideeën op de tocht zet. Als dat lukt, is Nieuw Wij leert een succes.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.