1. Miek Pot kan niet echt los komen van haar vroegere kluizenaarsleven

“Was het maar waar. Ik reis veel en ben veel onder de mensen. Ik leid een tegenovergesteld leven aan dat van mijn kluizenaarsperiode. Ik blijf verlangen naar ‘God’ maar weet nu ook dat elke vorm die daar een exclusieve aanspraak op meent te moeten maken, een illusie is. Enkel door af te dalen in mezelf, mijn eigen ‘demonen’ en schaduw in de ogen kijkend, mijn hart openend voor de onvoorziene gebeurtenissen van het leven, het lijden op een geduldige manier aanvaardend, kom ik daar op een plek, mijn ziel, dat oneindige bewustzijn waar ik het mysterie mag ervaren. Het wordt me geschonken.”

2. ‘De diepere laag vinden in jezelf’ zou heel goed een illusie kunnen zijn

“De hele geschiedenis door, in alle godsdiensten, culturen en filosofische stromingen is nagedacht over de ziel. Wie we ten diepste zijn, waar we vandaan komen. De mens is een homo religiosus. Ik denk dat als we dit ontkennen, we de illusie van de maakbare wereld in stand houden.”

3. Mystiek is alleen voor hooggeschoolden

“Mystiek is een ingewikkeld woord. Ik spreek liever van de innerlijke reis en al wat we daar tegen komen. Op weg naar een groeiend bewustzijn. Voorwaarde is zeker niet een hoge scholing maar wel een minimum aan bewustzijn en een bepaalde mate van emotionele intelligentie. De reis vraagt namelijk om zelfreflectie, duiding op zijn minst voor jezelf, weten waar je mee bezig bent en waar je naar toe wilt.”

4. Mystiek is alleen voor hooggevoelige mensen 

“Wat is hooggevoeligheid? Ik zou het liever vertalen met een bepaalde mate van emotionele intelligentie. We weten dan dat de empirisch waarneembare werkelijkheid niet het enige is dat er is. Het is een illusie om dat voor de werkelijkheid aan te zien en die illusie doorzien we. Dat is het minimum aan bewustzijn en emotionele intelligentie dat gevraagd wordt voor de innerlijke reis. Emotionele intelligentie onderkent immers verschijnselen als synchroniciteit en serendipiditeit bijvoorbeeld.  Zonder dat wordt het wel erg moeilijk en zo niet zinloos!”

5. God is een ander woord voor het bewustzijn van mensen

“God is een mysterie dat onze menselijke concepten te boven gaat. Het is noch louter bewustzijn, noch een menselijke persoon. Elke taal die ‘God’ denkt te ‘vangen’, zit er naast. Het is alleen te ervaren met ons bewustzijn (ziel).”

6. Tijdelijk intreden heeft de toekomst

“Tijdelijk monachisme kan mensen handvatten bieden om de weg naar binnen te gaan en het leven van de ziel te ontdekken. Want zeker in het begin heb je daar hulpmiddelen bij nodig. In het leven van alledag in onze materialistische wereld is er vaak weinig tijd en ruimte voor. Het blijft ook vaak nog een taboe om hierover te praten in gezelschap. Dan kan een bepaald kader dat zich toelegt op het ritualiseren van deze zoektocht, een tijdelijk onderdak zijn en mensen op een spoor brengen. Het kan mensen op de innerlijke reis initiëren.”

7. Nieuwe vormen van gemeenschap kunnen alleen levensvatbaar zijn als ze recht doen aan de nieuwe waarden van individualiteit

“Het Oosterse christendom heeft van oudsher altijd meer de individualiteit van de ‘zoeker’ gerespecteerd. In het Westen is dat onder het mom van ‘gelijke kappen, gelijke monniken’ vanaf het begin overboord gegooid. Dat is jammer. Ik denk dat vormen van gemeenschap nu alleen levensvatbaarheid hebben als ze juist de individualiteit respecteren.”

8. Astrologie en mystiek gaan prima samen

“Astrologie is een model om je eigen specifieke aardse werkelijkheid te duiden. Wat kom je hier doen op aarde? Wat is je levensopdracht en waar liggen je talenten? Het is de meer persoonlijke GPS of gebruiksaanwijzing voor het leven.
Mystiek is het geheel van ervaringen op de innerlijke reis. Astrologie helpt om die verscheidenheid aan ervaringen te duiden. Je kunt de metafoor maken met een wandeling door een dicht donker woud. Welke weg moet ik nu nemen? Waar is het begaanbaar? De astrologie legt dat pad meer expliciet bloot zonder iets af te doen aan de vrije wil. Want daarover gaat het. Er ligt een GPS maar ik heb de vrije wil er op in te gaan en er iets mee te doen of niet. Dat is wat in het Evangelie ook gezegd wordt: ga je je talent begraven of ga je het vermenigvuldigen? Wij hebben die vrije wil gekregen.”

Voor meer informatie over haar nieuwe boek Doorkruist land: klik hier.
Voor een video-interview met Miek Pot, elders op deze website: klik hier.

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.