De naam Lalbadoersing komt zeer vaak voor in Nederland. Gaat het om een en dezelfde familie?

“Dat klopt, iedereen met deze achternaam in Nederland en Suriname is van dezelfde familie.”

Hoeveel invloed heeft de familie Lalbahadoersing in de hindoegemeenschap van Nederland? Veel leden hebben belangrijke posities op verschillende plekken…

“Als familie op zich geen enkele. Aanwezig zijn op de zogenaamde belangrijke posities wordt gezien als het nemen van verantwoordelijkheid, met als doel om een positieve bijdrage te leveren. Wij streven handelen uit besef van verantwoordelijkheid na, wat een een dharmische plicht is. Dharma houdt handelen op de juiste tijd, op de juiste manier en om de juiste redenen in. Juist handelen resulteert in tevredenheid, geluk en uiteindelijk verlossing van de kringloop van geboren worden en sterven.”

Wie of wat bepaalt de mate van macht en aanzien in de hindoegemeenschap van Nederland?

“Hindoeïstisch Nederland is sterk versplinterd, waardoor er geen noemenswaardige machtsblokken zijn. Er zijn veel kleine ‘koninkrijkjes’, gevormd door een hindoe geestelijke, met daar omheen zijn familie en een aantal gezinnen bij wie hij thuis de religieuze diensten verzorgt. Wanneer de achterban van zo’n priester niet kritisch is of onvoldoende kennis van of een verkeerd beeld van dharma heeft, dan krijgt hij – soms onbedoeld – macht over deze achterban die zich dan heel afhankelijk opstelt. Overigens vind ik dat in strijd met de eigen verantwoordelijkheid: priesters zijn slechts door jou uitgekozen tussenpersonen. De mate van macht van een priester en de directe familie is afhankelijk van de grootte van diens familie en het aantal gezinnen voor wie deze priester religieuze diensten verzorgt. Aanzien krijg je wanneer je bereid bent en kunt uitleggen wat je doet. Dat moet in lijn zijn met dharma. Wie goed op de hoogte is van dharma, geniet in het algemeen veel aanzien. Waar een foute priester de onwetendheid van zijn achterban voedt, spoort de toegewijde priester mensen aan tot zelfontplooiing. Hij organiseert taallessen (hindi), leidt studies van de geschriften, gaat gesprekken aan op basis van gelijkwaardigheid, ondersteunt in de ouderenzorg en verzorgt religieuze diensten bij mensen thuis. Dit alles zonder enige financiële vergoeding te ontvangen en niet zelden eigen geld investerend. Ook hier is sprake van een koninkrijk maar dan wel een waarbinnen spirituele groei, geluk en welzijn merkbaar zijn. Het aanzien dat de priester en diens familie genieten is evenredig met het aantal gezinnen of personen die gebruik maken van de diensten van deze priester.”

In hoeverre speelt een verkapte vorm van het kastenstelsel hierin een rol?

“Het kastenstelsel is, mits goed toegepast, een zegen voor de mensheid. Het wijst een ieder op diens verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Evenals het belastingstelsel is het kastenstelsel niet door iedereen even geliefd. Het kent voorstanders, tegenstanders en misbruikers. Het kastenstelsel toont dat, als je goed doet in je omgeving, jouw omgeving later aangenaam voor je is. Het definieert vier beroepsgroepen die gelijkwaardig aan en zorgplichtig naar elkaar zijn. Dus geen hiërarchie, zoals het beeld wel doet vermoeden. Als je hoge ethische normen hanteert, maakt dat jou niet belangrijker dan anderen. Voor mij zijn alle kasten en kastenleden gelijkwaardig. Wanneer de visie van gelijkwaardigheid en zorgplicht toegepast zou worden op de huidige samenleving, zouden mensen die in de financiële sector werken zich niet verrijkt hebben over de ruggen van anderen. De wereldwijde financiële crisis zou dan nooit kunnen voorkomen. Overigens heeft het idee van de kastenlozen niets met het hindoeïsme te maken.”

Kunnen we spreken van een hindoe elite in Nederland?

“Nee, die elite is er niet. Daarvoor komt het hindoeïsme niet lang genoeg voor Nederland. Er zijn wel diverse individuen die hindoe-Nederland trekken, maar dat gebeurt allemaal op eigen titel.”

U bent betrokken bij de grootste mandir van Nederland. Hoeveel gezag hebt u als het gaat om de vraag wat er in deze mandir gebeurt?

“Over de mandir heb ik geen gezag, alles wat daar gebeurt wordt vastgesteld in projectgroepen. Wel krijg ik waardering voor mijn aandeel als vrijwilliger, om iets anders wil ik niet gewaardeerd worden. Ook over de pandits heb ik geen gezag. Het beleid van de Wijchense mandir ten aanzien van hen is dat ze van onbesproken gedrag moeten zijn. Daarnaast moeten zij over goede kennis van de geschriften en het hindi beschikken.”

Welke nationale of buitenlandse hindoeïstische goeroe heeft de meeste invloed op Nederlandse hindoes denkt u?

“Er zijn twee internationale goeroes die veel invloed op Nederlandse hindoes hadden. Tussen 1960 en 1990 was dat Srila Prabhupad, stichter van de Hare Krishna beweging. Hij had tienduizenden aanhangers. Ik vind dat een goede zaak, hij gaf veel mensen een houvast in het leven. Tussen 1980 en 2000 had je Bawra ji Maharaj, stichter van de Brahmarishi mission. Ook zijn invloed vind ik heel positief. Hij onderstreepte de gelijkwaardigheid onder alle wezens en vormde een serieus tegenwicht voor de in zijn ogen discriminerende interpretatie van het kastenstelsel. Diverse discipelen van hen zijn nu zelf goeroe. Zij hebben allen degelijke kennis van de geschriften, hebben daarnaast de talen goed bestudeerd en leven in het algemeen een voorbeeldig leven.”

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Jan-Albert-Hootsen

Jan-Albert Hootsen

journalist, gespecialiseerd in Latijns Amerika

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.