Waarom werd je lid van DENK en hoe ging dat?

“In het najaar van 2015 maakte ik via YouTube-filmpjes kennis met DENK. Dat waren overigens andere filmpjes dan waar veel kritiek op kwam. Het schooljaar daarvoor kreeg ik tijdens maatschappijleer overzichten te zien van de standpunten van alle partijen die toen in de Kamer zaten, per onderwerp. Bij elke partij zag ik punten waar ik me niet in kon vinden. Dit leidde ertoe dat ik breder wilde kijken. Ik las het manifest van DENK en niet lang daarna wist ik zeker dat ik op DENK wilde stemmen. Eerst volgde ik alles online en in 2018 besloot ik een keer mee te doen met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Sindsdien ben ik actief lid.”

Kun je wat vertellen over je ervaringen bij DENK? Is er ruimte voor jou als christen?

“Op de eerste dag dat ik vrijwilliger was, werd ik vanwege mijn achtergrond een voorbeeld genoemd. Verder merk ik vooral sinds 2019 dat veel actieve DENK-leden tegen mij zeggen dat de partij meer mensen als ik nodig heeft. Ze zijn geïnteresseerd in wat er binnen de verschillende gemeenschappen leeft. Op Facebook deel ik met enige regelmaat iets over wat er onder christenen leeft, zoals christenvervolging. Daar krijg ik vanuit DENK goede respons op. Ook willen sommigen met mij naar de kerk, omdat zij graag met christenen in gesprek willen.

Wat betreft de aandacht voor christenen zie ik een positieve ontwikkeling. De fractievoorzitter van DENK in Veenendaal stelde eerder al raadsvragen over een besmeurde kerk. Een raadslid in Amsterdam wil bekeerlingen tot het christendom, die daar vaak slachtoffer zijn van criminaliteit, een bijzondere status geven bij de politie, zodat ze meer bescherming krijgen. In de Tweede Kamer is DENK de enige niet-christelijke partij die zich echt positief uitlaat over vrijheid van onderwijs. Ook stemde de DENK-fractie, als enige linkse partij, voor een motie van één van de christelijke partijen om meer aandacht aan religieuze minderheden te geven tijdens de wederopbouw in Syrië.”

Ben je tijdens je lidmaatschap tot nieuwe of diepere inzichten gekomen?

“Jazeker! DENK-leden willen het hebben over concrete problemen en oplossingen. Ze hebben enorm veel moeite als het bashen van een bevolkingsgroep de boventoon voert. Geloofwaardigheid wordt als belangrijk gezien. DENK-leden hebben er bijvoorbeeld moeite mee dat een politicus aan de ene kant klaagt over moslims die vrouwen zouden achterstellen, terwijl zo’n politicus vervolgens niets doet tegen discriminatie van vrouwen in brede zin. Het is dit soort politici vaak niet om de vrouwen te doen, maar om moslims in een negatief daglicht te stellen.”

Heb je politieke ambities? Ga je meehelpen in de campagne voor de komende verkiezingen?

“Mijn droom is om in de toekomst een politieke functie binnen DENK te bekleden. Het liefst in de Tweede Kamer. Daarvoor hoop ik ook op gemeentelijk of provinciaal niveau ervaring op te hebben gedaan.”

Waarom zouden mensen volgens jou op DENK moeten stemmen?

“Het gaat mij persoonlijk om de waarden die Jezus heeft gedeeld. Zo zei hij tijdens de Bergrede onder andere: “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen worden genoemd”. Ook had hij oog voor mensen waar niemand oog voor had, zoals kinderen en melaatsen. Bovendien wilde hij met het verhaal over de Barmhartige Samaritaan duidelijk maken dat iedereen, wie het ook is, onze naaste is. En als ik dit ga vertalen naar politieke standpunten, kom ik op het volgende: DENK respecteert de rechten van iedere gelovige meer dan de andere partijen, bijvoorbeeld door het waarborgen van de vrijheid van onderwijs.

christen voor denk op twitter
Hans twittert als Christen voor DENK

Verder wil DENK dat vanuit de politiek actief wordt bevorderd dat mensen vreedzaam met elkaar samenleven, elkaar accepteren èn dat discriminatie in de breedste zin van het woord wordt aangepakt. Daar wil DENK een speciale minister voor. Ook zet de partij zich in voor de opvang van vluchtelingen en wil de partij in plaats van veel leunen op het leger, inzetten op diplomatie, om in de wereld de rust zo veel mogelijk te herstellen en te voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen. En niet onbelangrijk: voor de partij heeft iedereen, ongeacht de portemonnee, recht op goede zorg en goed onderwijs.

Ik snap niet dat bijna alle christelijke partijen in de wereld gematigd conservatief tot zeer conservatief zijn. Want Jezus keerde zich regelmatig tegen de gevestigde orde en tegen discriminatie.”

Wat wil je mensen tenslotte nog meegeven?

“De partij is geen lange arm van welke politieke partij of lobbyclub in het buitenland dan ook, wat soms gedacht wordt. De Tweede Kamerfractie heeft gebroken met de aanvallende stijl, waar veel kritiek op kwam. DENK is een onafhankelijke progressieve partij waar gelijkwaardigheid en respect voor ieders identiteit de belangrijkste waarden zijn. Persoonlijk proef ik veel openheid voor nieuwe ideeën waardoor de kernwaarden steeds beter vorm kunnen krijgen.”

Dit interview verscheen oorspronkelijk op 11 november 2020 en is opnieuw gepubliceerd in het kader van de Nieuw Wij Zomerherhalingen 2021. Inmiddels ondersteunt Hans Bruintjes als vrijwilliger de Utrechtse gemeenteraadsfractie van DENK.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Theo Brand-2

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.