Professor Bob Smalhout zit barstensvol kritiek op de islam en de criminele Marokkaanse jongeren die het verpesten voor de grote groep die het wel goed doet. Smalhout brengt zijn kritiek met de grootste vanzelfsprekend en verontwaardiging, met de voortvarendheid van een stand-up comedian. Maar zijn uitspraken zijn allerminst grappig bedoeld. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen over doodgereden tasjesdieven, beroofde en doodgestoken autochtonen. Zo kennen we deze gepensioneerde arts – die nog steeds zeventig uur per week werkt – ook van zijn wekelijkse column in De Telegraaf.

Oplossingen bedenken voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, blijkt een stuk ingewikkelder. Steeds brengt Smalhout vooral de grote boosdoeners ter sprake. Zo is daar het “waardeloze toelatingsbeleid van Nederland” dat “hele volksstammen analfabeten” heeft binnengelaten en nog steeds binnenlaat “die alleen de weg naar het uitkeringenbureau kennen”. Overbevolking in dit kleine land ziet Smalhout als een ander groot probleem. “Zet vijftig lieve konijntjes in een hok, die slachten elkaar ook af.” De opvoeding, of liever gezegd: het gebrek daaraan, is een ander probleem. De schuldigen hierin zijn de tweeverdieners die geen tijd meer hebben om hun kinderen sprookjes vol zedenlessen voor te lezen, waardoor normen en waarden verwateren. Met name ouders van Marokkaanse jongens krijgen het ervan langs. Ouders die na 35 jaar nog geen woord Nederlands spreken, zich niet hebben aangepast aan de samenleving, waar de vrouw zich koest moet houden en door geen man, ook geen arts, aangeraakt mag worden. Hun dochters leren hard en doen het “fantastisch”, maar hun zonen worden gezien als “aankomende mannen die respect eisen vanaf hun tiende en dan geen pak slaag meer kunnen krijgen”. Het grote euvel bij Marokkanen is dat “wij de slechtste elementen hebben gekregen: uit de achterstandgebieden van Marokko”.

En daar is boosdoener islam, een “starre, jonge godsdienst met agressieve trekken die vrouwen en homo’s onderdrukt, en niet-moslims – ‘wij dus’- ziet als vijanden die zich ‘zedeloos kleden en gedragen’”. Hier legt Smalhout de oorzaak bij slecht ingeburgerde imams en het islamitische onderwijs. Zij verkondigen een islam dat 2500 jaar achterloopt op het christendom.

2500 jaar? Het christendom is toch pas 2000 jaar oud?

“Ja, maar het christendom is een voortzetting van het jodendom. De islam is een jonge godsdienst die veel van deze godsdiensten overnam. In het Oude Testament werden zedelozen ook uitgeroeid. Christenen hebben de vreselijkste dingen gedaan. Wij zijn daar overheen gegroeid.”

Het is een kwestie van er overheen groeien bij de islam?

“Ja, de islam moet volwassen worden en moderniseren. Probleem is dat veel imams hier niet hoog opgeleid zijn, primitieve preken houden over hoe je vrouwen moet slaan en homo’s moet behandelen. Ze moeten vrouwen niet zien als een lustobject of kinderfabriek. Dat soort imams moet het land uit en die flauwekul maar in het Rifgebergte uitslaan. Imams hier moeten Nederlands spreken, een behoorlijke opleiding hebben, de westerse normen en waarden kennen. Op den duur zal de islam veranderen, maar dat duurt lang en vergt veel botsingen.”

Veel autochtone Nederlanders vinden dat Nederland hun thuis niet meer is en vertrekken mede daarom massaal naar het buitenland. Wat vindt u daarvan, waar ligt de oorzaak?

“Het is jammer en krankzinnig als je je eigen land verlaat. Maar ik kan het me levendig voorstellen. Dat komt omdat we vergeleken met de rest van Europa procentueel de meeste immigranten hebben gekregen en zelf te weinig kinderen krijgen om de bevolking constant te houden, moslims planten zich vier keer zo snel voort. Als het zo doorgaat, is over vijftien jaar de helft van de bevolking islamitisch.”

Hoe kunnen we voorkomen dat autochtonen wegtrekken?

“We moeten aan de andere kant beginnen, bij het toelatingsbeleid van allochtonen. Dertig jaar geleden had de overheid toelatingseisen moeten stellen, zoals Australië dat bijvoorbeeld doet. Je moet de taal spreken, werk hebben, een vak beheersen en financieel onafhankelijk zijn. Nu hebben we hier de slechte elementen die het verpesten voor de rest. Met de vele andere allochtonen als Chinezen en Spanjaarden hebben we nooit problemen. Die mensen hebben zich namelijk voortreffelijk aangepast, een goede opleiding gevolgd. Ze spreken vlekkeloos Nederlands. Ze onderhouden hun cultuur en taal, maar lopen ons er niet mee voor de voeten.”

De ‘slechte elementen’ zoals u ze noemt, zijn hier nu eenmaal. Hoe kunnen we zorgen voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt?

“Je moet de slechte elementen eruit gooien én hun ouders die daar geen flikker aan hebben gedaan. Als jongens zo disfunctioneren dat ze de buurt terroriseren, moeten daar strenge straffen op staan.”

Velen zijn hier geboren, dus van terúggaan is geen sprake.

“Met een dubbel paspoort blijven ze altijd Marokkaan. Ik weet niet waarom Wilders zoveel bezwaar maakt tegen dubbele paspoorten, want juist met die paspoorten kun je ze altijd terugsturen.”

U had zelf een joodse vader en u verloor vrijwel al uw joodse familieleden in de oorlog. Ziet u overeenkomsten tussen hoe joden toen en Marokkanen nu worden behandeld?

“Ik zie geen enkele overeenkomst. Joden waren volledig geïntegreerd. Het waren keurige burgers die zich nooit misdroegen, terwijl een groep Marokkaanse jongeren niets anders doet dan zich misdragen.”

Joden werden destijds als zondebok gezien en uitgespuugd. Gebeurt nu niet hetzelfde met vele Marokkanen?

“Nee, dat vind ik niet. In principe mag niemand worden uitgespuugd. Ik vind alleen dat Marokkanen die zich hier niet als gast gedragen het land moeten verlaten.”

Er is ook een groeiende groep allochtonen die zich hier niet meer thuis voelt en uit zichzelf naar Marokko of Turkije vertrekt. Wat vindt u daarvan?

“Ik vind dat niet jammer. Ik kan me voorstellen dat ze zich cultureel meer verbonden voelen met hun land, zoals wij ons altijd Hollander blijven voelen.”

Een van de genoemde redenen is dat ze zich met de nek aangekeken voelen en vijandig benaderd voelen door mensen als Geert Wilders en zijn aanhangers.

“Het zou best kunnen dat wij niet zo vriendelijk staan tegenover Marokkanen. Driekwart van de gevangenissen zit vol met Marokkanen, de rest is aangevuld met Antillianen. Wilders is een van de weinige Kamerleden die weet waar hij over praat. Hij haat geen allochtonen, hij ergert zich aan mensen die zich misdragen. Hij zou een uitstekend figuur zijn om deze samenleving vorm te geven.”

Waarom denken mensen dan dat hij discrimineert?

“Omdat hij tegen de multiculturele samenleving is en vindt dat Marokkanen milder beoordeeld worden dan autochtonen. De vrouw die de Marokkaanse tasjesdief doodreed (In de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost in 2005, PW) werd als moordenares neergezet. Ze had geen leven meer. Over de scooterbestuurder die het overleefde en het feit dat zij al zo jong volleerd crimineel waren, werd niet gepraat.”

Wat vindt u van het idee van minster Ter Horst (Binnenlandse Zaken) om maatschappelijke spelregels voor goed burgerschap op te stellen, via een landelijke discussie. Zou dat helpen?

“Welnee. De maatschappij zit vol met dit soort initiatieven.”

Wat werkt dan wel?

“Mensen moeten gewoon weer worden opgevoed. Het komt uiteindelijk neer op onderwijs en opvoeding. Het onderwijs is in Nederland veertig jaar verwaarloosd, alles moest gelijkwaardig en vrijblijvend zijn. Marokkaanse jongeren luisteren alleen naar autoriteit. Een leraar die zijn vak beheerst hoeft zich niet autoritair te gedragen, hij is een autoriteit van zichzelf. Door kennis dwing je respect af.”

Kan de islam daar een rol in spelen?

“De islam kan geen meerwaarde bieden. De positieve dingen in de islam hebben wij zelf al in huis met het jodendom en christendom. Ze zijn verwoord in de bijbelse wetten: ‘Je zult God liefhebben met je gehele ziel, lichaam en verstand en je naaste als jezelf’. Dat geldt ook in de islam.”

Publicist Paul Scheffer en andere opiniemakers duiden op het belang dat Nederland op zoek gaat naar een nieuw wij, een nieuwe identiteit. Deelt u die mening?

“Helemaal niet. Degenen met wie we een probleem hebben, zijn degenen die zich moeten aanpassen. Wij hoeven ons niet aan hen aan te passen. We moeten proberen onze medemens als gelijkwaardige te beschouwen én we moeten altijd een hekel hebben aan mensen die niet deugen. Ik denk niet in termen van wij-zij. Orthodoxe islamieten zijn degenen die ons – de ongelovige honden – zien als ‘zij’.”

Past u zich weleens aan aan moslims?

“Ja. Tijdens de vastenmaand ramadan hield ik altijd rekening met moslims in mijn gemengde medische staf. Dat waren goed opgeleide, ontwikkelde mensen die koranvoorschriften met een flinke schep zout namen en geen handen afhakten. Ik zorgde ervoor dat ze geen uitputtende werkzaamheden hoefden te doen en vroeg collega’s om hun broodjes buiten hun zicht te eten. Ik kan het wel waarderen als iemand zich houdt aan religieuze principes en daar dingen voor opoffert.”

Wat is voor uzelf het ultieme thuisgevoel?

“Gewoon hier. Thuis, waar ik alles ken. Ook op vakantie wil ik niet met een latent schuldgevoel nieuwe dingen moeten ontdekken. Ik kom meer dan zestig jaar op Terschelling en ken daar iedere straatsteen.
Er is thuis veel veranderd. Dat is lastig. Mijn vrouw woont sinds december in een verpleeghuis omdat het niet meer mogelijk was om haar – ze heeft Alzheimer – thuis te verzorgen. Je mist vooral je maatje; in zestig jaar huwelijk heb je veel meegemaakt samen. Nu zit ik daar in een mooi huis met een grote tuin en twee honden, maar je bent alleen. Gelukkig heb ik goede mensen om me heen. De schrijfster Nanda van der Zee woont in een huisje op mijn terrein. Ze schreef een biografie over me en is gebleven. Ze kookt en zorgt voor me, we bespreken de dingen van de dag. En gelukkig heb ik mijn werk.”

Voelt u zich thuis in Nederland?

“Ik vind Nederland niet meer zo vreselijk veilig, door de toegenomen criminaliteit en beledigingen. Maar áls ik Nederland verlaat, zou dat alleen zijn vanwege de belastingen. Wat moet ik in het buitenland? Golfen of in de zon zitten? Nee hoor, als je wilt werken kun je vanwege de taal het beste in je eigen land terecht.”

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.

Pauline Weseman

journalist, docent, religiewetenschapper

Profiel-pagina
Al 41 reacties — praat mee.