Na zijn middelbare school woonde Thomas Hontelez vijf maanden op een ashram in Trinidad waar hij yoga deed en mediteerde. Daarna ging hij Religiewetenschappen studeren in Nijmegen en in 2013 studeerde hij cum laude af op de scheiding tussen kerk en staat. “In 2014 liep ik van Nijmegen naar Istanbul en ontdekte ik het pelgrimeren. Toen ik thuis kwam, ging ik als publiciteitsmedewerker bij de Franciscaanse Beweging aan de slag en werd ik bestuursvoorzitter van de Walk of Wisdom in Nijmegen. Van 2018 tot nu stond ik fulltime voor de klas in het voortgezet onderwijs.”

Hoe en waarom ben je directeur geworden van het dienstencentrum van Franciscaanse beweging?

“Ik heb gesolliciteerd. Het hielp dat ik sinds 2015 betrokken ben bij de vereniging. Eerst als medewerker op het dienstencentrum en daarna als betrokken lid en bestuurslid. Ik draag de vereniging en het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi een warm hart toe. Ik ben van mening dat hun verhalen, voorbeelden en spiritualiteit een belangrijke inspiratiebron kunnen zijn voor kwesties waar we mee worstelen. Hoe gaan we om met de aarde? Hoe leven we met elkaar samen en op welke manier hebben we oog voor elkaar? Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan het toegankelijk houden van die rijkdom en kan helpen hun idealen te vertalen naar onze tijd.”

Wat zou je willen vertellen over de Franciscaanse beweging?

“De Franciscaanse Beweging heeft een lange geschiedenis. Ruim vijftig jaar geleden ontstond de voorganger van de huidige Franciscaanse Beweging als de Franciskaanse Samenwerking: een verbond van de verschillende Franciscaanse ordes ter inspiratie en vorming van broeders en zusters. Die samenwerking heeft zich destijds ingezet voor vrede en gerechtigheid en een belangrijke bijdrage geleverd aan de vredeswacht bij Woensdrecht, tegen de komst van kernwapens. Later is besloten de samenwerking open te stellen voor leken en werd de Franciskaanse Samenwerking de Franciscaanse Beweging. Vanaf die tijd is de vereniging voor iedereen toegankelijk. Vanaf dat moment is het aantal leken-leden toegenomen en kreeg de vereniging langzaam een andere functie: het toegankelijk maken en houden van de franciscaanse spiritualiteit voor iedereen.”

Thomas Hontelez 4
Thomas Hontelez

Klopt het dat duurzaamheid en klimaatbewustzijn bij jullie redelijk sterk zijn ontwikkeld? Waaruit blijkt dat en hoe komt dat?   

“Als vereniging proberen we natuurlijk zo duurzaam mogelijk om te gaan met de aarde en de beperkte middelen die we met elkaar hebben. Uiteindelijk zijn het vooral de leden zelf die ervoor kiezen om zo duurzaam mogelijk te leven. Zo zijn er steeds meer leden die niet meer vliegen voor hun vakantie, maar zoveel mogelijk per trein of fiets reizen. Maar ook in het klein dragen veel leden een steentje bij. Door bijvoorbeeld te hergebruiken en vegetarisch te leven. Die aandacht voor duurzaamheid en het milieu gaat terug op Franciscus van Assisi. Hij is niet voor niets de beschermheilige van de dieren. Hij had in zijn leven (1182-1226) al aandacht voor de wederzijds afhankelijke relatie tussen mens en natuur. Zijn manier van leven inspireert mensen tot op de dag van vandaag om met een zo klein mogelijke voetafdruk te leven.”

Hontelez hecht eraan te vermelden dat Franciscus’ spiritualiteit meer is dan duurzaamheid. “Het is één van de aspecten uit zijn leven. Zijn sterke geloof in God en zijn drang om Jezus na te volgen, zijn wens om in armoede te leven, en zijn niet aflatende zorg voor de minsten in de samenleving zijn evengoed belangrijke lessen uit zijn leven. Alle aspecten zijn op een ander moment in de tijd actueel geweest. Dat is terug te zien in de kunsten en dat maakt zijn leven zo enorm inspirerend. Het is het bestuderen waard!”

Kijk voor meer informatie op de franciscaansebeweging.nl.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.