In de aanloop naar de CRD Summit interviewt Nieuw Wij enkele boegbeelden van deze bijeenkomst. Vandaag een gesprek met Reinoud Beimers. Hij is zakelijk leider van Nieuw Wij en initiatiefnemer van de CRD Summit. Zijn stelling: “Het richtinggevende instrument dat we nodig hebben bestaat uit verschillende wijsheden en inzichten uit alle windstreken”.

Een Summit over Culturele en Religieuze Diversiteit? Vertel!

Reinoud Beimers: “Het idee voor deze summit is bij mij ontstaan in de periode 2008 tot 2013, toen ik in het bedrijfsleven en de financiële sector in binnen- en buitenland werkte. Er vielen me twee dingen op in die periode. Op de eerste plaats dat er in veel bedrijven een (corporate) monocultuur heerst. De beleidsmakers vinden het moeilijk om hun organisaties mee te laten veranderen met de maatschappij. En op de tweede plaats is er in diverse organisaties weinig tot geen ruimte om je identiteit, ook de religieuze, te uiten of bespreekbaar te maken.”

Wat maakt de CRD Summit niet tot een traditionele dialoogbijeenkomst? 

“Het is de eerste keer dat er in Nederland een grootschalige bijeenkomst wordt georganiseerd waarbij specifiek de publieke en private sector én sociaal ondernemerschap samen een belangrijke rol hebben. Deze manier van werken en organiseren is gebaseerd op de ‘theory of change‘, een strategische werkwijze waarmee Nieuw Wij deze maatschappelijke thema’s op de agenda wil zetten. Met deze bijeenkomst willen we het kennisniveau verhogen, deelnemers nieuwe vaardigheden leren en de samenwerking aanmoedigen tussen grote organisaties en sociale ondernemers. We hopen hiermee bij te dragen aan de zogenaamde sustainable development goals van de VN in het algemeen, maar aan deze doelen in het bijzonder: Gendergelijkheid, Ongelijkheid verminderen en Duurzame steden en gemeenschappen.”

Goals-VN
VN Doelen Beeld door: VN

Wat betekent het thema culturele en levensbeschouwelijke diversiteit voor jou? 

“Voor mij spelen deze thema’s een hoofdrol in mijn leven. Toen ik opgroeide in Enschede werd op school en in de voetbalkleedkamer zeker niet alleen Nederlands gesproken. Ik heb een mooie jeugd gehad in een multiculturele omgeving. Pas toen ik in Groningen ging studeren werd dit opeens anders. Er zat een groot verschil tussen SC Enschede en Vindicat, tussen sportclub en jaarclub. Verder ging ik in mijn jeugd wel met mijn ouders mee naar de kerk, maar op een gegeven moment mochten we zelf bepalen of we mee gingen. Mijn eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling krijgt eigenlijk de afgelopen jaren pas vorm, door mijn samenwerkingen met theologen en de keuzevakken die ik volg aan de VU.”

Hoe geef je in jouw werk vorm aan deze thema’s? 

“In 2013 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en de afgelopen vijf jaar heb ik me toegelegd op het ondersteunen en begeleiden van sociale ondernemers, die op het snijvlak van de publieke en private sector werken. Zij laten zich inspireren door theologie, filosofie en sociologie. Voor en met hen heb ik met verschillende grote gemeentes en industry leaders samenwerkingen opgezet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Den Haag, Eindhoven, Amsterdam uit de publieke sector en Philips, McKinsey, PwC uit de private sector. Door dit soort samenwerkingen kun je heel specifiek een systeemverandering teweegbrengen.”

Waar liggen je grootste zorgen op dit vlak?

“Ik houd van de stelling: ‘optimism is a moral duty'”

Wat denk je dat nodig is om op het gebied van diversiteit en inclusiviteit een voorloper te zijn en blijven?

“Nederland is een handelsland en heeft altijd veel internationale betrekkingen en invloeden gehad. Ik woon in Amsterdam, een stad met meer dan 180 nationaliteiten en oneindig veel verschillende levensopvattingen en overtuigingen. Wat we nodig hebben als samenleving is een moreel kompas, maar niet alleen een Nederlands Christelijk kompas. Het richtinggevende instrument dat we nodig hebben bestaat uit verschillende wijsheden en inzichten uit alle windstreken en wordt gebouwd door vakmannen en vrouwen en zorgvuldig onderhouden en toegepast. Dat is de kracht van sociale innovatie die we willen aanmoedigen met dit soort projecten en bijeenkomsten.”

Kun je een persoonlijk voorbeeld geven van een gebeurtenis, verhaal of project dat je geraakt of wellicht veranderd heeft?

“Toen ik in 2008 voor een stage een jaar naar Argentinië ging, ik was toen 22, leerde ik een volstrekt andere cultuur kennen en zag ik dat religie in die samenleving veel meer een vanzelfsprekendheid was. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. Ook toen ik in 2012 een jaar in Frankrijk woonde en in Zwitserland werkte heb ik een andere cultuur leren kennen. Tijdens die periodes heb ik veel meer interesse gekregen in culturele en religieuze diversiteit.”

Wat hoop je tijdens de CRD Summit op 16 februari op te halen?

“Als we op die dag ervoor kunnen zorgen dat in dit werkveld de theory of change als methodiek, en sociaal ondernemerschap als werkwijze, worden geïntroduceerd dan is dat een mooie stap. Wellicht komen er zelfs samenwerkingen tot stand tussen grote organisaties, publiek en privaat, waarbij sociale ondernemers als bruggenbouwers voor verbinding kunnen zorgen.”

CRD-Summit
De CRD Summit is vrijdag 16 februari 2018. Beeld door: CRD Summit

Meer informatie

  1. Achtergrondinformatie over de CRD Summit 2018 is te vinden op de speciale website.
  2. Op vrijdag 16 februari zal op Nieuw Wij een live-blog worden bijgehouden over de CRD Summit met foto’s, films en korte artikelen.
  3. Op Twitter is CRD Summit te volgen via @crdsummit
  4. Op Facebook via deze pagina.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.