“Voor Tiara.” Zo begint het boek Vrouw in beeld. Bijbelse portretten dichtbij van beeldend kunstenaar Linette Dijk uit Veenendaal. In twaalf hoofdstukken portretteert zij vrouwen die haar inspireren. Zowel hedendaagse als uit lang vervlogen bijbelse tijden. Vrouwen, waarmee zij begrippen aftast als aandacht, genieten, geloof, integriteit, kracht en authenticiteit. Voorbeelden waaraan zij haar vrouw-zijn spiegelt. Portretten gekoppeld aan eigen ervaringen, waarmee zij vooral jonge vrouwen hoopt te inspireren. Tiara is haar tienjarige dochter.

Opleiding

Linette Dijk werd in 1977 in Papendrecht geboren in een Gereformeerd Synodaal gezin. Ze heeft nog een oudere broer en een jongere zus. Na de basisschool ging ze naar het Gymnasium, maar is later overgestapt naar de HAVO. Daar kon ze kunstgeschiedenis en tekenles volgen. “Tekenen zit me in het bloed. Ik was een vrij serieus kind en had al vroeg een groot Godsbesef. Dat heeft, naast ons ‘ongemakkelijke’ gezin, ertoe geleid dat ik al jong mijn eigen weg ging.” Ze raakte betrokken bij de humanitaire christelijke organisatie World Servants, een stichting die scholen, huizen, klinieken en sanitatie in ontwikkelingslanden realiseert. “Ik ontdekte in die tijd de vreugde van een levengevende God. Die God wilde ik dienen. Dat werd mijn drijfveer voor mijn keuzes.” In 1994 ging ze theologie studeren aan de Evangelisch Theologische Hogeschool in Doorn en later in Veenendaal. Linette wilde dienstbaar zijn in de samenleving en koos voor de pastorale richting. Haar eindjaar en stage heeft ze in het onderwijs afgerond.

Werk

Via het Leger des Heils werkte ze met harddrugs verslaafden in Hoog Catharijne. Met veel plezier, want de betrokkenheid van de hulpverlenende organisaties was groot en dat vertaalde zich naar een gemoedelijke sfeer. Ze volgde nog een deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Ede. Een drukke, maar mooie tijd. Temeer ook omdat ze trouwde met Robert en hun zoon, Jamiqua (2001) geboren werd. Toen in 2002 De Tunnel – zoals de gebruikerszone in de volksmond genoemd werd – dicht ging, raakten veel dakloze drugsverslaafden op drift. “De nieuwe gebruiksruimten boden maar beperkt soelaas en de sfeer werd agressiever. Ik besloot een andere richting in te slaan. Via Stichting Timon, een Nederlandse diakonale organisatie voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen, ging ik met jonge asielzoekers aan de slag.”

Passie

Als een rode draad lopen God en passie door haar leven. Die combinatie bepaalt de koers van haar weg. Behalve van haar teken- en schilderwerk, houdt Linette erg van dansen. In 2000 vormde ze de dansgroep Reland. Ze was verantwoordelijk voor de choreografie. De groep trad op bij huwelijken en in het uitgaanscircuit. “In 2006 heb ik samen met voormalig fitnesstrainer Karl Noten een boekingsbureau voor Christelijke artiesten opgezet. Ik werkte via Bureau Kunst Educatie in Amersfoort (kunstlessen voor MBO onderwijs) en Sportservice (dansworkshops) in Veenendaal, waar ik inmiddels met mijn gezin woonde. Dat gezin werd in 2004 aangevuld met Tiara, onze dochter. Ik bleef daarnaast ‘gewoon’ schilderen, een hectisch leven met twee kleine kinderen. Maar een goede leerschool.”

Kracht

Linette Dijk is autodidact en schildert voornamelijk vrouwenportretten. Ze wil vooral de kracht van de emotie en het mysterieuze in de vrouw naar voren brengen. Momenteel werkt ze hoofdzakelijk met olieverf en houtskool op linnen. Linette kreeg in 2013 een fietsongeluk en dat heeft grote impact gehad. Ze ging gas terugnemen en verlegde de focus naar haar gezin en de kunst. De niet te stoppen behoefte om te schilderen kreeg de vrije hand. “Ik ben blij dat mijn man er voor me is, die geeft me mijn basisveiligheid. Hij is iemand die rustig voorziet en vooruitziet. Zelf ben ik impulsiever en een zoeker. Dat zoeken is in wezen een bewust zoeken om mijn weg met God te gaan. Ik wil met open handen leven. Ik mag groeien, dus ook fouten maken. Ik moet mijn krachten en zwakheden onder ogen zien. Een van die krachten is mijn kunst. Ik gun iedereen zo’n mooie, bewuste groeiweg. Daarom heb ik ook mijn eigen reflecties in het boek verwerkt. Ik wil me open, dus kwetsbaar opstellen. Dat is een leergang voor mezelf, maar zal ook de herkenbaarheid vergroten. Het moesten levende verhalen worden, zoals ook mijn schilderijen portretten zijn van warme, krachtige, echte vrouwen.”

Ontdekking

Sinds een paar jaar begint de media aandacht aan haar werk te schenken. Toen uitgeverij Ark Media haar uitnodigde het boek Kyrie gebeden (2012) van predikant Eugène Baljet van illustraties te voorzien, ging alles echt aan het rollen. Linette genoot van het een proces om tekst en beeld samen te brengen. Zo ontstond het idee om een eigen boek uit te brengen. In haar inmiddels vierde atelier gidst ze me langs haar werk. De werken lijken groter en groter van omvang te worden. Ze lacht: “Ik vind het heerlijk om grote werken te maken. Daarom ben ik zo blij met dit atelier. Het is licht en ruim. Vroeger stonden de schilderijen overal in huis. Het is veel rustiger werken, nu ik me terug kan trekken op mijn eigen plek. Ik produceer veel en wil meer naar buiten treden met mijn werk. Dat is mijn droom. Mezelf profileren als kunstenares. Ik ben gericht aan het merk ‘Linette’ aan het bouwen en wordt daarin ondersteund door professionals. Er zijn plannen voor een nieuw boek. Ik hoop dat mijn leven een document mag zijn, waar God doorheen schijnt.”

Opdracht

Linette maakt veel vrij werk, maar schildert ook in opdracht. “Het moet in balans blijven. Ik kan er niet van leven, maar het is mijn leven. Daarom heb ik het boek ook aan mijn dochter Tiara opgedragen. Ik wil een voorbeeld voor haar zijn, zodat ze weet dat ze mag zijn wie ze is en mag worden wie ze wil zijn. Ik wil door mijn werk positieve berichten de wereld insturen. Laten zien hoe mooi het is om vrouw te zijn. En in die schoonheid God laten doorschemeren. Zoveel vrouwen hebben in de loop van de geschiedenis een stempel op belangrijke gebeurtenissen gedrukt. Dat is lang onderbelicht gebleven. Neem bijbelse vrouwen als Debora en Ester, Judith en Ruth, die op eigen wijze hun talenten hebben ingezet. Wijze, doortastende vrouwen. Maar ik heb ook bewondering voor eigentijdse vrouwen met doorzettingsvermogen zoals de Nederlandse zwemster Inge de Bruin en de Birmaanse activiste Suu Kyi, of de onbekende Big Mama uit Mexico, die er altijd voor iedereen was. Zij hebben een plaats in mijn boek gekregen.”

Genieten

Het laatste hoofdstuk van haar boek is gewijd aan genot. Ook lichamelijk genot. Niet de goedkope seksualiteit, maar vooral de intimiteit en veiligheid. “De schoonheid van vrouwen wordt niet bepaald door hun uiterlijk en kleding, maar door hun innerlijke verleidelijkheid. Dat probeer ik ook in mijn werk te verwerken, dat wat mysterieuze dat een vrouw ten volle vrouw laat zijn. Denk maar aan het Hooglied, die prachtige poëzie waarin verleidelijkheid een grote rol speelt. Ook al ben ik moeder, echtgenote, zus, ik ben bovenal vrouw.”

Wat voor ideeën er ook over vrouwen bestaan, die zijn tijdgebonden en cultureel bepaald. Het vormgeven van je eigen vrouwelijkheid ontleen je aan ‘voorbeeld’ vrouwen. Het is de vrouw zelf die weet wat haar tot juist die ene, unieke vrouw maakt. En schoonheid? Dat is gekoppeld aan kracht én kwetsbaarheid. Dat is een ankerpunt in een chaotische, gemaakte wereld waarin veel fout gaat. Ware schoonheid overstijgt alles en iedereen. Kunst is in staat om via die schoonheid mensen dichter bij hun essentie te brengen. En bij elkaar.

marianne

Marianne van Waterschoot

Communicatiecoördinator

Marianne van Waterschoot werkt momenteel als communicatiecoördinator voor twee parochies. Ze doet daarnaast redactie & vertaalwerk en …
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.