Wat betekenen licht en duisternis voor jou?

Chantal: “Licht betekent voor mij het goede in de ander zien. Eigenlijk is het kijken voorbij alle uiterlijke kenmerken en maniertjes en proberen iemands ziel te zien. Licht betekent voor mij ook vreugde en blijdschap, liefde en warmte. In de Kabbalah wordt het licht aangeduid als een allesomvattende positieve kracht. Duisternis is het tegenovergestelde. Het is somber en donker. Ik denk dan aan depressie of het negatieve in de ander zien. Overigens kunnen we dat alleen herkennen, omdat het ook een beetje in onszelf zit. Wanneer we ons aan iemand ergeren is dat niet zelden, omdat we in die persoon iets herkennen van onszelf waar we eigenlijk mee worstelen.”

Cihan: “De islamitische denker Rumi heeft eens gezegd: ‘Wat jij zoekt, zoekt jou ook. Als het licht in je hart zit, dan zul je je weg naar huis vinden’. Hoe we ‘licht en duisternis’ definiëren hangt voor mij compleet af van hoe we naar de wereld kijken en welke houding we aannemen in het leven. De vraag voor mij is daarom niet of het glas half vol of half leeg is. Nee, wat mij meer boeit is de vraag hoe kan ik dat glas vullen? Hiervoor hebben toewijding en hoop nodig. Ondanks alle tegenslag.”

Waar zie je licht om je heen en waar kunnen we juist wat meer licht gebruiken?

Chantal: “Ik zie licht om mij heen in de ogen en de harten van de mensen die zich inzetten voor anderen. Iemand zoals Cihan. Hij heeft het al zo druk met zijn werk voor de Anne Frank Stichting. Hij reist de hele wereld rond. Toch maakt hij tijd vrij om vrijwillig vluchtelingen op te vangen samen met Mo & Moos midden in de nacht op Amsterdam Centraal Station. Zo iemand noem je in de joodse traditie een menschj. Uiteindelijk is iemands capaciteit om oprecht, zonder agenda, te geven of delen wat hem of haar groot maakt. Ik geloof in praktische spiritualiteit. Jodendom is ook een doe-religie. Dat betekent niet dat reflectie en bezinning niet belangrijk is, maar wanneer het leidt tot in je eentje in een kamer heel verlicht voelen, draag je feitelijk niets bij aan de wereld. Je moet die energie, die dromen, dat licht, omzetten in goede daden.

Ik zie licht bij Nieuwwij.nl in ons geweldige team, ik zie licht bij alle jonge moslims en joden van Mo & Moos, die zich onvermoeibaar en belangeloos inzetten voor een betere wereld, spontaan samen vluchtelingen helpen, voor elkaar opkomen in moeilijke tijden. Ik zie dat de ambtenaren in Amsterdam keihard werken om verbinding in de stad te ondersteunen. Ik ben gezegend te werken in een werkveld, waar veel opbouwend werk is en veel bezieling.

Waar we meer licht kunnen gebruiken? Misschien zouden we ons als maatschappij wat minder door angst moeten laten leiden. Angst voor andere culturen, geloven en mensen. Politici zouden zich moeten laten inspireren door realistische idealisten. Veel van onze grote idealistische denkers uit de geschiedenis werden in hun eigen tijd voor naïef of gevaarlijk versleten. Denkers die wij nu op handen dragen. Spinoza, Gandhi, Martin Luther King. Waarom wachten? Empower de positieve krachten nu! Tijd voor vrede en ja, daarvoor moet je eerst het oprechte verhaal van de ander horen en invoelen. Wanneer we beseffen dat de ander een deel van ons is, zullen we hem ook geen pijn meer willen doen. Vrede komt er, wanneer wij net zo hard zullen huilen om de ellende van andermans kinderen als om die van onszelf. Pas dan zullen we de noodzaak voelen voor verandering.”

Cihan: “Er zijn vele mensen die zich dagelijks, compleet altruïstisch, inzetten om het leven voor de mensen om hun heen maar ook vreemden beter en gelukkiger te maken. Dit zijn vaak de mensen die we niet zien en horen, omdat zij het niet nodig vinden om hun daden aan alles en iedereen te moeten laten zien. Dit is vaak ook de reden dat ze niet vaak opvallen, maar ik garandeer je dat ze overal te vinden zijn. Maar soms is het goed om ze toch in het zonnetje te zetten. Niet omdat ze het moeten ‘verdienen’ maar omdat het anderen kan aanmoedigen. En zelfs als we dat ‘licht’ zien en naar voren schuiven, zien we het niet altijd in zijn geheel. Zoals al die personen die prachtig werk doen, dag en nacht, en tegelijkertijd kinderen opvoeden, zoals mijn inspirerende collega-trainer Chantal. Ik heb geen idee waar ze dagelijks de energie vandaan halen maar ouders zijn misschien wel de meest invloedrijke verspreiders van ‘licht’.”

Hoe kunnen we het licht in onszelf vinden?

Chantal: “Het licht in onszelf is het fluisterende stemmetje van je ziel. Dat geeft je in wanneer je het goede doet. De stem van je ego schreeuwt om van alles; aandacht, erkenning, status, instant bevrediging van allerlei driften en materiële zaken. Het zachte stemmetje dat fluistert ‘ga nou eens op bezoek bij die eenzame tante, ook al heb je weinig tijd’ of ‘Heb nou wat meer geduld voor je kinderen’ of ‘Kijk nou eens in het hart van die persoon aan wie jij je zo ergert, wat zit hem eigenlijk dwars?’ of ‘Geef toch eens wat extra geld aan dat geweldige lokale project en koop een paar dure schoenen minder’. Het licht zit hem in het fluisterende stemmetje.”

Cihan: “Ik heb weinig toe te voegen aan de prachtige woorden van Chantal. Het vinden van het licht in onszelf begint in de eerste plaats met de discussie met onszelf. Niet dat we het alleen maar hebben over wat we hebben, maar eerder wie we zijn.”

Hoe heb jij het licht in jezelf gevonden?

Chantal: “Voor mij heeft het studeren van Kabbalah daar enorm aan bijgedragen. Het licht in mijzelf manifesteerde zich al toen ik een jong schoolmeisje was, als een enorm groot gevoel voor rechtvaardigheid. Als kind al vond ik altijd dat ik moest zorgen en opkomen voor anderen die het moeilijker hadden dan ik. Later heb ik overigens geleerd dat dat ook ego kan zijn en verstikkend kan werken. Je ziet jezelf natuurlijk graag in die rol. Mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen of hun eigen lot in handen te nemen en er echt wat van te maken, is veel beter.”

Cihan: “Mensen hebben zich altijd afgevraagd; waarom al dit? Waarom zijn we hier? Wat is het doel? Net zoals bij iedereen is dit, hopelijk, een lang innerlijk proces. Maar daarbij heeft een specifiek koranvers mij altijd geïnspireerd: Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding. Een zoektocht naar de antwoorden op deze vragen bracht mij naar een zoektocht naar innerlijke vrede en alle voorwaarden waarmee het gepaard gaat. Dit is een streven en heeft een continue toewijding nodig. Ik hoop dat ik mijn best doe.”

Waar heb jij licht gebracht?

Chantal: “Ik hoop dat ik licht heb gebracht in mijn familie en vooral in de harten van mijn kinderen. Daarnaast probeer ik ook zoveel mogelijk licht te brengen in mijn projecten. Voor Nieuwwij, Mo & Moos, Rechtstaat in de Klas en de diversiteitsprojecten in Amsterdam. En ook binnen de joodse gemeenschap, door de verbinding tussen de joodse gemeenschappen onderlinge en met de andere religieuze en culturele groeperingen te leggen. En door op te blijven komen voor anderen in de samenleving waarvoor ik wat kan betekenen. Ik zal mijn hele leven streven naar ‘Hou van je naaste als van jezelf’. Dat werk is nooit af. Zeker niet wannee die naaste in elk opzicht van jou verschilt. Ik vrees dat ik daar eigenlijk meerder levens voor nodig heb…”

Cihan: “Zowel bewust als onbewust; we raken altijd de mensen om ons heen. Ik denk dat vele mensen onderschatten welke invloed ze hebben op hun omgeving; onze vrienden, onze collega’s, onze familie en onze buren. Ik hoop dat dat altijd een positieve bijdrage is die ik lever en dat de mensen om me heen op een dag kunnen zeggen: ‘hij heeft zijn best gedaan’.

Aan wie wil je het licht graag doorgeven en waarom?

Chantal: “Dit is het sluitstuk van deze lichtserie, maar symbolisch zou ik het licht graag doorgeven aan alle politieke, maatschappelijke en geestelijke leiders van de wereld, in de hoop dat ze luisteren naar het fluisterende stemmetje van hun ziel en niet naar het geschreeuw van hun ego.”

Cihan: “Aan al onze lezers hier. Hoe klein dat licht ook lijkt te zijn; laten we het niet onderschatten. Doe wat je kan om je heen. Dat kan al zijn met een kleine glimlach naar de mensen om je heen.”

“Wij wensen iedereen die het viert, een gezegende kerst en de hele wereld een gelukkig, gezond, vreedzaam en succesvol 2016!”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.