Pasen staat weer voor de deur. Heb je iets met dit feest?

“Nee, ik heb weinig met Pasen. Het enige wat ik nog weet, is dat ik voor communie ooit een paasstok naar een ouder echtpaar heb gebracht. Wel maak ik altijd ontbijt klaar voor mijn ouders met Pasen. Feestdagen als Pasen en Kerst zijn voor mij mooie momenten om mijn familie op te zoeken, net als op andere vrije dagen. Je hoort wel eens vanuit liberale hoek dat dergelijke dagen zouden moeten worden afgeschaft, maar daar ben ik het niet mee eens. Het maakt te veel deel uit van onze Nederlandse cultuur en identiteit.”

Je bent zelf niet gelovig?

“Nee. Mijn familie is van oorsprong katholiek en ik ben wel gedoopt en heb communie gedaan, maar tegenwoordig doe ik er weinig meer mee. Mijn ouders komen uit een dorpje waar katholieken en protestanten samen leven en dat leverde vroeger wel eens problemen op. Zo mocht mijn vader niet met zijn protestantse buurmeisje spelen. Dat soort zaken hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat mijn ouders het geloof min of meer hebben gelaten voor wat het is. Wel gaan we één keer per jaar, met Kerst, met z’n allen naar de kerk. Ik vind het beschouwende aan religie wel weer mooi.”

Hoe sta je wat dat betreft tegenover feestdagen voor groepen met andere culturen of religies in Nederland?

“Er zijn veel levensbeschouwelijke groepen in Nederland en die hebben allemaal zo hun feestdagen. Het is niet te doen om die allemaal tot vrije dagen uit te roepen, maar ik vind wel dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om dan vrije tijd op te nemen.”

Tot a.s. zondag staat het thema keuzevrijheid centraal op Nieuwwij.nl. Heb je zelf een moeilijke keuze te maken in je leven?

“Jazeker. In mijn geval gaat het om de keuze wat ik moet gaan doen na mijn studie. Ik heb de opleiding Industrieel Ontwerp afgemaakt en ben nu bezig met een studie Politicologie. Het is eigenlijk een beetje een luxeprobleem. Er zijn zoveel mooie beroepen, welke moet ik kiezen?”

Hoe belangrijk is keuzevrijheid voor de JOVD? Waar ligt de grens tussen vrijheid en onvrijheid?

“Keuzevrijheid is een belangrijk onderwerp voor JOVD. Het is in feite de basis van onze ideologie, de keuze je leven in te richten zoals je dat zelf wil. Wat ons betreft houdt keuzevrijheid op, op het moment dat je anderen door je keuzes schaadt. Daarin volgen we de gedachte van de Britse filosoof John Stuart Mill. Ik vind dat keuzevrijheid erg ver kan gaan, bijvoorbeeld wat betreft vrijheid van meningsuiting of zaken als drugsgebruik.”

Hebben jongeren anno 2010 niet veel te veel keuzevrijheid?

“Nee, vind ik niet. Je moet wel de keuzes die je hebt goed kunnen benutten, maar ik denk dat mensen en dus ook jongeren heel goed in staat zijn keuzes te maken. Dat wil overigens niet zeggen dat die keuzes gemakkelijk zijn. Door een veelheid aan keuzes wordt het leven niet per se gemakkelijker, maar wel leuker.”

Zou een moslima die uit vrije wil een hoofddoek draagt aan de slag kunnen binnen de JOVD?

“Absoluut, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Het dragen van een hoofddoek is een kwestie van vrije wil en dat moet ieder individu helemaal zelf weten. Ik vind dat, zodra organisaties worden betaald door overheidsgeld, er geen discriminatie meer mag zijn en je geen enkel recht hebt om mensen te weigeren. De kwestie omtrent de SGP, waarbij een door de overheid gefinancierde organisatie vrouwen actief lidmaatschap weigert, vind ik wat dat betreft exemplarisch. Dat moet eigenlijk niet kunnen. Op het moment dat het om privaat gefinancierde organisaties gaat, moet weigering wel kunnen.”

Stel, je zou deze zomer slechts kunnen kiezen tussen Wilders of Verdonk. Wie zou het dan worden?

“Oh, dan kies ik toch voor Verdonk, hoewel zij niet direct mijn politica is. Je kunt een hoop van haar zeggen, maar ze geeft wel aan dat er in haar Nederland voor iedereen plaats is, mits je voldoende participeert. Wilders heeft heel lang hetzelfde standpunt gehad, maar in zijn wat ik zie als zucht naar opvallen is hij geradicaliseerd tot het categorisch uitsluiten van groepen en daar ben ik het absoluut niet mee eens. Beide personen zijn uiterst talentvolle politici, maar met de wijsheid van nu passen ze niet echt in de VVD.”

Wat moet er gebeuren om het huidige islamdebat op een hoger niveau te krijgen?

“We moeten af van hele debat over islam zelf, want daar gaat het hele integratiethema niet over. Het is niet aan politici om levensbeschouwelijke opvattingen inhoudelijk te beoordelen. Uiteindelijk gaat het om wat je doet. Wat betreft integratie vind ik taal heel erg belangrijk, het hele debat zou veel meer over dat soort thema’s moeten gaan. Ik vind dat we naar naar een situatie toe moeten, waarin we gaan zeggen: wat je in je vrije tijd doet interesseert me niet. Onderwijs, participatie, taalbeheersing, dát zijn echt de belangrijkste thema’s.”

Jan-Albert-Hootsen

Jan-Albert Hootsen

journalist, gespecialiseerd in Latijns Amerika

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.