Het Apostolisch Genootschap telt in Nederland ongeveer 14 duizend leden en sympathisanten en 69 plaatselijke gemeenschappen en werd in 1951 opgericht. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld van een relatief gesloten groepering met een top-down cultuur naar een liberale levensbeschouwing. Het genootschap heeft een vrijzinnige visie op God, de schepping en de plaats van de mens hierin, en kan worden gerekend tot het religieus humanisme.

Tegelijk met de benoeming van Annemieke Floor-Schreudering is een nieuw uitvoerend bestuur gestart. De veranderingen maken deel uit van een breder veranderingstraject naar een beweging met meer verantwoordelijkheid bij leden en andere betrokkenen. “Ik wil graag bijdragen aan de transformatie van het Apostolisch Genootschap naar een religieus-humanistische beweging waar alle mensen die liefdevol willen leven zich thuis voelen en elkaar inspireren tot een betekenisvolle levensinstelling,” zo zei ze bij haar aanstelling.

Vanuit de farmaceutische wereld koos ze voor een fulltime bestuursfunctie in het genootschap. Waarom past deze overstap haar zo goed? “Het Apostolisch Genootschap is een rode draad in mijn leven. Ik voelde me er altijd thuis, veilig en geliefd,” zegt Floor-Schreudering. “Ik heb er geleerd om met compassie en liefdevol te leven. Ook in mijn carrière in de farmacie gaat het voor mij altijd om goede zorg en het welzijn van mensen. Op beide plekken is voor mij in feite hetzelfde ideaal leidend.”

De kansen die ze in haar werk heeft gekregen om allerlei vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van besturen, management, verandertrajecten en het werken met vrijwilligers vindt ze fijn om mee te nemen.

De beide eerstverantwoordelijke voorgangers, je collega-bestuursleden Nanda Ziere en Marten van der Wal, hebben een visie voor een toekomstbestendig genootschap met de kernwoorden: eenvoud, richting en variatie. Wat is jouw voorstelling hierbij?

“Die visie laat zien dat de behoefte van leden en andere liefhebbers van ons gedachtegoed centraal staat in hoe we een genootschap willen zijn. Mooi, vind ik, de variatie die nu al ontstaat in gemeenschappen en daarbuiten. Het gaat erom voldoende ruimte te geven aan mensen om aan de slag te gaan om hun geloofsgemeenschap te versterken en te verbreden naar ontmoetingen met liefhebbers buiten de geloofsgemeenschap. De mogelijkheden hiervoor worden ondersteund door de programma’s Versterking van geloofsgemeenschappen, Ontmoetingen Zingeving en Levenskunst en Maatschappelijke betrokkenheid. Zo is Iederal een aantal jaar geleden gestart om levensontdekkers samen te brengen. Kijk gerust eens op de website iederal.nl. ”

De nieuwe visie betekent nogal een cultuuromslag. Welke rol heb jij als voorzitter van het bestuur bij dit proces?

“Vooral faciliteren en ondersteunen waar nodig. Inspireren en vertrouwen geven. Een aanjager zijn bij het meedoen van leden in de ontwikkeling van het genootschap.

We willen leden en andere liefhebbers centraal stellen. Dan moet besluitvorming meer decentraal plaatsvinden. De landelijke organisatie is dienend aan de leden en liefhebbers en aan de gemeenschappen waartoe zij behoren. Ik hoop dat mensen het ‘hiërarchische’ dan steeds minder ervaren.”

Voor het eerst zijn de geestelijke en bestuurlijke leiding van elkaar gescheiden. Wat is het voordeel?

“Het is goed en belangrijk dat Nanda Ziere en Marten van der Wal zich echt kunnen richten op de geestelijke verzorging. En dat daarnaast de voorzitter van het bestuur zich focust op het voluit betrekken van leden en liefhebbers bij ontwikkelingen in het genootschap. Dat kan bijvoorbeeld door structurele ledenparticipatie. Onlangs is het bestuur nog aangevuld met een bestuurslid Operationele zaken en een bestuurslid Financiën.”

Gaat de ledenparticipatie er nu komen?

“We kunnen niet zonder. Er zijn veel talentvolle leden die nu al actief zijn. Maar het is zeker ook voorgekomen dat leden ruimte hadden willen hebben en die te weinig kregen. Ik ben blij dat we nu gaan werken met projecten waaraan iedereen kan bijdragen. En meedoen gaat ook betekenen dat je meebeslist over hoe het gaat. Die ontwikkeling verwelkom ik van harte.”

Waaruit haal je inspiratie voor deze functie?

“Mijn inspiratie haal ik uit het ontmoeten van mensen en ontdekken wat hen beweegt. Als je om je heen kijkt in de samenleving, zie je dat het echt nodig is om liefdevol en met compassie te leven en om ook anderen te inspireren tot zo’n levensinstelling. Dat motiveert me om mij ook op deze plek, in deze functie, daar volledig voor in te zetten.”

De vorige bestuursvoorzitters waren als ‘apostel’ bekend en zichtbaar voor iedereen. Hoe zichtbaar ga jij worden?

“Al snel na mijn benoeming kreeg ik de uitnodiging om op 4 mei bij de Nationale Herdenking in Amsterdam aanwezig te zijn. Dan denk je even: wow. Heel mooi en belangrijk om te doen. Ja, ik wil graag zichtbaar zijn én ambassadeur van het genootschap – maar die rol hebben we allemaal. En de leden hoop ik te ontmoeten bij bijeenkomsten en projecten in het kader van ledenparticipatie, maatschappelijke betrokkenheid en Iederal.”

Annemieke Floor-Schreudering

Studeerde: Farmacie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de RadboudUMC.  Was: directeur bij de European Society of Clinical Pharmacy, liaisonapotheker en apotheker-onderzoeker bij SIR (Institute for Pharmacy Practice and Policy), directeur van SIR (vanaf 2015) en lid directie SIR Holding (vanaf 2017), bestuurslid van het Leids Academisch Netwerk van Apothekers, voorzitter van WereldWijd voor Kinderen. Woont in: Vleuten. Woont met: partner Thomas, dochter Lieke (19), zoon Lars (17) en hond Luna. Houdt van: mensen ontmoeten, wandelen, fietsen, tennissen, skiën, films kijken, lezen.

Lees ook

Nanda Ziere en Marten van der Wal – kopie

Apostolisch Genootschap verder zonder apostel

Aanstelling twee eerstverantwoordelijk voorgangers markeert verandering

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.