Kun je kort iets over jezelf vertellen?

“Ik ben 45 jaar en verhuisde een zestal jaar geleden voor de liefde vanuit Tilburg naar Delft: daar woon ik nu met mijn partner en een kat. Ik heb de laatste 12 jaar bij verschillende organisaties gewerkt. Wat die werkplekken met elkaar verbindt, is de aandacht en zorg voor de meest kwetsbaren. Bijvoorbeeld bij het MST Mensen in beeld houden, een vrijwilligersorganisatie in Tilburg en als communicatiemedewerker voor een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking: Mensen met een Missie. Clubs die dagelijks actief werk maken van ‘barmhartigheid’.

Mijn belangrijkste motivatie om bij de Beweging te solliciteren was dat ik het belangrijk vind om in onze maatschappij steeds opnieuw aandacht te vragen voor de meest kwetsbare mensen, te werken aan een samenleving waarin recht en gerechtigheid is voor iedereen. Ik vind het leuk om mensen te stimuleren, te bemoedigen, te inspireren en te ondersteunen die dat in hun dagelijks leven vorm willen geven. In mijn vrije tijd doe ik wat vrijwilligerswerk en verder houd ik heel erg van zingen.”

De Beweging van Barmhartigheid… Wat is dat voor een organisatie?

“De Beweging is in 1998 opgericht door de Fraters van Tilburg en wordt mede gedragen door de Zusters van Liefde van Tilburg. Sommige mensen vinden barmhartigheid een stoffig en beladen woord. Voor mij heeft barmhartigheid alles te maken met gerechtigheid. Barmhartigheid is in de Bijbel de weg waarlangs gerechtigheid haar vorm vindt. Barmhartigheid heeft een helende functie in situaties van onrecht. En het strijden voor gerechtigheid is wat mij staande en gaande houdt. Bij de Beweging van Barmhartigheid willen we mensen verbinden met elkaar, tot bondgenoot maken om te bouwen aan een mooiere, meer menselijke wereld, ieder op zijn/haar eigen manier, ongeacht religie of levensovertuiging.”

Welke projecten organiseren jullie zoal? 

“We organiseren diverse activiteiten; retraites naar Assisi, een leerroute Barmhartigheid, een Landelijke Dag waarin we inspirerende levensverhalen horen van mensen die barmhartigheid in de praktijk handen en voeten geven, en bijvoorbeeld een dag met geestelijk verzorger Marinus van de Berg, die met ons op zoek ging naar wat je kunt doen als je zelf lijdt, maar ook hoe je omgaat met het lijden van anderen dat soms nauwelijks te verlichten is; wat doet dat met jou en hoe ga je daarmee om?

En voor jonge mensen organiseren we in november dus een weekend Passie voor Compassie. We zijn geen actie-club; de mensen die bij ons betrokken zijn, zijn dat vaak in hun eigen, dagelijkse leven wel. Als Beweging willen we inspireren, bemoedigen en plek voor reflectie zijn.”

Waarom dat Compassie-weekend in november?

“We wilden speciaal voor jonge mensen vanuit allerlei levensbeschouwelijke tradities iets organiseren: zij zijn immers de dragers van de toekomstige maatschappij. Hen willen we samenbrengen rond het thema barmhartigheid, compassie en mededogen, omdat dit sleutelbegrippen zijn in alle levensbeschouwelijke tradities. Zij gaan met elkaar op zoek naar wat hen bindt. Waarbij we niet voorbijgaan aan de verschillen, maar met elkaar daarover in dialoog gaan, met respect voor ieders overtuiging.”

Wat willen jullie concreet bereiken?

“We willen jonge mensen ook besmetten met compassie en ze handvatten geven dat vorm te geven in hun leven. Zo helpen we hen de bruggenbouwers van de toekomst te worden. Op weg naar een samenleving waarin afkomst en levensovertuiging geen kloof veroorzaken.”

Zijn niet-religieuze jongeren welkom?

“Uiteraard! Anders zouden we onszelf ook behoorlijk tegenspreken! Iedereen die zich wil oefenen in een levenshouding van Zien – Bewogen worden – In beweging komen, die zich aangesproken voelt door compassie, mededogen en barmhartigheid is wat ons betreft een bondgenoot.”

Is het eenmalige activiteit?

“Nee, wat ons betreft niet! We willen graag met de deelnemers aan dit en toekomstige weekenden een community vormen. Barmhartig leven is soms minder simpel dan het klinkt. We hopen dus dat de jongeren vriendschappen gaan sluiten met elkaar en elkaar blijven opzoeken. Ter bemoediging, maar wie weet ook wel om samen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, een prachtige actie op te zetten waar de wereld weer een stukje beter van wordt.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.