Wat betekenen licht en duisternis voor jou?

“Voor mij is het licht iets in jezelf, dat je moet ontdekken. Ik geloof dat iedereen licht met zich meedraagt. Het probleem is dat niet iedereen het licht in zichzelf ontdekt. Het licht ontdek je door in de eerste plaats jezelf te leren kennen. Door je los te koppelen van negatief gedrag van de ander en je te focussen op jezelf. Als je licht slechts buiten jezelf probeert te zoeken, dan zie je het licht in jezelf niet. Mensen die het licht in zichzelf niet hebben gevonden, laten zich leiden door negatief gedrag van de ander. Die vorm van onwetendheid betekent duisternis voor mij. Iedereen heeft licht, maar niet iedereen ontwikkelt het. Mensen bedriegen zichzelf en gaan als acteurs door het leven. Zij vergeten het licht in zichzelf en zijn enkel gefocust op zichtbare dingen. We moeten afstand nemen van zaken als afgunst en haat. Je moet in jezelf kijken, want het dak van een huis kan worden versierd met een lantaarn terwijl het binnen duister is. Pas dan kun je het licht in jezelf ontdekken. Pas dan word je wijzer en sterker.”

Waar zie je licht om je heen en waar kunnen we juist wat meer licht gebruiken?

“Licht is overal om ons heen maar we beseffen het niet. Er zijn veel mensen die goede daden verrichten. Maar er is ook veel duisternis, dus dat moet het licht overwinnen. We moeten open staan voor de ander, elkaar beter leren kennen. Maar dat vergt moed. Als we moediger worden, leren we elkaar beter kennen en kunnen we gemakkelijker licht brengen in het leven van de ander. Mensen hebben het gevoel dat ze helden moeten zijn om geaccepteerd te worden. Mensen leven in angst, ook in angst voor zichzelf. We denken dat licht van buitenaf moet komen, maar het is zo gemakkelijk. Heb altijd een positieve inbreng in het leven van de ander. Glimlach naar elkaar! We roepen: ‘De wereld wordt om zeep geholpen!’ Maar het licht zit juist in jezelf.”

Hoe kunnen we het licht in onszelf vinden?

“Ik denk dat mensen de wereld in zichzelf eerst moeten vernietigen om het licht te kunnen vinden. Ik roep mensen op om met elkaar te praten. Begin bijvoorbeeld in de trein. Stel dat iemand het moeilijk heeft en een gesprek een verandering teweeg kan brengen. Ik roep mensen en jongeren op om niet meer te verwachten dat anderen hen meteen begrijpen. Zoek zelf naar verlichting en wacht niet op begrip of erkenning van de ander. Haat is er, en ook kwaad is er. We dienen dit te erkennen en niet te negeren, maar ons toch te focussen op het licht. Als we focussen op de haat, dan gaat de duisternis ons controleren. De mens moet haat en kwaad overwinnen. Het niet negeren, maar het zien en er aan werken.”

Hoe heb jij het licht in jezelf gevonden?

“Ik was veel bezig met mijn eigen lijden. Daardoor kon ik zelf het licht niet vinden. Ik leefde in de duisternis. Pas toen ik me hiervan had losgekoppeld, voelde ik bevrijding. Ik zorgde dat mijn haat werd omgevormd in liefde voor de mens. Je moet wel de moed hebben om afstand te nemen van de duisternis. Maar mijn ziel kon het niet langer aan en begon de duisternis te haten. Niemand zal verlossing vinden voor hij voor een tweede keer geboren wordt, een ‘spirituele wedergeboorte’ als het ware. Ik denk dat de mens pas mens is, wanneer hij voor zijn medemens wenst wat hij voor zichzelf wenst.”

Waar heb jij licht gebracht?

“Ik heb licht gebracht voor mezelf maar ook voor anderen. Ik begeleid jongeren die mij uit eigen overwegingen benaderen en mij om hulp vragen. Ik probeer voor hen een licht te zijn en een positieve inbreng in hun leven te hebben. Door deze jongeren te begeleiden beginnen sommigen te twijfelen aan hun eigen denkbeelden. Ze gaan nuanceren, staan open voor andere kennis en breken met het denken in zwart en wit. Dit is mijn voldoening. Ik probeer me eerst op mezelf te focussen en er is nog veel werk aan de winkel.”

Aan wie wil je het licht graag doorgeven en waarom?

“Ik zou het licht het liefst doorgeven aan alle mensen die het nodig hebben. In dit geval geef ik het licht door aan Geraldine Henneghien. Geraldine is een moeder die haar zoon verloor. Toch geeft ze het licht dagelijks door aan mensen die dit nodig hebben. Ze begeleidt en helpt tientallen families in het kenniscentrum ‘De Weg Naar‘ dat zoekende jongeren, teruggekeerde Syrië-strijders en hun families opvangt.”

Dominique Kok

Religiewetenschapper

Studeert Religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.