Mona, wat is je drive en missie als fotografe?

“Zichtbaar maken wat voor anderen onzichtbaar is. Mijn Roma achtergrond heeft daar zeker aan bijgedragen. Het gaat me om ontmoetingen met mensen die aan de rand van de samenleving moeten leven in dit systeem, hen een klein lichtje geven in het eind van de tunnel. Hun verhalen vertellen. Fotografie is het middel.”

Hoe is het idee voor dit bijzondere boek ontstaan? Wie maken het mogelijk?

“Oudere ongedocumenteerden is de meest kwetsbare groep. Geen oudedagsvoorziening, geen huisvesting, veel medische klachten en geen inkomen. Deze groep heeft alleen recht op basiszorg. De Regenboog Groep heeft vorig jaar een rapport uitgebracht. Dit rapport werd ook gepresenteerd in de Pauluskerk. Met hen ben ik gaan samenwerken. Het boek is onbezoldigd tot stand gekomen.”

Hoop je dat dit boek wat losmaakt en zo ja: wat?

“Ik hoop dat het mensen raakt, maar heb niet de illusie dat er daadwerkelijk een verandering plaats vindt. De oudere ongedocumenteerden zijn afhankelijk van de welwillendheid van individuen en betrokkenheid van organisaties die zich inzetten voor deze groep. Op systemisch niveau zie ik het somber in met het huidige racistische klimaat in Nederland.”

Wat wil je tenslotte nog kwijt?

“Het is volstrekte willekeur waar je wieg staat. Daar heb je niets voor hoeven te doen. Migratie is van alle tijden. Grenzen zijn onnatuurlijk. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat indien de grenzen open gaan voor iedereen dat er een circulaire migratie plaatsvindt en het ten goede komt aan de economie. Dit boek drukt ons weer met de neus op de feiten. De ongelijkheid in de wereld. Mensen in de westerse samenlevingen kunnen vrij reizen naar alle werelddelen. Andersom moeten mensen hun leven in de waagschaal leggen om Europa binnen te komen. Vrij verkeer van goederen uit niet-westerse samenlevingen willen we wel, maar geen vrij verkeer van personen. Alleen één richting uit. Witte mensen in niet-westerse samenlevingen noemen we expats, mensen die hier naartoe migreren noemen we economische vluchtelingen. De ongelijkheid ten top!”

Ongedocumenteerd en op leeftijd. Mona van den Berg. Met een voorwoord van Ernest van der Kwast. 144 pag. Є 25,-. Uitgeverij Jurgen Maas in samenwerking met de Pauluskerk in Rotterdam en De Regenboog Groep.

Lees ook

Schermafbeelding 2023-06-27 172711

Recensie van ‘Ongedocumenteerd en op leeftijd’ van Mona van den Berg

Leven zonder papieren in beeld gebracht in een bijzonder fotoboek

Theo Brand-2

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.