Nadim Nashif is de oprichter en huidige directeur van 7amleh. Dat is een organisatie die opkomt voor digitale rechten van Palestijnen. 7amleh is werkzaam in zowel Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem. Nashif: “Het is onze missie om bij te dragen aan een veilige, eerlijke en vrije online omgeving voor de Palestijnse bevolking.”

Het werk van 7amleh kent volgens Nashif drie focusgebieden. “Ten eerste onderzoeken en monitoren wij zaken die met Palestijns digitaal activisme te maken hebben. Hierbij moet je denken aan vrije toegang tot internet, het recht op privacy en het beschermen van vrijheid van meningsuiting op sociale media. Ook verzorgen wij trainingen over digitale rechten en veiligheid aan activisten, mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties. Wij willen hen tools geven hoe veilig actief te zijn op sociale media. Tenslotte doen wij aan belangenbehartiging. 7amleh werkt samen met lokale en internationale organisaties om overheden ervan te overtuigen dat digitale rechten gewaarborgd moeten worden.”

Censuur op sociale media

Volgens Nashif worden digitale mensenrechten van Palestijnen vanuit verschillende kanten onder druk gezet. “De Israëlische regering gebruikt diverse technologieën om het gebruik van sociale media door Palestijnen aan banden te leggen. Ook adviseren zij sociale mediabedrijven om berichten met een Palestijnse politieke boodschap te censureren.”

DSC_2395-Edit
Nadim Nashif

Hij voegt eraan toe dat sociale mediabedrijven ook een rol spelen in het ondermijnen van digitale rechten van Palestijnen. Tijdens de protesten omtrent de uithuisplaatsing van Palestijnse families in Sheikh Jarrah, een wijk in Oost-Jeruzalem, in mei 2021 zijn van verschillende Palestijnse vredesactivisten accounts en geplaatste video’s over de gebeurtenissen in Oost-Jeruzalem verwijderd of geblokkeerd. Volgens Instagram was dit echter niet met opzet, maar was het onderdeel van een wereldwijd technisch probleem. Nashif: “Deze gebeurtenissen zijn een inbreuk geweest op de vrijheid van meningsuiting van Palestijnen.”

“De inzet van Palestijnse vredesactivisten wordt ernstig getroffen door deze censuurmaatregelen,” zo vervolgt hij. “Praktisch gezien wordt sociale media gebruikt als onderling communicatiemiddel tussen activisten. Wanneer deze worden gecensureerd, is het lastig mensen te mobiliseren. Daarnaast zijn sociale media een cruciaal middel om mensenrechtenschendingen door bijvoorbeeld Israëlische kolonisten te documenteren en aan de kaak te stellen. Wanneer deze worden gecensureerd -zoals tijdens de protesten in Sheikh Jarrah- , is het moeilijker om de onrechtvaardigheid te adresseren.”

Om de bewustwording over digitale rechten te vergroten, organiseert 7amleh online campagnes. Nashif: “Wij hebben bijvoorbeeld de actie Paypal for Palestine georganiseerd. Momenteel is PayPal toegankelijk voor Israëlische burgers, maar verleent het geen diensten aan Palestijnen. Met deze campagne wilden wij het gesprek aangaan en PayPal oproepen om online financiële transacties ook mogelijk te maken voor Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.”

Onderlinge discriminatie Palestijnen

Er is weinig informatie beschikbaar over de mate van online discriminatie binnen de Palestijnse gemeenschap zelf. Daarom heeft 7amleh in september een onderzoek gepubliceerd over online discriminatie tussen Palestijnen in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever. De resultaten laten een duidelijk beeld zien: 85,7 procent van de Palestijnen heeft op Facebook te maken gehad met vormen van online discriminatie. 45,4 procent van de respondenten ziet dat politieke redenen schuilgaan achter online discriminatie, terwijl 7,9 procent denkt dat haat-zaaiende uitingen te maken hebben met religie.

Volgens Nashif manifesteert online discriminatie tussen Palestijnen zich op drie manieren. Nashif: “De belangrijkste aanjager van online discriminatie is gebaseerd op politieke motivaties. De machtsstrijd tussen Fatah en Hamas is een voedingsbodem voor splitsingen en online discriminatie op sociale media.”  Daarnaast spelen ook geografische verdelingen een rol. “Als je als jongere opgroeit in de Gazastrook zonder in contact te komen met Palestijnen uit Israël en de Westelijke Jordaanoever, kan dat zorgen voor stigmatisering van een bepaalde groep. Dit kan dan uitmonden in discriminatie tegen Palestijnen die in andere gebieden leven”, vertelt Nashif. Tenslotte heeft online discriminatie ook geregeld een gender-aspect. Zo benoemt het 7amleh-onderzoek als voorbeeld dat een video van ongesluierde vrouwen leidt tot opmerkingen dat vrouwen zich moeten bedekken.

Volgens Nashif is er geen bewijs dat online discriminatie structureel leidt tot fysieke uitbarstingen van geweld tussen Palestijnen. Nashif: “Er zijn voorbeelden waarin online beledigingen tussen Israëlische en Palestijnse burgers uitmondden in geweld. Het komt echter minder vaak voor dat online discriminatie leidt tot fysieke conflicten tussen Palestijnen onderling.”

Nashif vindt dat sociale media platforms een belangrijke rol hebben in het tegengaan van online discriminatie en het bevorderen van digitale mensenrechten. Nashif: “Als Palestijnen hebben wij het idee dat sociale mediabedrijven momenteel niet genoeg doen. Zij zijn voornamelijk bezig om Palestijnse onderwerpen en accounts te censureren.”

Hoewel Nashif geen directe oplossing heeft hoe het probleem in één dag op te lossen, vindt hij wel dat alle belanghebbenden een verantwoordelijkheid hebben om de situatie te verbeteren. “Uiteindelijk hebben we iedereen nodig om de digitale rechten te verbeteren. Maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en mediaplatforms moeten met elkaar om de tafel gaan zitten om te zorgen voor een vrije en eerlijke digitale omgeving.”

Tijdens de conferentie zal Nashif in gesprek gaan met George Salama, directeur Public Policy Midden-Oosten bij Twitter. Gratis registratie voor de conferentie kan hier.

Vredesorganisatie PAX belegt met lokale partners op 3 en 4 november de online conferentie ‘Digital Rights and Freedom of Religion and Belief in Iraq, Lebanon and Palestine.’ Met vredesactivisten uit de regio, experts op het gebied van digitale rechten, journalisten, diplomaten, wetenschappers en vertegenwoordigers van sociale media bedrijven wil PAX het gesprek stimuleren over het belang van digitale rechten en vrijheid van religie en levensovertuiging. Overal ter wereld en specifiek in het Midden-Oosten. Dit gebeurt binnen het ‘Musawat’-programma. Musawat betekent in het Arabisch gelijkheid. Het is een samenwerking tussen PAX en lokale partners in Libanon, Irak en Palestina. Het programma ondersteunt jongeren uit Irak, Libanon en Palestina die zich inzetten om discriminatie op basis van religie en levensovertuiging tegen te gaan.

Foto Laurènce

Laurènce Fierens

Laurènce Fierens is stagiair Israël-Palestina bij PAX. Hij is masterstudent Crisis & Security Management en behaalde zijn Bachelor in …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.