U hebt zelf in de jaren zeventig veel dieren geslacht. Kunt u aangeven waarom (ook) joodse mensen dieren ritueel moeten slachten?

“Voordat de jood vlees eet, moet het geslacht worden overeenkomstig “…zoals Ik u geboden heb”, een vers uit het bijbelboek Deuteronomium (12 vers 2). De Talmoed, de toelichting op de Bijbel, geeft een uitgebreide regelgeving. Een heel deel van de Talmoed is aan het koosjer slachten gewijd.
De naleving van deze regelgeving staat in Nederland onder controle van het Rabbinaat van de Joodse Gemeente Amsterdam. Dat is de enige gemeente in Nederland waar nog koosjer geslacht wordt. Het niveau van handhaving van de regelgeving is overeenkomstig de internationale normen die er bestaan binnen de joodse gemeenschappen wereldwijd.”

Waarom is er de laatste tijd opeens zo’n afkeer van religieuze rituelen in Nederland en wordt de rituele (onbedwelmde) slacht misschien zelfs definitief verboden?

“De weerstand tegen ritueel slachten is van alle tijden. Ikzelf ben bij het bestrijden van deze weerstand betrokken vanaf midden jaren tachtig. De huidige discussie is voor mij sindsdien de derde ronde. Er zijn verschillende sentimenten als oorzaak van het verzet tegen het koosjer slachten aan te wijzen. Allereerst kan worden gedacht aan antisemitische tendensen. Het verzet kan uit oogpunt van dierenwelzijn voorkomen. Verder kan kan het ontstaan vanwege een verregaande secularisatie van de samenleving of een afzetten tegen de eigen religieuze historie. In de huidige ronde hebben wij met name met de laatste twee te maken. In alle gevallen is er sprake van een behoorlijk gebrek aan kennis over wat koosjer slachten werkelijk inhoudt.”

Hoe groot is de kans dat de Eerste Kamer het verbod van de Tweede Kamer zal afwijzen volgende maand?

“Wij tellen de zetels. Het blijft op dit moment nog spannend. Van een aantal fracties is al duidelijk ook in de Eerste Kamer welke keuze zij zullen maken. Van een aantal fracties is het standpunt nog steeds niet bekend. Onze organisaties zijn voortdurend in gesprek met de verschillende fracties. Aanstaande maandag is er opnieuw de mogelijkheid voor de senatoren om aanwezig te zijn bij het koosjer slachten.”

De PVV is uitgesproken pro-Israël. En dus zou je verwachten dat de PVV geen moeite zou hebben met de joodse rituele slacht. Waarom is dat toch niet het geval denkt u?

“Als de PVV inderdaad ‘uitgesproken pro-Israël’ zou zijn, dan had deze partij het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) niet gesteund. De PVV is helemaal niet pro-Israël. De PVV gebruikt Israël om haar afkeer van de moslimwereld op bot te vieren. Iedere keer wanneer ik de PVV-woordvoerder op dit dossier zie, heb ik geen illusie over zijn vriendschap met Israël of zijn empathie voor onze gemeenschap.”

Lody-verdoofd-2

Onlangs gaf Ibrahim Wijbenga, verantwoordelijk voor het dossier rituele slacht bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), aan dat hij vreest dat bij een verbod op rituele slacht moslims zich minder thuis zullen gaan voelen in Nederland. Denkt u dat dit ook zal gebeuren met de joodse gemeenschap?

“Een verbod zal, precies zoals Ibrahim zegt met betrekking tot de moslimgemeenschap, ook binnen de joodse gemeenschap grote schade toebrengen aan de coherentie tussen de joodse gemeenschap in Nederland en de rest van onze samenleving. Ook wanneer je al drie- of vierhonderd jaar hier woont, zal dit soort schade evident zijn. Een goed geïntegreerde gemeenschap zal zich, opnieuw, buitengesloten voelen. Zij zal andermaal ervaren wat het betekent niet erkend te worden als onderdeel van de Nederlandse samenleving. Het is niet niks als je vanwege je geloofsovertuiging wordt neergezet als ‘middeleeuws’, ‘barbaar’, ‘dierenkweller’, ‘overschrijder van dierenwelzijnnormen’ en wat al niet meer. De joodse gemeenschap zal bij een verbod haar vlees uit het buitenland gaan halen. Maar, en daar zijn wij van overtuigd, dit verbod gaat er niet komen!”

Zouden moslims en joden niet veel intensiever moeten samenwerken als het gaat over het gezamenlijk belang van een vrije rituele slacht?

“Moslims en joden werken al heel intensief en vruchtbaar samen als het gaat over het rituele slachten en over alle andere zaken die de vrijheid van godsdienst raken. Ons platform voor godsdienstvrijheid, ons gezamenlijk optreden naar de fracties van de Eerste Kamer, onze gezamenlijke contacten naar de overheid… allemaal voorbeelden van een vruchtbare en intensieve samenwerking.”

U staat bekend als iemand die geen voorstander is van de joods-christelijke dialoog. Zou de rituele slacht niet een fantastisch onderwerp zijn voor een dialoog tussen christenen en joden?

“Inderdaad, ik ben geen voorstander van de ‘religieuze dialoog’. Ik ben wel een groot voorstander van het samen optrekken om te tonen dat religie geenszins verdwenen is uit de samenleving en dat het bevechten van religieuze rechten een groot goed is. Daar heb je geen ‘religieuze dialoog’ voor nodig. Ik ben niet tegen gesprekken. Maar een dialoog over het onderling gelijk en het ongelijk van verschillende religieuze groeperingen ervaar ik als doelloos. Kijk wat bindt, daarmee versterk je elkaar.”

Er zijn veel christenen in Nederland die kiezen voor het dierenwelzijn en tegen de rituele slacht zijn. Marianne Thieme van de PvdD is daar een goed voorbeeld van. Wat zou u tegen die christenen willen zeggen?

“Laat je nou eens goed voorlichten en laat je niet misbruiken door een zogenaamd wetenschappelijk rapport waarmee de Nederlandse samenleving voor de gek wordt gehouden. Neem afstand van die verkeerde beeldvorming die de PvdD bewust heeft gecreëerd.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.