Wie ben je en wat doe je?

“Ik ben Jacqueline Snelder. Ik heb 5 jaar geleden Soul Tantra Institute opgericht. Samen met gastdocenten hebben we een opleiding vormgegeven die yoga, ayurveda en tantra verbindt met westerse holistische psychotherapie. Dat is een vorm van psychotherapie die niet alleen naar je geest kijkt, maar ook naar het lichaam. Allerhande emotionele blokkades zitten in het lichaam opgesloten. Door deze manier van therapie, door bewustwording van het lichaam, kunnen we contact maken met bevroren of geblokkeerde energieën. Wij gebruiken de wijsheid van de ayurvedische natuurgeneeskunde en de yoga om mensen meer lichaamsbewustzijn en meer inzicht in zichzelf te geven. Tantra is de onderliggende filosofie die we daarbij inzetten.”

Tantra maakt onderdeel uit van de hindoe-filosofie. Waar komt jouw interesse voor hindoe-filosofie vandaan?

“Ik ben ooit met moeder Amma in aanraking gekomen, een Indiase heilige. Ze wordt in India gezien als een spirituele vrouw die mensen inspireert om zichzelf zo goed te leren kennen, zodat ze innerlijk vrij kunnen worden. Amma komt nu al twintig jaar ook elk jaar naar Nederland en ze omhelst iedereen die bij haar komt. Het is Amma geweest die mij geïnspireerd heeft om tantra te gaan bestuderen en daarin steeds meer te ontdekken.”

Wat is dat precies, innerlijk vrij zijn?

“Innerlijk vrij is dat je in jezelf weet wie je werkelijk bent en dat je je niet laat leiden door angsten of overtuigingen die niet waar zijn. Dat je open en in vertrouwen leeft en niet gehinderd bent door beperkingen als: dat kan ik niet, ik ben niet goed genoeg, dat hoort niet of dat mag niet. De leer van Amma gaat over het streven naar zelfrealisatie. Dit wordt in het hindoeïsme voorop gesteld. De hindoe-filosofie, die heel breed is en veel verschillende vertakkingen en nuances kent, heeft in principe zelfrealisatie als hoofdpunt. Tantra is óók een uitdrukkingsvorm daarvan.

Tantra wordt niet rationeel beleefd, maar laat je juist heel erg voelen en ervaren. Je komt zelf in contact met energie, bijvoorbeeld door een bepaalde godin te aanbidden, en kijkt of je die energie kunt begrijpen en in je leven kunt integreren. Je probeert de energie te verinnerlijken door er contact mee te maken en je ermee te verbinden. Zo kun je steeds meer stappen maken op het pad naar zelfrealisatie.”

Ik zag op facebook dat je net terug bent uit India en dat je daar een aantal bijzondere tempels hebt bezocht. Wat heb je daar gedaan en ervaren?

“We zijn naar verschillende tempels geweest, bijvoorbeeld ook naar de Kamakhya-tempel in Assam. Dit is een van de belangrijkste Shakti Pith-tempels, tempels waar de lichaamsdelen van de goddelijke manifestatie Sati te vereren zijn. In één van die tempels is haar vagina, haar yoni, te vereren. Assam is een speciale plek voor deze godin, want hier bedreef ze in het geheim de liefde met haar man Shiva. Daar staat nu de Kamakhya-tempel. Vanuit die plek is het hele universum ontstaan en daar wordt het universum steeds opnieuw geboren. Deze plek laat je symbolisch contact maken met je oorsprong, met de vrouwelijke bron daarvan. We weten niet waar het universum ooit is begonnen, maar deze plek symboliseert het geboren worden uit de leegte, uit het niets. In de tempel was het net alsof je weer opnieuw geboren werd, alsof je vanaf dat punt weer opnieuw begon. Er was een natuurgemaakte vagina vorm. Ik ben heel blij dat het me gelukt is om daar naartoe te gaan. Het herinnerde me aan de geboorte van mijn eigen kinderen: je moet veel werk verrichten om een kindje op de wereld te zetten maar als het er eenmaal is, dan is het heel mooi en vredig. Die ervaring had ik bij de tempel.”

Is het niet gek dat je een tempel hebt waar een vagina wordt vereerd?

“In het Westen is er op het moment dat je het woord vagina uitspreekt gelijk een connotatie met pornografie, seksualiteit of iets wat je niet mag laten zien. Er kleven allerlei ideeën aan. Als ik me daar niet mee bezig houd maar wel met het mooie principe ervan, dat elke vrouw een vagina heeft en dat het haar de mogelijkheid geeft om een kind te baren, dan is het eigenlijk iets heel moois. Het is juist heel bijzonder om de oorsprong te symboliseren. De vagina is voor mijn gevoel een heel sacraal iets. Het vereren daarvan gaat voorbij aan alle ideeënvorming die we daarover ontwikkeld hebben.”

Heeft het ook iets te maken met seksualiteit?

“In het Westen hebben we seksualiteit losgekoppeld: we werken, leven, hebben relaties, doen dingen en we hebben seks. Seks is in het Westen een handeling om van te genieten of om kinderen te kunnen maken. In de tantra wordt seks niet losgekoppeld, maar gezien als je oorsprong. Het is de reden dat je er bent. De filosofie van tantra zegt dat het universum is ontstaan door seksuele levensenergie. Seks wordt niet vulgair gemaakt, er wordt niet gedacht aan allerlei seksuele handelingen, want dat is niet de essentie. Seks is de bron van levensenergie. Het universum is een levende situatie waarbij alles beweegt en alles leeft. Doordat jouw ouders seks hebben gehad, door die ene versmelting van eicel en zaadcel, klopt nu jouw hart nog steeds en stroomt jouw bloed nog steeds. Het is een ongelofelijke potentiële energie waardoor je bent verwekt. Daar staan we te weinig bij stil. We koppelen het seksuele handelen los van dat besef, maar het is juist mooi als je de seksualiteit verbindt met dat besef. Dan is seks niet zomaar seks, maar iets wat bijzonder is. Je gaat het dan ook niet los van iets najagen, want je kunt seksualiteit dan met je lichaam en ziel beleven. Seks is iets dat het universum levend maakt, want zonder seks is er geen leven. Die energie van het steeds maar weer geboren worden van het universum wordt vereerd in de tempel. In mijn ogen is dat een mooie energie en geen vulgaire energie of energie als gebruiksvoorwerp, zoals we het hier in het Westen vaak zien. In het Westen zijn we gewend om alles te seksualiseren. Het geeft ons een verknipt beeld over seksuele energie en dat is jammer.”

Hoe kun je seksualiteit en met name vrouwelijke seksualiteit volgens de filosofie van tantra dan beleven?

“De vrouwelijke energie is in seksualiteit heel belangrijk, want de vrouwelijke energie maakt je meer ontvankelijk. Een baarmoeder moet leven ontvangen, daarvoor moet er openheid of ontvankelijkheid zijn. Het is voor zowel mannen als vrouwen fijn als ze dat meer kunnen ontdekken in hun eigen seksualiteit. Als je meer ontvankelijk bent en je lichaam meer open is, ben je dus ook met je geest meer open. De vrouwelijke energie die in zo’n tempel geëerd wordt is datgene wat voor zowel mannen als vrouwen een heel belangrijk aspect is om contact mee te maken. Een aspect dat ons laat groeien. Als we enkel in de mannelijke energie zitten, zijn we doelgericht, eenpuntig en niet bezig met het voedende, verzorgende en groeiende principe in onszelf. De seksualiteitsbeleving wordt heel anders als allebei de partners contact maken met ontvankelijkheid, met receptiviteit. Zo kunnen partners dieper contact met elkaar maken. Daarmee wordt een man niet meteen vrouwelijker, maar hij krijgt er een element bij: hij wordt receptiever, gevoeliger.”

Hoe zou je dat concreet in het dagelijks leven dan moeten aanpakken? Hoe zou je bewuster met je partner de liefde kunnen bedrijven?

“Door écht contact met elkaar te maken. Het is vaak eng voor mensen om écht contact met elkaar te maken, ook als zij al een langdurige relatie hebben waar allerlei gewoontepatronen in zijn geslopen. Juist op gevoelige en kwetsbare punten kun je contact met elkaar maken. Dit kan alleen als je allebei weer ontvankelijk wordt, weer gevoelig wordt voor de ander en weer luistert naar de ander. Als je dat contact eenmaal hebt, is seksualiteit gewoon een fijne en verbindende ervaring, iets wat heel natuurlijk voelt. Daar maakt tantra je voor wakker, om weer echt contact met elkaar te maken. Als mensen dat durven te doen, gaat er een hele andere energie stromen, een dragende energie. De liefde is eigenlijk een soort vrouwelijke, dragende energie. Als die tevoorschijn komt, kan een mens van alles wat het eerst niet kon. Bij het beoefenen van tantra ga je oefeningen doen die te maken hebben met het weer receptief worden naar jezelf en naar je eigen lichaam. Je gaat blokkades opheffen die er misschien zitten en luisteren naar de ander. Tantra gaat over weven. Het leert je je steeds meer te verbinden met alles wat er om je heen is. Je richt je daarbij op de vrouwelijke energie om contact met elkaar te kunnen maken.”

Hoe werkt dat eerste contact precies tijdens het hebben van seks?

“Dat kan allerlei vormen aannemen en is bij iedereen anders. Je maakt zoveel contact met elkaar, dat je eigenlijk al je kwetsbaarheden aan de ander wilt laten zien, zodat je compleet receptief wordt naar elkaar. Op het moment dat die receptiviteit er is, is het niet meer zo spannend om dingen bij de ander aan te geven die je misschien eerder nooit durfde te zeggen. Zo gaan mensen spelenderwijs steeds meer open staan voor het echt ontdekken van de ander. Mensen maken weer contact met hun ontvankelijkheid, hun vrouwelijke energie.”

Op welke manier geeft tantra betekenis aan jouw persoonlijke leven?

“Mij raakt de filosofie in de praktische zin heel erg. Het effect dat het heeft als je op mantra’s gaat chanten, melodisch reciteren, voor jezelf of als je bepaalde spirituele oefeningen met mantra’s gaat doen, dat raakt me heel erg. Het gaat erom hoe de levensenergie heel subtiel in jouzelf werkt. Als je een bepaalde mantra een periode gaat oefenen merk je subtiele veranderingen in je state of mind, in hoe je tegen dingen aankijkt. Dat is een heel mooi proces.”

Heb je ook een persoonlijke mantra die je vaak chant?

“Ik volg het pad van de Sri Vidya Tantra, dat is een van de oude esoterische Shakti paden, de paden van de godin. Hierin worden op subtiele wijze door allerlei verschillende mantra’s je chakra’s, de energiecentra van het lichaam, ontwaakt. Hierbij ben je dagen en soms maanden aan het oefenen met mantra’s. Het is een persoonlijk pad, waar je je eigen weg in moet vinden. Ik voel mij heel erg geraakt en geïnspireerd door dit pad. Alles wat in de natuur is, de hele manifestatie, is vrouwelijk. Ik vind het mooi om mij bezig te houden met dit bijzondere vrouwelijke principe.”

Wat zegt de tantra-filosofie? Zou je als man of vrouw grenzeloos mogen genieten van seks? Of zijn er ook zaken die niet mogen?

“Tantra is bedoeld voor je algehele spirituele ontwikkeling. Mensen die seks hebben, beseffen vaak niet met wat voor krachtige energieën ze bezig zijn. Heel je lichaam, geest, ziel en al je emoties doen mee. Je kunt seks dus niet als iets los zien. ‘Gewoon seks hebben’ bestaat eigenlijk niet. Mensen beseffen zich niet voldoende wat de impact is van seksualiteit, van seksualiteit met elkaar verbinden en delen. Daar moet je heel erg zorgvuldig mee omgaan. Hoe kan mijn seksualiteit en de beleving ervan, eraan bijdragen dat ik mij als mens helemaal vervuld voel? Tantra heeft niets met dogma’s. Het laat je zien hoe de energie werkt. Op het moment dat je langzamerhand wijs wordt in seksuele energie, zul je er van nature voor kiezen om niet de hele tijd met willekeurige mensen naar bed te gaan omdat het ‘lekker’ is. Seksuele energie gaat er niet om dat het lekker is, maar over heel de mens: het vrijen maakt je meer mens. Als ik mij op een tantrische manier verbind met mijn partner, hebben we een nog rijker liefdesleven. Dit gaat om liefde in alle aspecten van de rest van ons leven, niet alleen om seks.

Binnen tantra gaat het erom dat mensen gaan ervaren dat seksuele energie enorm krachtig is en het je leven kan veranderen, maar ook kan breken. Als ik zonder na te denken allemaal verschillende partners heb, ben ik uitgeput. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. Ik ben zonder enig besef, ondoordacht, met hele krachtige energie aan het spelen. Als je met tantra bezig bent, kom je er achter dat het er niet om gaat om eindeloos je verlangens te blijven vervullen, maar juist om in het reine te komen met je verlangens. Het gaat erom van binnen rustig te kunnen worden. Het is heerlijk om seks te hebben, maar je hoeft er innerlijk geen last van hebt als het een tijdje niet gebeurt. Dit is het doel van tantra, om innerlijke vrijheid te ervaren. Er is allerlei ideeënvorming over seksualiteit in tantra, maar op het moment dat we tantra echt verinnerlijkt gaan toepassen, blijkt dat het juist om empowerment gaat, om het innerlijk vervuld en krachtig worden. Een vervulde relatie kan ook op andere zaken in je leven een positieve invloed hebben. Dat gaat steeds meer naar buiten komen op het moment vertrouwd raakt met de kracht van je eigen seksuele energie. Dat geldt zowel voor zowel mannen als vrouwen.” 

Met dank aan Dominique Kok voor het uitwerken van dit interview.

mahesvari

Mahesvari Autar

CAMJO-journalist en eigenaar van DesiYUP

Mahesvari Autar is freelance CAMJO journalist. Zij heeft gewerkt voor diverse NPO programma’s als redacteur en programmamaker en is …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.