Wat is de UbuntuAmulet en waar staat het voor?

“Het is een amulet ter grootte van een 20 cent-muntje aan een koord in metaal, zilver of goud. Je ziet de vijf belangrijkste religies en atheïsme in een cirkel om drie poppetjes die elkaars hand vasthouden. Maar veel belangrijker is waar het voor staat, namelijk dat wij geloven dat wat ons verbindt veel groter is dan wat ons onderscheidt en dat we allemaal eigenlijk één zijn, ongeacht ras, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Wanneer we dat veel meer beseffen wordt de wereld veel liefdevoller en vrediger. De amulet staat daarvoor symbool en degene die deze draagt, geeft daarmee aan dat hij of zij dat ook graag zou zien. Het gaat om positieve verandering in de wereld en daarnaast ondersteun je ook nog het internationale vredesproject MasterPeace.”

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om deze amulet te ontwerpen? Ik zie hier qua uitstraling namelijk een hele nuchtere man voor me zitten. Vertel eens…

“De gedachte is nu precies een jaar geleden ontstaan, toen ik bezig was met het schrijven van mijn boek BOEM! Makbuntu. Dat is een samenvoeging van Ubuntu in de Zoeloe-taal (het principe van eenheid in de wereld) en Maktub uit het Arabisch (het staat geschreven in het universum, over voorbestemming). Toen ik me erin verdiepte realiseerde ik hoeveel kracht er in Ubuntu zit en hoe waardevol deze filosofie zou zijn voor de wereld van nu. Het gaat over “Ik ben omdat wij zijn”. Je bestaat dus in relatie tot anderen. Egoïsme is zinloos. Je bent zelf niks, je bent alleen iets in verbinding met anderen. Met z’n 4-en hebben we toen aan de keukentafel op een zondag het UbuntuAmulet bedacht en ontworpen.

Als je nu om je heen kijkt zie je dat veel mensen focussen op wat er ontbreekt of hoe iedereen verschilt van elkaar. Je ziet ook dat daar heel veel conflicten uit naar voren komen. Ik wilde het over een heel andere boeg gooien en terug naar die Afrikaanse oerwijsheid die de nadruk legt op de kracht die er in mensen zelf zit en de verbinding. Wij hopen dat er daardoor uiteindelijk meer liefde in de wereld komt en minder conflicten. We hadden toen net de aanslagen in Parijs gezien en de nuchtere persoon tegenover jou vond dat we daar iets mee moesten doen. We moeten vooral de grote middengroep betrekken, die dit eigenlijk ook wel vindt en wil, maar nog niet echt een manier heeft om zich te uiten. Dat is niet de groep die snel ergens voor de barricades opgaat of ergens lid van wordt. Toch zijn dat ook mensen die liever willen kijken naar wat er wel is, dan naar wat er niet is en daar is deze amulet misschien wel het antwoord op. Je plakt het niet op je voorhoofd, maar je hebt het wel om, dus mensen kunnen er een vraag over stellen. Wat is dat? Waar staat dat voor? Dat geeft je de kans daar antwoord op te geven. Je ondersteunt er dus ook MasterPeace mee, want de metalen amuletten worden tegen kostprijs verkocht en van ieder amulet gaat er één euro naar MasterPeace.”

Waarom heb je van alle honderden doelen waaruit je kon kiezen voor MasterPeace gekozen?

“Een goede kennis van mij tipte me dat ik eens met Ilco van der Linde moest gaan spreken, de oprichter van MasterPeace, omdat dat heel veel raakvlakken zou hebben met mijn doelstellingen. Ik ben me daar in gaan verdiepen. Ik wilde graag iets concreets, geen bombarie en geen bureaucratie. Ik heb ook zijn boek Be a Nelson gelezen en vond het positief, soft power, concreet en can do. Door het dragen van de amulet geef je aan dat je achter de filosofie staat, maar ondersteun je ook heel concreet de mensen van MasterPeace, die op de grond conflicten proberen te beslechten door middel van dialoog en mensen bij elkaar brengen vanuit positiviteit. Hij heeft daarnaast ook nog het Mandelahuisje en heel veel met Ubuntu, dus het was een logische keuze.”

Is Nelson Mandela jouw held?

“Ik krijg kippenvel bij de gedachte aan Mandela. Ik vind hem een enorme inspiratiebron en dat geldt ook voor Maya Angelou. Wanneer je die mensen hoort spreken dan gebeurt er iets. De woorden die ze wegen en de kracht waarmee ze die uitspreken zonder overpower te gebruiken… Daar zit een ultieme wijsheid in. Dat zijn voor mij wel de mensen die in mijn tijd het voorbeeld hebben gegeven van waar het echt om gaat in het leven. De UbuntuAmulet is iets wat binnen mijn comfortzone ligt. Ik kom zelf natuurlijk uit de commerciële hoek. Ik denk dan: hoe krijg ik dit gedachtegoed groter op een positieve, concrete, niet aanmatigende manier? Wij hopen dat je door meer aandacht voor deze filosofie een kanteling krijgt naar positiviteit, liefde en vrede in de wereld door de middengroep te mobiliseren.”

Wat is jouw grootste droom in relatie tot deze amulet?

“Dat dit wereldwijd een van de grootste initiatieven gaat worden op weg naar een vredige en liefdevollere wereld. Dat miljoenen mensen dit gaan dragen. Natuurlijk is het mooi als politiek leiders en rolmodellen dat doen, maar ik zou net zo trots zijn als ik er bouwvakkers of vuilnismannen mee zou zien lopen. Het is echt gericht op de massa, op de grote middengroep en ik geloof heel sterk dat wanneer die groep in beweging komt, er werkelijke verandering komt. Ultiem zou zijn wanneer ook uitgesproken aanhangers van de verschillende religies het zouden dragen. Als teken van totale verbinding, positiviteit en kijken naar wat er wel is.”

Wie wil je absoluut nog ontmoeten in dit leven en waarom?

“Maya Angelou, Nelson Mandela en Elisabeth Kübler-Ross zijn helaas overleden, dus dan misschien Oprah Winfrey. In wat ik van haar lees en zie is zij ook op een enorme zoektocht naar de waarheid en zij zag Maya Angelou als haar tweede moeder. Elisabeth Kubler-Ross had ik eigenlijk zo graag ontmoet. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik haar boeken lees.”

Waar wil je absoluut nog heen als je nog naar één plek zou kunnen gaan?

“Wanneer ik kijk naar de filosofie van de UbuntuAmulet en Makbuntu dan is dat toch wel Israël. Daar komen de grote religieuze stromingen samen. Daar heb ik wel een soort oergevoel bij. De continenten komen er ook samen. Wanneer in Jeruzalem Joden, Palestijnen en christenen allemaal een UbuntuAmulet gaan dragen, zou ik het niet droog houden.”

Klik hier voor een aantal filmpjes over de UbuntuAmulet.

Profiel Chantal 2021 thuis

Chantal Suissa-Runne

Adviseur

Chantal Suissa-Runne heeft diverse succesvolle programma’s opgezet omtrent het verbinden van verschillende groepen in de samenleving …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.