Wat is uw achtergrond?

“Ik heb de opleiding bedrijfseconomie gedaan. In 2003 ben ik in contact gekomen met de politiek door middel van de LPF. Ik ben toen lid geworden van de jongerenpartij. Toen die partij in 2006 werd opgeheven, heb ik met een club jongeren een opiniewebsite opgezet, genaamd ‘Het Vrije Woord’. Daarna heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij TROTS, en zodoende ben ik in de politiek terechtgekomen.”

Wat was uw drijfveer om de politiek in te gaan?

“Dat was de ons welbekende kloof tussen politiek en burger. Ik vind dat de traditionele politiek heel erg goed is met doen alsof ze luisteren, maar intussen wel gewoon de eigen gang gaan. Daar moet iets aan veranderen, en dat is voor mij de belangrijkste motivatie.”

U zit sinds maart 2010 in de Tilburgse gemeenteraad. Hoe kijkt u terug op uw beginperiode?

“Tilburg is een beetje een aparte gemeente. We hebben hier een roerige tijd gehad met Hans Smolders, de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn. Er is heel veel tumult geweest, er zijn veel wethouders gesneuveld. Als u het mij vraagt heeft Smolders veel dingen goed gedaan. Hij heeft de vinger vaak op de zere plek gelegd. Maar wij hebben ook gemerkt dat veel mensen bang waren dat we als TROTS die rol één op één van Smolders zouden overnemen. Het eerste jaar stond voor ons vooral in het teken van het afgeven van het visitekaartje, en dit jaar willen we echt gesprekspartner worden van wethouders, belangengroepen en burgers. Na 9 juni 2010, toen TROTS niet in de Tweede Kamer kwam, kregen we natuurlijk wel te horen van mensen dat we hier niets te zoeken hadden, maar wij proberen ons duidelijk op lokaal niveau te profileren. Dat we geen zetels in de Tweede Kamer hebben, zegt wat dat aangaat niet zoveel. We hebben ruim 60 zetels in Nederlandse gemeenteraden. Op lokaal niveau spelen we dus wel een rol.”

Waarom horen we zo weinig van Rita Verdonk?

“Nou, daar ben ik het niet mee eens! Dan moet u toch de SP!TS eens gaan lezen of neem eens een kijkje op Gay.nl. Ze is druk bezig met zich te profileren. We hebben geen zetels in de Tweede Kamer en dat is vervelend, maar de verkiezingen zijn nu verleden tijd. We hebben allerlei analyses gehad over wat er precies fout is gegaan vorig jaar, maar voor ons is het nu: zand erover en aan het werk. We hebben nu de ruimte om landelijk een structuur op te zetten, om te laten zien dat TROTS niet alleen maar Rita Verdonk is en dat we ook echt lokaal voor de mensen staan.”

Wat moet TROTS in Tilburg bereikt hebben in 2014?

“Als eerste moet ik zeggen dat het in Tilburg erg lastig kan zijn om iets te realiseren. De oppositie in de gemeenteraad bestaat uit 12 personen, tegenover 33 personen die het college steunen. Dat is nogal een monster om tegen te vechten! Ik denk dat we de eerste 4 jaar vooral een signaleringsfunctie willen hebben, om te laten zien dat we een tegenmacht kunnen zijn. We gaan op zoek naar samenwerking, als een soort mediator tussen burger en overheid. En de eerste resultaten liggen er al: broodjeszaken mogen op stapavonden een uur langer open zijn én er komt een openbaar register voor relatiegeschenken. Dat zijn kleine stapjes, maar we hebben wel degelijk resultaat geboekt.”

Maar u wilt natuurlijk ook landelijk succes boeken. Hoe groot acht u de kans dat TROTS in 2014 wel weer gewoon in de Tweede Kamer zit?

“Ik denk dat die heel erg realistisch is, de vorige keer kwamen we maar 400 stemmen te kort!”

Is Trots op Nederland een populistische partij?

“Dat hangt er vanaf. Als je met populisme iedereen naar de mond praten bedoelt, dan zeg ik nee. Als het de stem van het volk vertegenwoordigen is, dan wel. Wij proberen het op een positieve wijze te doen, door zorgen van burgers te signaleren. We moeten goed luisteren naar wat we uit de samenleving krijgen: is dit iets waar we iets mee moeten? Als dat het geval is, moeten we met oplossingen komen en niet alleen met een vingertje wijzen. Dat klinkt inderdaad vrij pragmatisch.”

Is TROTS met de PVV vergelijkbaar? Of zijn beide partijen heel verschillend?

“Laat ik in de eerste plaats stellen dat wij mensen op hun gedrag beoordelen en niet op hun geloof of afkomst. We treden op tegen wie zich niet aan de regels houdt, maar we moeten mensen wel ruimte en kansen bieden. Een heel belangrijk verschil is ook dat TROTS een democratische partij is. Mensen hebben bij ons inspraak, terwijl de PVV een partij is waar je zeker over dingen kunt praten, maar geen inspraak hebt. Je kunt een volksvertegenwoordiger wel aanspreken, maar of die er iets mee doet? De PVV is uiteindelijk nog steeds een eenmanspartij.”

Vindt u het vervelend dat mensen TROTS met de PVV vergelijken?

“Soms wel. Wij zijn tegen gedogen, dus ook tegen een regering in gedoogconstructie. Let wel, politiek heeft de PVV het goed gedaan. Ze hebben het beste van 2 werelden gecombineerd. Maar ik vind het gedoogkabinet nogal een vlees noch vis-constructie. TROTS zit in enkele gemeenten wel in het college, wij nemen wel verantwoordelijkheid.”

Zitten er grenzen aan het overnemen van de publieke opinie in een partijprogramma?

“Ja. Zodra het bijvoorbeeld gaat conflicteren met de grondwet, zoals het onderscheid maken tussen rassen en religie. Maar over vrijwel alles kan verder gepraat worden. Verder hebben we natuurlijk wel een beleidskader waar we aan toetsen. We gaan niet ineens een grote overheid nastreven. We willen minder overheid, uitgaan van de kracht van mensen en een einde maken aan de subsidiestroom.”

Wat wordt hét thema van dit decennium en waarom?

“Veiligheid is een erg belangrijk punt. En op economisch gebied: het Nieuwe Werken, iets waar we nu te weinig over horen. Dan moet je denken aan vragen als: gaan we over tien jaar nog wel van 9 tot 5 naar werk? Ik denk het niet, maar ik hoor daar vanuit de politiek heel weinig over.”

En op lokaal gebied?

“De Overheid 2.0. Welke rol moet een overheid straks hebben? We moeten nu behoorlijk bezuinigen. En dus willen we kritisch kijken naar wat we als overheid nu eigenlijk wel of niet moeten doen. De regering stuurt op termijn aan op minder gemeenten, hoe blijf je dan toch dichtbij de burger staan? Dát zijn de relevante vragen voor de toekomst.”

Jan-Albert-Hootsen

Jan-Albert Hootsen

journalist, gespecialiseerd in Latijns Amerika

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.