Het begon al op 23 januari 2012 toen de werkgroep van In Vrijheid Verbonden, waaraan de landelijke koepels van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties deelnemen, een bijeenkomst in Utrecht organiseerde getiteld ‘de Toekomst van de Dialoog’. Ongeveer zeventig betrokkenen hebben hun licht laten schijnen op dit thema. Een van de belangrijkste conclusies was dat de grote interreligieuze dialoog niet losgemaakt moet worden van de dialoog tussen mensen.

In september begonnen de opleidingstrajecten tot hindoe geestelijke en boeddhistisch geestelijke verzorgers aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor het eerst kunnen toekomstige hindoe geestelijken een Nederlandse academische opleiding volgen. En dit gebeurt in een omgeving waar ook geestelijken van andere tradities worden opgeleid. Ze volgen samen colleges en maken kennis met elkaars tradities in een academische omgeving. Een bijzondere kraamkamer voor toekomstige geestelijken in de multireligieuze Nederlandse samenleving.

Ook in september werd voor de twaalfde keer de interreligieuze Prinsjesdagviering gehouden. Op de morgen van de derde dinsdag van september wordt in de Grote Kerk een moment van bezinning georganiseerd bij de opening van het parlementaire jaar. Verschillende Ministers en Kamerleden zijn er aanwezig. Het thema dit jaar was ‘Bouwen met Vertrouwen’. Bijzonder mooi was het om te zien dat het programma meer gezamenlijkheid vertoonde en minder een verzameling was van afzonderlijke bijdragen uit diverse tradities. Voor de bezoeker was het minder relevant vanuit welke traditie de bijdrage kwam, het belangrijkste was dat het je in je hart raakte. Dit getuigt van groot vertrouwen in elkaar!

Naar verwachting zal in de komende periode meer samenhang komen in de initiatieven op het gebied van interreligieuze dialoog, want de organisaties de stichting Prinsjesdagviering, In Vrijheid Verbonden en het Interreligieus Beraad (landelijk steunpunt voor mensen die gericht zijn op dialoog tussen religies en levensbeschouwingen) hebben de intentie uitgesproken om meer afstemming met elkaar te hebben. In de toekomst kunnen we mooie en inspirerende bijeenkomsten verwachten.

Maar hoe zal religieus Nederland kennis nemen van deze activiteiten als de levensbeschouwelijke omroepen er straks niet meer zijn? Hier moeten we ons ernstig zorgen om maken. Sommige zaken zijn te belangrijk om in een uitgedund variant in de amusementenprogramma’s van de grote omroepen te brengen. De Nederlandse televisiekijker is nu al verstoken van wetenschap en genuanceerd wereldnieuws en voeg daaraan straks ook levensbeschouwing bij. Is dit werkelijk een succes voor de kleine groep intelligentsia die vind dat religie achter de voordeur thuishoort?

Bikram Lalbahadoersing

Hoofd hindoe geestelijke verzorging Ministerie van Veiligheid en Justitie

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.