Is dit een mens?

De laatste opmerking, dat in ieder mens racisme zit, is raak. Ook Primo Levi zei het al in zijn Is dit een mens in woorden die alle zeggingskracht uitdrukken die er maar is: ‘Veel mensen, en volken, zijn min of meer bewust de mening toegedaan dat “elke vreemdeling een vijand is”’.

Maar wat heeft het feit van het in ieder mens verborgen racisme te maken met tijden van crisis? Betekent dat dan dat antisemitisme in tijden van welvaart en voorspoed niet de kop op steekt? Een blik op de geschiedenis leert ons dat dat niet het geval is. Antisemitisme is van alle tijden en van alle omstandigheden. Daarin sloeg de minister de plank akelig mis.

Het virus dat in elk mens verborgen zit, wordt niet zozeer door economische omstandigheden getriggerd, althans niet in de eerste plaats, maar vooral door religieuze overtuigingen.

Het antisemitisme van het christendom

Wie het boek De geschiedens van de Joden leest van Simon Schama stelt vast dat antisemitisme in Europa in de eerste en laatste plaats ontstond en groeide door de dogma’s van de katholieke kerk. Het verwijt van de kerk aan de joden bestond daarin dat de laatste Christus gedood hadden. Paradoxaal genoeg verwachtte of eiste diezelfde kerk dat diezelfde joden diezelfde Christus als verlosser zouden aanvaarden zodat het Heilsplan met God, dat voorzag in de bekering van de joden, bewaarheid zou kunnen worden. Niet geheel onbegrijpelijk zagen de joden daar niets in. En toen de joden zich aan het bankbedrijf als inkomstenbron wijdden omdat hen de toegang werd ontzegd tot heel veel andere beroepen, werd hen later verweten afpersers en woekeraars te zijn. En dat gebeurde in goede en in slechte tijen. Sla Schama er maar op na.

Lees hier verder.

Bron: TPO

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast