Iedereen buitelt over elkaar in de uitleg waarom de jongens zeiden wat ze zeiden. Het lag aan hun zwakke sociaal-economische positie, op school zeggen ‘alle kinderen’ dit tegen elkaar, ook de niet-moslims, de jongens zouden geprovoceerd zijn volgens een imam uit Arnhem om dit soort zaken te zeggen. Het zal allemaal best wel.

Deze jongens, die goed Nederlands spreken, hebben weet van de Tweede Wereldoorlog en van de bezetting van Nederland door nazi-Duitsland. Ze hebben weet van de massamoord op de joden. Maar in plaats van de Holocaust te veroordelen, vinden ze het eigenlijk wel goed wat er gebeurd is. Dit te zeggen, schaamteloos op televisie (wie zei er ook al weer dat de islam een schaamtecultuur was?) in Nederland, roept veel emoties op. Ook nu weer.

Wat moeten we hier nu tegen doen? Ik denk dat we alle druppels moeten gebruiken die er zijn, ook al is de plaat nog zo gloeiend. Ik doe een paar suggesties.

Op de scholen moet er onverdeelde aandacht zijn en blijven voor deze zwarte bladzijden in de wereldgeschiedenis. Erbij moet verteld worden dat de genocide op de joden niet de enige was, maar wellicht wel de grootste en ‘best’ georganiseerde. De moord op de Armeniërs, nota bene door de voorloper van het moderne Turkije, het Osmaanse rijk begaan, is een ander voorbeeld. En wat te denken van de genociden in Cambodja en Rwanda. Leer de jongens dat het altijd en overal kan gebeuren. En leer hen dat het begint met haat.

Je hoeft geen verre reizen naar Auschwitz te organiseren om de jongens bewust te maken van het drama van de Holocaust. Een bezoek aan de voormalige concentratiekampen Vught (69 kilometer van Arnhem) of Westerbork (138 kilometer) voldoet. De beklemming die op die plekken nog steeds heerst en de foto’s die er hangen zullen indruk maken.

Vertel de jongens dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog moslims zijn geweest die hun joodse broeders geholpen en gered hebben. De imam van de Parijse grote moskee vaardigde certificaten aan joden uit waarin verklaard werd dat zij moslim waren om zo uit de handen van de nazi’s te blijven. Beiden zijn immers besneden? En was het niet de grootvader van de Marokkaanse koning Mohamed VI, Mohamed V, die zich verzette tegen de antisemitische maatregelen die Vichy-Frankrijk in Marokko wilde nemen tegen de joden. De joden, zo verklaarde de vorst, zijn mijn onderdanen en niemand komt aan hen. Vertel hen dat de joden die in en na 1492 uit Spanje verdreven werden door de Spaanse Koningen hun toevlucht zochten en vonden in de Nederlandse Republiek en in het Osmaanse Istanbul.

Maar vertel hen ook van de mufti van Jeruzalem die lange tijd de gast van Hitler in Berlijn was en die de vernietigingspolitiek van de nazi’s van harte steunde. Hij zou zelfs in vernietigingskampen zijn geweest en daar vol waardering over hebben gesproken.

Leer de jongens dat sommige mensen kiezen voor het goede en anderen voor het kwade, ook, ja zelfs in de islam.

Vertel hen dat moslims in Nederland zich bewust zijn van het verschrikkelijke lot van de joden in de donkere jaren dertig en veertig. Vertel hen van de islamitische organisaties die zich uitgesproken hebben tegen de uitspraken van de jongens zoals de Unie van Maatschappelijke Organisaties Nederland, waarin maar liefst 53 Turkse organisaties vertegenwoordigd zijn. En dat is meteen een antwoord op de prangende vraag van meneer Niemöller: er wordt gereageerd door moslims, ze veroordelen de woorden van de jongens. Zo gaan we niet met elkaar om.

Leer de jongens tenslotte dat kritiek op Israël geen enkel probleem hoeft te zijn. Leer hen dat kritiek op een staat niet hetzelfde is als het verwerpen van een volk. Leer hen dat er subtiliteiten zijn.

We kunnen lang terug in de geschiedenis gaan en de islamcritici vertellen dat het antisemitisme toch vooral een Europese uitvinding is, we kunnen vertellen dat de grootste genocide ooit in Europa werd begaan door Europeanen, we kunnen vertellen dat Maarten Luther zich zeer laatdunkend uitliet over de joden, dat Hugo de Groot niet erg aardige uitspraken over de joden deed, en natuurlijk moeten de moslims zich bewust zijn van de op zijn zachtst gezegd niet erg vriendelijke woorden in de koran en islamitische traditie over de joden, over de verdrijving en moord op de joden in de oase van Medina. Het is een tragische opsomming van ellende.

Daarom denk ik dat de oplossing ook niet in de religies ligt. Het antwoord ligt in het simpele gegeven dat elk mens er een is en elk mens recht op leven heeft en geen mens gedood mag worden om wie hij of zij is.

De druppel van de tolerantie haalt de gloeiende plaat echter niet eens. Hij verdampt er al ruim boven. De trieste geschiedenis in Arnhem toont dat maar weer eens aan.

Maar zonder druppels kunnen we niet. We moeten doorgaan vers water te laten stromen en neerdalen op de hitte van de haat. Altijd en overal.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.