De laatste keer dat ik dacht ‘Wat goed dat er een Roze Zaterdag is’, was toen ik vlak naast de dansvloer-op-straat zat van gay dansschool Hans Vos. Het was 7 juli jl.: Roze Zaterdag 2012, in Haarlem. Ik zat met mijn rug half naar de openbare dansvloer en had goed zicht op alle passanten: een hoop LHBT’ers*, maar evenzoveel mensen die gewoon hun zaterdagmiddagboodschappen deden in het centrum van de stad. Op de dansvloer dansten mannen- en vrouwenstellen naar hartelust. Het viel mij op hoe zichtbaar verschillend de gezichtsuitdrukkingen van de passanten waren: van blij en geamuseerd tot nauwelijks verhuld afkeurend en afkerig: “Twee dansende mannen… vies”.

Roze Zaterdag en de Gay Pride herdenken hoe homoseksuele mannen en travestieten ooit zelfbewust de publieke ruimte bezetten en daaruit niet meer vertrokken. Het is een nog altijd voortdurend statement tegen openlijk geweld tegen LHBT’ers. Maar ook tegen de ten diepste gewelddadige redenering “Prima dat ze er zijn, als ze maar normaal doen”. Het is een vergissing te denken dat LHBT’ers de publieke ruimte een paar dagen per jaar bezetten om daar uiteindelijk onzichtbaar in op te gaan. Het is eerder een oproep om de verschillen tussen mensen te erkennen – of liever nog: te vieren. Het anders zijn van mensen is en blijft de grootste uitdaging voor mensen die denken dat zij ‘normaal’ zijn (en dat denken helaas niet alleen heteroseksuele mensen). Dat is waarom iedereen die ‘roze’ is en zich ‘roze’ voelt een paar keer per jaar wordt uitgenodigd om de straat op te gaan. Als ‘roze burger’ claimen wij de publieke ruimte en dwingen iedereen die passeert tot een reactie, zichtbaar of niet. Als je het verschil dat LHBT’ers maken, mag ondervinden, kun je dat dan verdragen, of liever nog: omarmen? In veel gevallen moeten mensen die vraag nog altijd ontkennend beantwoorden.

In de kerk zeggen we dat het anders zijn van andere mensen heilzaam is en de Bijbel vertelt er vele verhalen over. Als het erop aankomt echter, valt ook in de kerk nog veel te bereiken. Ik denk aan de twee jonge mannen in een confessionele gemeente aan wie op de zondag van een avondmaal wordt gevraagd toch liever maar niet deel te nemen, om de gemeente niet te provoceren. Deze vraag in de ‘publieke ruimte’ van de kerk is zo mogelijk nog gewelddadiger dan de zichtbare afkeer op een willekeurige Roze Zaterdag. En wie denkt dat dit uitzonderlijk is, vergist zich behoorlijk…

Sla de verschillen niet plat, maar vier ze – het liefst elke dag!

* LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

Wielie-Elhorst

Wielie Elhorst

predikant, projectmanager

Wielie Elhorst is predikant en studeerde theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Elhorst was actief bij de …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.