Wielie-Elhorst

Wielie Elhorst

predikant, projectmanager

Wielie Elhorst is predikant in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Elhorst was actief bij de Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP). Bij zijn afscheid in 2014, ontving hij namens het COC Nederland de Bob Angelo Penning vanwege zijn bijdrage voor de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Mede dankzij zijn roze kerkdiensten kreeg Elhorst bekendheid als ‘roze predikant’. In 2016 werd dat officieel toen hij door de Protestantse Kerk Amsterdam werd benoemd als de eerste predikant met een bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. In 2018 werd Elhorst vanwege deze rol genomineerd voor het Roze Lieverdje.

Op 26 april 2021 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2023 was hij één van de drie genomineerden voor de Jos Brink Oeuvre Prijs, een staatsprijs voor LHBTIQ+ emancipatie. Hij werd genomineerd ‘voor een inspirerende bijdrage aan het verbeteren van de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+ personen in de samenleving.’

Recente artikelen van Wielie Elhorst