47206827_169290812w0813329_1362443186265391104_n
Cameahwait Cameahwait

Ik ben nieuwsgierig naar het verhaal van Cameahwait. Vrienden die al eerder zijn lezing hebben gevolgd, hebben gewaarschuwd dat het geen lichtzinnig verhaal wordt. Het heeft hen niet onberoerd gelaten. Hij begint met de woorden in zijn eigen inheemse taal: Een mooie dag, voor mijn familie.

Het is een mooie dag om het publiek mee te nemen in een schokkend verhaal, een geschiedenis die tot op de dag van vandaag wordt overgeslagen in de geschiedenisboeken. We zien beelden over het sprookje van Columbus, dat wereldwijd wordt onderwezen aan onze kinderen. De ontdekkingsreiziger die vertrok vanaf de Canarische eilanden op weg naar Indië, gefinancierd door het Spaanse koningshuis. Hij verdwaalde, kwam aan in het Caraïbisch gebied en noemde de inheemse bewoners vervolgens ‘indianen’. “Wij waren geen indianen, wij zijn geen indianen, en zijn nooit indianen geweest,” vertelt Cameahwait. Het land van de hoge bergen werd Hispaniola gedoopt, wat nu het huidige Haïti en Dominicaanse Republiek heet. Dit was de start van de ontdekking van de Amerika’s. Het land was immers terra nullius, een term uit het Romeinse recht wat ‘leeg land’ betekent. Een leeg land, dat nu werd geclaimd door de ontdekkers, de veroveraars, de kolonisten die in de eeuwen daarna volgden, op zoek naar goud en zilver.

Voor de inheemse bevolking van het Caraïbisch gebied hield ontdekking in: slavernij, martelingen, zinloze moordpartijen, baby’s die aan de honden werden gevoerd, ziektes die moedwillig werden verspreid, vrouwen- en kinderhandel. Daarna volgden Midden-, Zuid-, Noord-Amerika en Canada. Niets bleef ongeschonden. Volken, steden, zelfs hele beschavingen werden vernietigd met het argument dat de barbaren van dit lege land zich moesten onderwerpen aan het regime of anders moesten sterven. Inheemsen werden tot slaven gemaakt en moesten werken op rubberplantages voor de niet aflatende zucht naar deze grondstof voor de bandenindustrie in Europa.

Inheemsen hebben te kampen met kwikvergiftiging door de goudzoekers in het Amazonegebied. Vrouwen en mannen worden tot de dag van vandaag gesteriliseerd, zodat er wordt voorkomen dat er meer kinderen worden geboren. Kinderen werden afgepakt en in internaten geplaatst in Canada (139) en Verenigde Staten (500). Daar werd hun haar afgeschoren, hun kleding verbrand, hun taal afgepakt. Zij waren overgeleverd aan de nukken van de nonnen en broeders, die hen uit naam van de katholieke Kerk tot goede christenen opvoedden. Maar wat hield dit werkelijk in voor onze kinderen? Cultuurvervaging, kindermisbruik, en zelfs moord waarvoor niemand ooit is berecht.

amerika

Inheemse volkeren zijn uitgeroeid, is dit genocide? Cameahwait doet een pleidooi om aan te tonen, dat er hier wel degelijk sprake is van volkerenmoord, van wat hij noemt een Amerikaanse holocaust. Met de zogeheten Doctrine van Ontdekking van de katholieke Kerk in de hand, hebben de kolonisten hun eeuwenlange misdaden tegen de inheemse bevolking gerechtvaardigd. In deze doctrine staan de instructies voor ontdekking: 1. Maak de bevolking afhankelijk. 2. Pak hun land en hun manier van leven af. 3. Sluit hen op in concentratiekampen.

Alle beelden die ik heb gezien zijn indringend. De citaten die ik lees in de presentatie, uit bronnen als het logboek van Columbus, en woorden van bevelhebbers van het Amerikaanse en Engelse leger, geven aan dat de inheemse bevolking is ontmenselijkt. Zij werden ongedierte genoemd en werden tot ding gemaakt om te misbruiken. De getuigenissen van inheemse nazaten, maar ook mannen en vrouwen die in onze huidige tijd geconfronteerd worden met onrecht en misdaden tegen de mens, raken mij diep.

Inderdaad, wij zijn familie. En onze familie moeten wij liefhebben en beschermen. Cameahwait is op een belangrijke missie – volgend op een visioen van zijn voorouder – en hij vraagt ons om te luisteren en bewust te worden van dit voortdurende onrecht. Hiervoor kunnen wij niet langer onze oren en ogen sluiten.

1644688216782

Leander Vermaning

Leander Vermaning werkt rond Inheemse thema’s, met name wat betreft de Inheemse bevolking van Suriname en andere landen in …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.