Want het lijkt wel alsof één gegeven als een geruststellend mantra moet dienen: het coronavirus is alleen risicovol voor ouderen en mensen die al ziek zijn. Ter verdere geruststelling wordt dan ook gerefereerd aan de griep: bij griep sterven ook ouderen en kwetsbare mensen. Alsof het gewoon is. Alsof ouderen en zieken niet meelezen. Bijvoorbeeld die 1,7 miljoen 70 plussers (2019, CBS) en 1,2 miljoen diabeten (Diabetesfonds).

Eigen kwetsbaarheid

Natuurlijk hebben statistieken hun nut. Het kan helpen te objectiveren en te relativeren. Bijvoorbeeld dat corona veel minder dodelijk is dan SARS (wel besmettelijker). Of dat het grootste deel weer geneest – 98 procent van de besmette mensen is de grove schatting volgens het RIVM.

Maar statistieken stellen minder gerust als je zelf in de meest ongunstige categorie valt. Elke keer dat een oudere of zieke zo’n bericht hoort of leest, wordt diegene geconfronteerd met de eigen kwetsbaarheid. Mijn punt is dan ook dit: benut de cijfers, maar leef ook even mee. Want dat mis ik.

Dat dat meeleven niet vanzelf in de berichtgeving doorklinkt verbaast me. Ik mag er vanuit gaan dat de meesten van ons wel een oudere of (chronisch) zieke kennen. Misschien heb je of ken je ouders of (over-)grootouders die de 70 zijn gepasseerd. Misschien heb je collega’s met diabetes, buren met COPD of vrienden met astma. Ga zelf maar na. Dus ouderen, kwetsbaren en hun dierbaren; dat zijn wij allemaal. Het coronavirus mag volgens de statistieken tot niet zoveel doden en ernstig zieken leiden – we mogen elkaar wel toewensen dat het ons bespaard blijft.

Medemenselijkheid

Dus mocht je komende weken iets zeggen of schrijven over corona : gebruik niet alleen data en gezond verstand, maar ook een warm hart. Spreek niet alleen over droge feiten en harde data, maar benoem ook je gevoelens van medemenselijkheid. Sommige mensen hebben reden om zich zorgen te maken. Om zichzelf of een ander. Laat dat ook een plek krijgen.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
d6b62ffa-4ef7-401a-b6a0-a3ebfb01da45

Hanneke Snippen-Dullemond

Coach, inspirator, spreker

Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.