Geweld op internet zorgt er niet voor dat jongeren zich massaal agressief gaan gedragen. Wel is er een risico. Hoe dat risico eruit ziet hangt af van de jongere zelf. Hoe is de begeleiding op school, hoe reageren de ouders op het internetgedrag? Als een kind geweld ziet dat het cognitief en emotioneel nog niet kan verwerken dan heeft dat gevolgen. Bij grof geweld kan het angstig worden, ontdaan zijn. Op zich een positieve reactie. Want dat betekent dat het al dat geweld onprettig vindt en het afkeurt.

Als je regelmatig geweld ziet, stomp je af. Dat geldt voor kinderen én volwassenen. Het kijken naar geweld is een glijdende schaal. Geweld wordt steeds gewoner. Het raakt je na een tijdje emotioneel niet meer.

Uit onderzoek blijkt dat een kleine groep kinderen zich identificeert met gewelddadige helden en hun gedrag navolgt. Dat zijn vaak kinderen die het moeilijk vinden om zich in gedachten en gevoelens van anderen te verplaatsen. Als ouders hun kinderen hierin niet begeleiden, de signalen niet oppikken of zelfs agressie goedkeuren dan nemen kinderen dit ook over.

Op internetfora bestaat anonimiteit. Daar is de mogelijkheid om met een selecte groep informatie uit te wisselen. Anoniem achter je laptop kun je makkelijk extreme standpunten innemen en opruiende teksten plaatsen. Op die manier kun je in zo’n selecte groep sneller radicaliseren, extreme opvattingen over ras en geloof ontwikkelen, dan op straat met vrienden. Maar ook op straat kan radicalisering optreden. Je jut elkaar op, het is een groepsproces.

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is er in het publieke debat meer aandacht voor radicalisering. Geert Wilders verkondigt extreme standpunten over minderheden met een andere geloofsachtergrond; hierdoor durven sommigen zich ook te uiten. Die standpunten circuleren op internet. Voor een enkeling kan dit aanleiding zijn tot extreem gedrag. Maar bij lone wolfs zoals Tristan van der V. en Anders Breivik is er meer aan de hand. Deze mensen zijn vaak depressief. Bij hen speelt vaak een groot aantal psychische factoren. Ook zonder politieke extremiteiten kunnen ze door het lint gaan.

Dat we met zijn allen aan het radicaliseren zijn, geloof ik niet. Juist omdat extreme opvattingen zo vaak in de media besproken worden, is er ook een grote groep die hiertegen ingaat. Die meningen hebben een corrigerende werking en compenseren.

Peter Nikken

bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding, lector Jeugd & media

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast