De internationale aandacht blijft draaien om ‘het conflict tussen Israël en de Palestijnen’. Er moet dringend prioriteit worden gegeven aan het aankaarten van schendingen van mensenrechten en het helpen van de burgerrechtenbeweging in beide landsdelen. Als de democratische oppositie van onderop versterkt wordt met buitenlandse steun, komen de broodnodige politieke veranderingen in dit gebied mogelijk sneller in zicht.

Niet alleen de burgerrechten op de Westbank, ook die in Israël staan nu zwaar onder druk. De haatvideo komt van de rechts-extremistische groepering Im Tirzu. In 2013 oordeelde een Israëlische rechter dat deze groep fascistische trekken vertoont. Toch worden, net als ten tijde van senator McCarthy, vredelievende mensen en organisaties systematisch belasterd. De regering bevordert dit met repressieve wetgeving gericht tegen de mensenrechtengroepen en maakt de geesten rijp voor meer repressie in naam van de veiligheid.

Israëlische mensenrechtenactivisten bedreigd

De vier mensenrechtenactivisten die acuut door extreemrechts worden bedreigd, zijn lid van:

PCATI, aangevallen omdat ze martelingen in Israëlische gevangenissen onderzoekt en er bekendheid aan geeft.

Breaking the Silence, 1000 oud-militairen, gehaat omdat ze in geschriften en op video’s verklaren wat ze zelf hebben misdaan en anderen hebben zien doen. Ze mogen geen contact meer hebben met dienstdoende militairen.

B’Tselem, verafschuwd vanwege hun mensenrechtenrapporten, die internationaal geroemd worden. B’Tselem laakt de ‘Sovjetstijl’ die hen nu neerzet als buitenlandse agenten.

Hamoked wordt verfoeid vanwege de rechtshulp die het aan meer dan 60.000 Palestijnen heeft gegeven van wie de burgerrechten werden geschonden als gevolg van de bezetting. Hamoked weet nog steeds zijn gelijk te halen bij het Hooggerechtshof, maar zeer tot ongenoegen van de minister van justitie Ayelet Shaked, een femme fatale die vindt dat het Hof te weinig haar kant kiest. Zij noemt alle Palestijnen per definitie ‘vijanden, inclusief de moeders die kleine slangen baren’.

In de Knesset eist de oppositie dat de procureur-generaal een onderzoek instelt naar de video. Diep verontwaardigde vredesdemonstranten droegen 19 december in Tel Aviv de leus: ‘Joden en Arabieren zijn geen vijanden’. Tegenstanders schreeuwden dat alle Arabieren het land uitmoeten, onder hen een Likud parlementariër die eerder een fake-getuigenis had afgelegd bij Breaking the Silence om ze in diskrediet te brengen.

gied1
Nederlandse christenen helpen onder leiding van Israëlische mensenrechtenactivisten bij het binnen halen van de olijvenoogst van een door kolonisten bedreigde Palestijnse boerin de buurt van Nablus. De Joodse kolonisten hadden een deel van zijn bomen vernield en in brand gestoken. Foto: Menno Valk.

Kolonisten vernielen kerken, kloosters en moskeeën

Zulk gedrag loont. Ook kolonisten die kerken, kloosters en moskeeën vernielen, en die oproepen ze allemaal te sluiten, ondervinden weinig weerwerk. Afgelopen jaar rapporteerden de Rabbi’s for Human Rights meer dan vijftig van zulke aanslagen. Arik Asherman, de directeur van deze Rabbi’s kreeg het zwaar te verduren. Een camera registreerde hoe Asherman, toen hij een Palestijnse boer zijn oogst hielp binnen halen, door een kolonist werd geschopt en met een steen geslagen.

Rechtsextremisten ruiken hun kans om de stem van het geweten in Israël tot zwijgen te brengen. Ze hebben Shaked aan hun kant en Netanyahu kijkt toe. De Israëlische mensenrechtenorganisaties moeten daarom extra steun krijgen van Europese regeringen en ngo’s. Ons parlement en onze minister van Buitenlandse Zaken moeten komend jaar laten zien, dat ons land de legitimiteit van de bedreigde burgerrechtenbeweging in beide landsdelen aan het hart gaat, en in alle openbaarheid alles doen om ze te helpen.

Gied ten Berge

Gied ten Berge

Socioloog en theoloog

Dr. Gied ten Berge is socioloog en katholiek theoloog. Eerder werkte hij voor Pax Christi. Hij is oud-voorzitter van het Steuncomité voor …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.