Door: Marije Jonkers

Sinds een maand waait er een frisse wind door politiek Nederland: die van G500. Deze beweging bestaat uit een groep mensen die samen de Nederlandse politiek wil verjongen en vernieuwen, om ons land op die manier toekomstbestendig te maken. Solidariteit is de kernwaarde voor G500. In plaats van verongelijkt te wijzen naar andere groepen, willen we samenwerken. Dat is even wennen voor de gevestigde orde. Na jaren van steeds meer polarisatie staat er een groep op die zich niet afzet tegen, maar zelfs aansluit bij de drie middenpartijen PvdA, CDA en VVD. De filosofie hierachter is even simpel als doeltreffend: van meer versplintering in de politiek wordt niemand beter, en van binnenuit kun je de meeste invloed uitoefenen.

G500 heeft een tienpuntenplan opgesteld, variërend van onderwijs tot pensioenen en van zorg tot duurzaamheid. Al deze standpunten zijn gericht op een toekomstbestendig beleid. Want zoals het er nu naar uitziet, moeten de jongeren in Nederland gaan betalen voor de crisis, en flink. Wij zijn ook bereid om mee te betalen, maar niet om de gehele last te dragen. Onze ouders, de babyboomers (nu in een leeftijd van 47 tot 67 jaar), hebben Nederland zien opbloeien. Daarvoor hebben zij gestreden door te staken, kraken en demonstreren. Welvaart viel hen ten deel, in de vorm van goede zorg, prima arbeidsvoorwaarden, betaalbaar wonen en zicht op een prettig pensioen. En nu komt de breuklijn: dit is onhoudbaar want het is te duur. Er moet iets veranderen.

De kinderen van de babyboom-generatie genoten mee van die fijne omstandigheden. Gedurende onze hele jeugd werden wij aangemoedigd door onze ouders om gebruik te maken van al die luxe en om alles te doen wat leuk was: een leuke studie te vinden, een minstens zo leuke studentenvereniging en daarna leuk werk. Het kwam de kinderen aanwaaien en dat was behoorlijk prettig. Deze jonge generatie krijgt iedere 5 jaar een nieuwe naam: patat, niks, niet niks, x, y en z. Wat we met elkaar gemeen hebben volgens trendonderzoeken van grote onderzoekbureaus als Motivaction, is een groeiende aanhang in waarden als individualisme, materialisme en hedonisme. Met deze labels op onze jonge voorhoofden geschreven, lijkt het alsof thema’s als de maatschappij, betrokkenheid, politiek en solidariteit ons niet aanspreken, juist wanneer we voor onze generatie moeten opkomen.

Maar hoe zit het dan met die enorme boost die G500 heeft gegeven in slechts één maand tijd? Bijna 1000 deelnemende jongeren hebben in zo’n korte tijd laten zien dat wij ons wel degelijk bezig houden met de maatschappij, maar dat we eerder niet wisten hoe wij daar uiting aan konden geven. Nu we ons verenigd hebben, kunnen we een verschil maken. Nu is het tijd voor G500 om bruggen te slaan tussen onze generatie en die van onze ouders. En dat gaat alleen lukken met wederzijds respect. Want wij gunnen onze ouders een gezonde en welvarende toekomst, zoals onze ouders ons dat ook altijd hebben gegund.

Marije Jonkers schrijf blogs voor G500. Klik hier voor meer informatie over haar.

Nog geen reactie — begin het gesprek.