Met Hemelvaart verdwijnt Christus als concrete persoon voor de ogen van zijn vrienden, om op Pinksteren te komen als de onzichtbare, inspirerende Geest. Zijn leerlingen beginnen mensen te genezen, ze delen hun bezit met de armen en weerstaan de Romeinse bezetter.

Dit is Gods passie: zichzelf ontledigen, verdwijnen – en zo in de wereld een inspirerende verbindende kracht worden. De kerk daarentegen blijft vaak vaste beelden van hem eren die bepaald niet bedoeld zijn om te verdwijnen. Als ze niet oppast, eindigt de kerk zo nog als een museum. Beelden zijn altijd statisch en beperkend, of ze nu religieus, politiek of cultureel van aard zijn.

God is beeldloos en kraakt anarchistisch de vaste idealen en doelstellingen die voor een tunnelvisie zorgen en mensen uitsluiten. Regelmatig leiden ze tot geweld, zoals momenteel door christelijke milities in Afrika die alle moslims als vijand zien.

God veegt steeds weer zijn eigen beeld uit en keert ons naar het gezicht van de ander die een beroep op ons doet.

In ons land zijn het meestal kerkelijke gelovigen die vrijwilligerswerk doen en in arme landen runnen ze scholen, opvangcentra en medische klinieken. Als na een ramp de hoge pieten weer in hun zwarte limousines naar huis glijden en de camera’s van de pers weg zijn, zijn het vaak gelovigen die achterblijven en de slachtoffers blijven helpen en ondersteunen.

Doen ze dat omdat ze in vaste godsbeelden geloven? Mijn indruk is dat ze daar nauwelijks mee bezig zijn. Ze willen er gewoon voor anderen zijn, ze hebben lief ‘zonder waarom’. Een roos vraag je toch ook niet waarom die bloeit? Als je bij hen doorvraagt blijkt dat ze vaak ideeën over God hebben die lang niet altijd stroken met de kerkelijke leer. Ondertussen doen ze hetzelfde als Christus met Hemelvaart en Pinksteren: ze verdwijnen, ze vergeten zichzelf en storten zich uit in het omzien naar mensen, bezield door de Geest.

God veegt steeds weer zijn eigen beeld uit en keert ons naar het gezicht van de ander die een beroep op ons doet. En als we soms moe zijn en geen antwoord kunnen of willen geven? Dan zegt God als het ware, in de woorden van het winnende Portugese liedje van het Eurovisie Songfestival: Laat mij dan maar even liefhebben voor twee.

Met Hemelvaart verdwijnt Christus opdat de wijde hemel in ons vaart. Zo kon Etty Hillesum in de oorlog schrijven over ‘de hemelen in mij’. Dat inspireerde haar om vervolgde Joden te helpen, waarbij ze de nazi’s niet in een vijandbeeld vastzette en ook voor hen mededogen had.

Ze had lief voor twee.

jjsuurmond 2023 – kopie

Jean-Jacques Suurmond

Publicist

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach/supervisor en publicist. Van hem verscheen eind 2022 een vertaling en bewerking van de klassieker …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.