Toeristen sloten zich aan bij bestaande ontwikkelingsprojecten of startten zelf een project. Thuisgekomen spoorden ze familie, kennissen, vrienden en anderen aan om een project financieel te steunen en vaak in tweede instantie de Nederlandse regering te vragen of eisen om meer geld vrij te maken voor arme landen.

Twijfel, cynisme en ambivalentie bij derdewereldactivisten veranderde in het voordeel van de twijfel, uitmondend in enthousiasme en aanmoediging voor positieve projecten. Dit soort projecten ondersteunt – hoe klein ook – de strijd tegen armoede, maar minstens zo belangrijk: ze versterken een politiek draagvlak waarvan politieke partijen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld gebruik kunnen maken.

Naarmate het aantal particuliere projecten toenam, ontstond de behoefte om onderling te discussiëren over effecten en ‘politieke’ risico’s bij het steunen en opzetten van projecten. Op de jaarlijkse bijeenkomst van particuliere projecten ontmoet men elkaar, luistert men naar sprekers en moedigt men elkaar aan.

Verleden jaar was ik als gast en spreker op de jaarlijkse bijeenkomst en ik werd geïnspireerd door het enthousiasme en de werklust van al die vrijwilligers. Een van de vrijwilligers met wie ik sprak was Ruud Snoeker, voorzitter van de Stichting Ondersteuning Positieve Acties. Dat gesprek beperkte zich niet tot die dag, maar zette zich enkele malen voort in mijn stamcafé in Amsterdam.

Ruud vertelde hoe zijn project in 2008 begon toen twee reizigers, Fabienne Kozel en Hans Zwiggelaar, samen met dorpsbewoners een toeristenlodge bouwden aan het meer van Malawi en de winst die dit toeristenproject opbracht, gebruikte om allerlei sociale projecten te steunen. Het is een breed scala van projecten, zoals steun aan leerlingen die naar de middelbare school willen, computerles aan vrouwen die vervolgens daar een beroep van maken, een speelhonk voor kleuters, de traditionele waterpomp, toegang tot medische voorzieningen en nog veel meer.

Typerend voor de hulp is dat zij geen pleisters plakt, maar projecten steunt en opzet die blijvend positief en winstgevend zijn. Een van de projecten is ook het geven van Waka Waka lampen, dat zijn lampen die opgeladen worden door zonne-energie.

Wat is de wereld toch klein dacht ik. Waka Waka lampen zijn namelijk uitgevonden door Maurits Groen, een man met wie ik eind jaren tachtig, destijds als voorzitter van de ‘Honger Hoeft Niet’-campagne samenwerkte.

Om alles te blijven bekostigen is veel geld nodig en omdat de grote hulpfondsen vooral Investeringsprojecten financieren, zijn bestuur en de vele vrijwilligers afhankelijk van de giften van andere organisaties, particulieren, vrienden en familie en inzamelingen door actiegroepen. Tot nog toe lukt dat aardig, maar Ruud en andere bestuursleden en vrijwilligers moeten daar veel werk voor verzetten.

Aardig om te weten is dat de Wereldwinkel in zijn woonplaats Nieuwkoop bij haar opheffing, het winstbedrag dat zij overhield aan de stichting gaf. Misschien overbodig om te zeggen, maar geen van deze vrijwilligers en bestuursleden ontvangt een honorarium of onkostenvergoeding.

Stichtingondersteuningpositieveacties.nl  is een van de vele particuliere projecten die een zinnige bijdrage leveren aan de nog steeds noodzakelijke strijd tegen armoede en Ruud Snoeker is de voorzitter. Voor meer inlichtingen [email protected] of  06-11381949. Hij is beschikbaar voor meer informatie , voor het doen van suggesties en voor advies bij het opzetten van een project.

Lees ook

Kinsbergen, Sara 5

“Burgerinitiatieven onmisbaar voor internationale solidariteit”

Sara Kinsbergen: iedereen moet nú gaan denken en handelen als wereldburger

1523533_655585974505610_1399588557_o

Hans Beerends

Bestuurder, publicist

Hans Beerends (1931) werkt vanaf eind jaren zestig als organisator, coördinator en publicist binnen de derdewereldbeweging. Hij was …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.