Tegelijk lees ik in diverse dagbladen: het aantal diefstallen is door het beleid van zelfscankassa’s drastisch toegenomen. Vooral mensen onder de armoedegrens weten via allerlei trucs hun boodschappentas vol te krijgen. Diefstal dus. Nou ja! Kan je nog wel spreken over diefstal als je praktisch verplicht bent de voor jou noodzakelijke levensmiddelen weg te halen bij een bedrijf dat via lage lonen, personeelsbezuiniging en hoge prijzen een miljardenvermogen bij elkaar schraapt. Wie steelt er nu eigenlijk?

Bij dit alles moet ik denken aan bisschop Muskens die in 1996 voor de VPRO-televisie verklaarde dat volgens de katholieke sociale leer een arm mens gerechtigd is een brood te stelen en brood staat naar mijn idee symbool voor levensmiddelen in het algemeen. De uitspraak van de bisschop leidde tot woede van de toenmalige premier Wim Kok. Kok en alle premiers na hem spraken sindsdien nooit meer over armen maar altijd over mensen met een laag inkomen.

Ondertussen is het aantal armen in Nederland – nota bene een van de rijkste landen ter wereld – enorm toegenomen. Volgens het Rode Kruis, dat normaal gesproken altijd honger en ellende bestreed in ‘derdewereldlanden’, leeft rond een miljoen mensen in ons land in armoede. Zij heeft al een gironummer geopend (5125) om veertigduizend gezinnen wekelijks een voedselpakket te verstrekken van 17,5 euro. Het begrip ‘derde wereld’ is rond de eeuwwisseling weliswaar afgeschaft, maar een ‘derdewereld situatie’ kruipt nu onze rijke wereld binnen.

Wellicht tijd voor Wereldwinkels en andere activisten om hun solidariteitsacties deels te verleggen naar de armen dichter bij huis.

1523533_655585974505610_1399588557_o

Hans Beerends

Bestuurder, publicist

Hans Beerends (1931) werkt vanaf eind jaren zestig als organisator, coördinator en publicist binnen de derdewereldbeweging. Hij was …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.