Terugkijkend op de opvoeding van mijn inmiddels volwassen kinderen vond ik het ook vaak knap lastig om een goede toon te vinden in gesprekken over seksualiteit. Een toon van openheid en aansluitend bij de ontwikkeling van mijn kinderen. Ik heb zelf een boekje gekregen om te lezen en dat was het wel zo ongeveer. En verder hoorde ik het meeste via vriendinnen en kreeg ik ook wel wat mee via andere boekjes of tijdschriften. Later heeft een van mijn kinderen wel eens gezegd: “Heeft de kerk of de Bijbel daar dan niet meer over te zeggen? Er staat toch veel moois over seks en seksualiteit in de Bijbel?”

Waar komt die spanning vandaan? Seksualiteit past heel goed in het denken van de Bijbel. Daar is veel meer te lezen dan alleen over regeltjes en verboden. Het heeft voor mij ook vele jaren geduurd om open het gesprek aan te gaan, schaamte te overwinnen en eerlijk vanuit een eigen overtuiging met hen te praten. Pas later, toen de kinderen al in de tienerleeftijd waren, kwam er bij mijzelf meer ruimte in gesprek te gaan. Ik vond steeds gemakkelijker woorden om erover te spreken. Dat had veel met mijzelf te maken. Pas toen ikzelf liefde en hartstocht een plaats kon geven, verdween de krampachtigheid.

Toch blijft het een intiem en kwetsbaar onderwerp. Toen mijn kinderen ouder werden en gingen nadenken over hun identiteit, kwamen er goede gesprekken op gang over geloven en seksualiteit. Waardevolle gesprekken die zich kenmerkten door diepgang en samen zoeken. Een zoeken vanuit vrijheid naar Gods bedoeling met seks en seksualiteit. Van mijn kant voelde ik wel eens de spanning tussen nabijheid, iets van mezelf laten zien en voorzichtig zoeken naar aansluiting bij wat de Bijbel hierover te melden heeft. Het was een zoektocht. Ik geloof nog steeds dat seksualiteit iets heiligs is en bescherming nodig heeft. Het is een intieme taal om met de ander om te gaan. De Bijbel laat zien dat de mens geschapen is als schepsel van God. Als maker staat Hij in nauwe relatie met de mens. De omgang met God kan net zo intiem zijn als de omgang met de ander. Geloven en seksualiteit zijn beide talen die een belangrijke rol vervullen in deze relaties. Mijn kinderen hebben mij bevraagd en ik denk dat we samen verder gekomen zijn. Zij op hun eigen weg en ik in het onder woorden brengen van mijn geloof en kijk op seksualiteit. De spanning is er nu af om geloven en seksualiteit te bespreken. Maar de reis van mijzelf (met mijn kinderen) is niet af. Er valt nog veel te ontdekken aan wat God gemaakt heeft.

Marja Bos-Meeuwsen

orthopedagoog, coach en trainer

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.