Waar was God? Als haar een rol wordt gegeven in deze verschrikkelijke samenloop van schuld en onschuld, wordt zij mede verantwoordelijk gemaakt. Ze heeft het niet verhinderd. Vermeend almachtig bleek ze onmachtig. Of had ze haar eigen, niet te doorgronden redenen?

En als ze nu eens niet machtig is? Dan lijdt ze mee aan alle ellende die haar schepsel ‘mens’ weet aan te richten. En heeft ze al lang spijt van wat ze in het leven heeft geroepen. Maar wat is dan haar rol nog?

Elke religieuze stroming biedt een uitleg over wat mensen aan ellende overkomt. Daarin spelen God, goden of geesten een rol. Als de mens het gevoel heeft de regie kwijt te raken, worden verhalen verteld en rituelen uitgevoerd. Daarin neemt het heilige de regie over. Het kwaad wordt verklaard vanuit een op zich onbegrensd repertoire aan betekenisgeving, met geheel eigen vooronderstellingen.

Maar omdat het vooronderstellingen zijn, kan ook weer aan de gegeven uitleg getwijfeld worden. Juist de veelheid aan visies relativeert hun overtuigingskracht. Almacht? Eeuwige strijd tussen goed en kwaad? Karma? Hemel? Later komt het goed? Onder barre omstandigheden kan een stellige opinie zelfs als beledigend ervaren worden.

Het blijft behelpen. Het perfecte antwoord bestaat niet, ondanks het immense repertoire aan religieuze uitleggingen. De absurditeit van wat is gebeurd, verdwijnt niet. Mensen slagen er niet in te begrijpen waarom dit mogelijk was. Ze vluchten in de kleine gebaren, oude en nieuwe: Een kaars, een bloem, een knuffel, applaus vanaf een viaduct.

Laten we God met rust laten. Zoals de koning deed. En erkennen dat er geen bevredigend antwoord is. Mensen zijn aftastende wezens, in staat tot compassie en hoop. En creativiteit. Daardoor kunnen ze verder leven. Maar het definitieve inzicht vinden ze niet.

droogers

André Droogers

Antropoloog

André Droogers is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.