De verleidingen om ons heen die uitnodigen het dagelijkse bestaan te ontvluchten en het paradijs elders te zoeken, zijn zo groot dat we regelmatig vergeten hoe fijn het kan zijn om een eigen plek te hebben om je terug te trekken. Een huis, een flat, een appartement waar het goed toeven is. Waar je zelf bepaald hoe de ruimte ingericht en gebruikt wordt en waar je je prettig en op je gemak voelt. Zo’n plek heet thuis. We laten ons met regelmaat nogal schamperig naar anderen uit over de plek waar we wonen. Het is klein of oud en tochtig of lastig toegankelijk of heeft te weinig bergruimte. Het mist een tuin of de tuin is juist te groot zodat het onderhoud erbij in schiet. Het heeft teveel karakter of juist te weinig. Kortom we hebben sterk de neiging ons kritisch uit te laten over ons huis altijd in het achterhoofd houdend dat het beter kan. Veel beter zoals de niet aflatende stroom woontijdschriften en woonprogramma’s ons wil doen geloven. Waardoor we voortdurend op zoek zijn naar die paradijselijke plek elders.

Hoe anders zou deze realiteit ervaren worden als we met andere ogen naar ons huis zouden kijken. Door de filosofische benadering van Feng Shui toe te passen bijvoorbeeld die het volgende adagium hanteert: ‘Zoals jij bent, is je huis en zoals je huis is, zo ben jij’. Dat geeft te denken. Een huis is de plek waarnaar je terugkeert van weggeweest zijn. Waar je samen bent met dierbaren, met familie en vrienden. Waar je lief hebt en leed deelt. Waar je, als je geluk hebt, geboren wordt en overlijdt. Waar het grootste deel van je leven zich afspeelt, waardoor je kunt ervaren dat je huis meer is dan alleen maar een bescherming tegen de elementen en een parkeerplek voor je spullen; het overstijgt het materiële. Een huis wordt pas een thuis wanneer er liefde en warmte is, wanneer het huis bezield is en er ruimte is voor liefdevolle aandacht; voor elkaar en voor jezelf.

Hoe wij, binnen de beperkende kaders die er altijd zijn, omgaan met ons huis, hoe we het inrichten en hoe blij we er mee kunnen zijn bepalen we derhalve zelf. Onuitputtelijk is daarbij het vermogen van de mens om te veranderen wat verandert kan worden. De uitdaging is gelegen in acceptatie van hetgeen niet verandert kàn worden. Niet vanuit een lijdzaam ondergaan van het lot maar vanuit volledig besef en acceptatie dat alles goed is zoals het is en dat ook al is het niet goed, het goed is. Het paradijs op aarde creëren begint daarom in ons eigen huis door er zorg en aandacht voor te hebben. Door er liefdevol mee om te gaan en door de aanwezigheid ervan niet als vanzelfsprekend te beschouwen maar af en toe dankbaarheid te betuigen. Dit opent de mogelijkheid om vanuit verwondering naar ons huis te kijken en te beseffen dat het eigenlijk een plek is waar het leven heerlijk is.

Als er licht is in de ziel,
zal er schoonheid zijn in de mens.
Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis.
Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land.
Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde.

Chinees gezegde

Nina Elshof

Docent, Auteur, Master in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.