Meningsverschillen zijn zo oud als de mensheid. Mensen houden er meningen op na omdat ze aan hun werkelijkheid uiteenlopende betekenissen toekennen. Mening is vooral meaning, betekenis. Ieder mens selecteert op eigen wijze betekenissen uit een persoonlijk repertoire.

Dat mensen de werkelijkheid eigenzinnig benoemen, heeft ook iets moois. Er zit veel creativiteit in. Daar getuigen romans en gedichten van, religies en ideologieën, en alle goede gesprekken.

De vraag is wanneer een gesprek overgaat in debat, en debat verandert in conflict. Het groot gelijk kan zo met de eigen identiteit samenhangen dat er vanzelfsprekend iets verdedigd moet worden. Vaak spelen belangen mee.

Dan komt macht in zicht, de poging het wereldbeeld van de ander te beïnvloeden, zelfs tegen diens eigen voorkeur in. Welsprekendheid en persoonlijk charisma zijn feitelijk machtsmiddelen. Deze en andere middelen stellen het eigen gelijk veilig. Lukt dat niet, dan begint het grote ongelijk.

Religies verschillen onderling, al zo lang ze bestaan. Elk koestert het grote gelijk. Dat sluit een vreedzaam coëxisteren niet uit, men kan zelfs samenwerken. Maar er kan ook een godsdienstoorlog ontvlammen, inclusief onderdrukking en vervolging.

Dialoogje 103

Voor politieke systemen geldt net zoiets. Poetins oorlog wordt gerechtvaardigd vanuit een exclusief groot gelijk, met religieuze rechtvaardiging.

Hoe wordt een groot gelijk een klein gelijk? Als gesprekspartners elkaar herkennen als mensen die in volle ernst spelen met betekenissen. Serieus, maar ook speels. De ernst van dat spel houdt de eigen identiteit staande en gaande, maar de spelkant zorgt voor een knipoog: kijk, ik speel met betekenissen!

Als woordvoerders van allerlei soort hun groot gelijk zo zouden kunnen verkleinen, is veel gewonnen.

droogers

André Droogers

Antropoloog

André Droogers is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.