Waarom Holi shit?, vraagt u zich wellicht af. Wel, twee redenen. Allereerst verbaasde het mij dat de westerse variant niet door hindoes is opgetuigd, maar door drie jonge Duitsers waarvan één het Holi feest in 2011 in Noord-India heeft meegemaakt. Nu is dat niets nieuws. Immers: yoga-scholen in Nederland worden vooral door blanke Nederlanders gerund. Ik ben ervan overtuigd dat er relatief meer blanke Nederlanders een meditatiecursus hebben gevolgd en met een zekere regelmaat mediteren dan hindoes zelf. Dat dergelijke yoga-scholen en meditatiecursussen inhoudelijk meer op een surrogaat lijken van wat hindoes oorspronkelijk onder yoga en meditatie verstaan, is ook mijn stellige overtuiging. Gymnastiek en ademhalingsoefeningen yoga noemen en concentratie verheffen tot meditatie, vind ik als hindoe teleurstellend. Zo heb ik jaren geleden de redactie van de bladen Happinez en Yoga een kritische mail gestuurd omdat ik van mening was (en ben) dat ze de Indiase cultuur en religie aan het verkwanselen zijn door te schrijven over yoga- en meditatieretraites waarbij alcohol wordt geschonken en vlees wordt gegeten. Dat is op zijn zachtst gezegd vloeken in de kerk; sterker nog: bijna blasfemie. Immers, een yogi drinkt geen alcohol want dat vertroebelt de geest en staat meditatie in de weg. En het eten van vlees is voor een yogi taboe, want vleesconsumptie is in de yoga-filosofie een onzuivere daad (overigens geldt dit verbod niet voor iedere hindoe, maar dat terzijde). Want het uiteindelijke doel van yoga en meditatie is éénwording met het Absolute en verlost raken van het lijden dat inherent is aan het aardse bestaan. Daarmee zijn yoga en meditatie religieuze uitingen en mogen ze best meer serieus worden genomen dan nu het geval is. Zou het niet een beetje vreemd zijn als je het nuttigen van een ontbijt zou vergelijken met het Suikerfeest, puur omdat breakfast het breken van vasten betekent?

Mogen drie enthousiaste Duitse jongemannen dan geen Holi festival organiseren? Natuurlijk wel! Maar ik spreek wel de hoop uit dat ze zich realiseren dat het kleurrijke Holifeest ook een religieus aspect heeft. Omdat ze daarmee heilige grond betreden, hoop ik dat ze hun schoenen van hun voeten doen zoals iedereen die in India heilige grond (van bijvoorbeeld een tempel) betreedt. Nu moet ik er eerlijkheidshalve ook bij vermelden dat het Holifeest door bijna alle hindoes gevierd wordt met stevige alcoholconsumptie en het nuttigen van vlees, dus wat dat betreft is kunnen de heren zich er geen buil aan vallen als op hun festival alcohol en vlees wordt gedronken en gegeten.

festival

En daarmee kom ik tot de tweede reden van mijn “Holi shit!”. Hindoes en het hindoeïsme komen mijns inziens onvoldoende uit de verf in het multireligieuze Nederland. Als hindoes niet zelf de handschoen oppakken, zich meer verdiepen in hun traditie, cultuur en religie, dan is het voor de hand liggend dat derden ermee aan de haal gaan. Dat hindoes nog te veel onderaan de maatschappelijke multiculturele ladder bungelen, werd me een paar dagen terug weer eens duidelijk. Ik had mijn voordeur open staan om de plantjes in de tuin water te geven. Mijn buurmeisje van een jaar of zeven die voorbij liep, zag mijn Boeddha van 1 meter 80 hoog in de gang staan en zei spontaan: “Wat een mooie Boeddha!”. Na haar te hebben bedankt, vroeg ik me meteen af of ze een beeld van Shiva, Rama, Krishna of Ganesha ook zou hebben herkend. Ik denk het niet.

Ik ben van mening dat een synthese van de twee redenen van mijn “Holi shit!” ons een stap dichterbij brengt naar een samenleving waar alle burgers van Nederland met respect voor elkaar een nieuw evenwicht bereiken, waar we met zijn allen naar op zoek zijn in Nederland.

De autochtone Nederland die met respect, begrip en acceptatie openstaat voor de ‘vreemde ander’ en de hindoe die zijn culturele en religieuze identiteit eerst zelf beter leert kennen en zich vervolgens meer profileert. Want zou het niet geweldig zijn als hindoes én niet-hindoes samen feesten, samen (vlees) eten en samen (alcohol) drinken en elkaar met gekleurde poeder bestrooien en erkennen dat er altijd verschillen zullen zijn. Verschillen die niet weg te denken zijn, maar tevens een middel kunnen zijn om tot elkaar te komen.

In de taal worden al verbanden gelegd: Holi wordt wel eens geassocieerd met Halloween en Halloween met Carnaval. Dus Holi en Carnaval staan dichter bij elkaar dan je in eerste instantie zou vermoeden. De taal hebben we al mee, nu wij nog!

rawie45

Rawie Sewnath

Geestelijk verzorger

Hindoe geestelijk verzorger en hindoe religiewetenschapper
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast