Dergelijke meningen over Rutte heb ik zelf ook gehad maar ik kijk er tegenwoordig toch anders tegen aan. Heel anders zelfs. Het feit dat hij geen eigen kleur of visie lijkt te hebben, kan ook op zelveloosheid wijzen. Het gaat hem er niet om vooral zijn persoonlijke mening of overtuiging te verdedigen. Hij hoeft zichzelf niet zo nodig te bewijzen en kan daarom ruimte aan anderen laten (behalve toen hij laatst de mist inging met zijn gedram over minder dividendbelasting voor bedrijven). Zo’n gebrek aan ego en universele openheid is in de grote religies een teken van spirituele rijpheid.

Dit blijkt ook uit de houding van Rutte. Je merkt bij hem eigenlijk nooit dat hij er prat op gaat dat hij minister-president is en met wereldleiders verkeert. Hij is een dienaar van het land, zoals ook de voormalige secretaris-generaal van de VN Dag Hammarskjøld zichzelf als dienaar van de volken zag. Hij schreef: ‘Wie nederig is ervaart de werkelijkheid niet in relatie tot hemzelf, maar in haar heilige onafhankelijkheid. Dan zie je hoeveel er verdwijnt en hoe datgene wat overblijft op zijn plaats valt’. Deze heldere eenvoud, typerend voor veel mystici, levert Rutte waardering op van zijn collega’s in Europa.

Dan is er nog zijn energie. Hij bezoekt talloze conferenties en vergaderingen over de hele wereld om de volgende dag weer ongekreukt voor de Tweede Kamer te staan. Zoveel  daadkracht komt vrij als je het ego met zijn energie slurpende angsten en begeerten overstijgt. De middeleeuwse mystica Catherina van Siena kon daardoor ook onmogelijk veel doen: ze zorgde voor armen en zieken, bemoeide zich intensief met de politiek van haar tijd, werkte als ambassadeur, onderhield contacten met prinsen en bisschoppen in heel Europa en stierf vroeg vanwege haar vele vasten. Gelukkig zorgen de vele werkdiners er wel voor dat Rutte in dit opzicht geen gevaar loopt.

Een paar jaar terug hield hij een ‘preek van de leek’ in de Duinzichtkerk in Den Haag. Daarin roemt hij de praktische bijdragen van het christendom aan de samenleving.  ‘Maatschappelijk kapitaal’ noemt hij dat met een bankterm, want hij is en blijft wel een VVD’er. Tegelijk realiseert hij zich dat het praten in functionele termen over het geloof  veel te beperkt is. ‘Dat zou afbreuk doen aan het mystieke Godsbegrip’, zegt hij. Wat zijn geloof betreft: dat is ‘voor 49 procent twijfel en voor 51 procent een zeker weten’. Geen slechte score, als we bedenken dat  Moeder Teresa lange jaren 0% zekerheid ervoer. Tenslotte beschouwt Rutte de tolerantie en gelijkheid van het Evangelie als het fundament van het beroemde Artikel 1 van onze grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’.

Een echte mysticus zal zichzelf nooit zo noemen. Sommigen zijn bekend geworden door hun spirituele geschriften, maar er moeten veel meer mystici zijn geweest die alleen praktisch bezig waren. Zou Rutte daar niet toe kunnen behoren, die in zijn preek oproept tot actief ‘omzien naar elkaar, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid’?

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
jjsuurmond 2023 – kopie

Jean-Jacques Suurmond

Publicist

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach/supervisor en publicist. Van hem verscheen eind 2022 een vertaling en bewerking van de klassieker …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.