Als zoon van een Surinaamse joodse vader ben ik het er volledig mee eens dat wij joden niet mogen aanspreken op de oorlogsmisdaden die Israël op dit moment begaat. Zelfs niet als de plannen voor het maken van concentratiekampen, vernietiging en deportatie van Palestijnen op ondersteuning kan rekenen, zoals nu voorgesteld wordt door een lid van de Israëlische regering. Dan nog kun je je joodse buurman niet verantwoordelijk houden voor de oorlogsmisdaden die tegen het Palestijnse volk worden begaan door Israël. Net zomin kun je Nederlandse moslims verantwoordelijk houden voor de misdaden die andere moslims in de naam van hun ‘versie’ van de islam begaan.

Daarom dienen burgers onderling, ondanks alle berichtgeving over elkaar, te allen tijde respect en goede manieren aan elkaar te tonen, ongeacht het eigen geloof, sekse of geaardheid. Wat dat betreft dan ook mijn voorzichtige complimenten aan het CIDI dat door het niet opnemen van Geert Wilders in de lijst van ondertekenaars duidelijk heeft proberen te maken dat je niet haat met haat kunt bestrijden. Jodenhaat kun je niet bestrijden door mee te werken met het verspreiden van moslimhaat.

Ik denk dat eerlijk gezegd dat je, welke vorm van haat dan ook, alleen kunt bestrijden door:
– Waarheid (eerlijke en gelijkwaardige berichtgeving door de media),
– Rechtvaardig handelen (binnen en buitenlandse politiek) en daarna door
– Vergiffenis en onderling respect tussen burgers.

Het zou daarom getuigen van eerlijke en gelijkwaardige berichtgeving als de Telegraaf en het CIDI en dezelfde bekende Nederlanders zich in het huis van Premier Rutte ook hard zouden maken voor het publiceren van onderstaande advertentie.

GEEN EXCUUS VOOR MOSLIMHAAT

De strijd in de Nederlandse politiek- en de buitenlandse politiek over de islam wordt steeds vaker ook in Nederland ‘uitgevochten’. In de (sociale) media, maar ook op straat wordt gescholden en gedreigd. Niet alleen tegen de islam, maar ook tegen Nederlandse moslims. Sommige politici roepen hardop om deportatie en uitsluiting van Nederlandse moslims.

Dit moet nu stoppen.

Abdullah Haselhoef

imam, geestelijk verzorger

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.