Geen kerstmis meer

‘De islam’, zo concludeer ik uit Wilders’ woorden, zal er dus voor zorgen dat, als wij niets doen, wij straks geen kerstmis meer kunnen vieren. Maar als dat gebeurt dan moet dat volgens mij uitgevoerd worden door aanhangers van de islam, want ‘de islam’ als begrip beschikt niet over handelingsvermogens. Het zijn dus de mensen die de islam dragen, de moslims, die ervoor zullen zorgen dat, als wij niets doen, wij over veertig jaar geen kerstmis meer kunnen vieren.

Mijn conclusie is dat niet de islam de tegenstander van Wilders is maar de moslim. Dat kan niet anders. Dat het Wilders te doen is om de moslims, de dragers van de islam, bleek overigens hoe dan ook uit zijn stickeractie. Op de sticker staat in het Arabisch: “De islam is een leugen, Mohammed een crimineel en de Koran is gif’.  De op de sticker genoemde profeet Mohammed is een mens, een moslim. Hij is geen abstract islamitisch concept. Hier logenstraft Wilders dus zijn eigen mantra. Het ging hem in de stickeractie wel degelijk om de mens achter de islam, de moslim.

De moslims om ons heen

Mijn vraag is nu welke moslims ervoor gaan zorgen dat wij over veertig jaar geen Kerstmis meer kunnen vieren. Ik keek eens om me heen. Als ik naar de supermarkt ga, zitten er diverse gehoofddoekte moslimmeisjes achter de kassa. Eentje hoorde ik net voor Sinterklaas enthousiast over haar kinderen praten die zo naar de Goedheiligman uitkeken. In diezelfde supermarkt spreek ik regelmatig een Marokkaanse jongen. Hij studeert HBO-economie en wil later dolgraag bij een bedrijf werken ‘om veel geld te verdienen’. Als mijn auto kapot is ga ik naar een garage die gerund wordt door een Turkse man, die mij prima diensten levert. Heb ik een vraag over box 2 of 3, dan bel ik mijn belastingadviseur die oorspronkelijk uit Rachidiyya komt in Marokko. De pakjesbesteller is een aardige kerel uit Algerije met wie ik graag een praatje in het Arabisch maak. Desgevraagd allemaal moslims.

En hoe gaan deze brave moslims ervoor zorgen dat wij straks geen Kerstmis meer kunnen vieren? Ik zie het niet gebeuren. Of schuilt het gevaar in de moskee 500 meter verderop waar oudere bebaarde en gezjellaba’de mannen regelmatig bidden? Of het Turkse centrum achter ons huis waar ik altijd dikingepakte Turkse vrouwen naartoe zie hobbelen met hun kroost? Of misschien de Marokkaanse jongens van de VMBO school dichtbij die altijd oversteken als ze mij aan zien komen met de honden? Een paar honden zijn blijkbaar genoeg om ‘de islam’ te verdrijven.

De moslimzon en islammaan

Wilders stelt dat de meerderheid van de moslims in Nederland ‘niet gewelddadig’ is en mijn observaties bevestigen dat beeld, alhoewel ik het adjectief ‘braaf’ boven gewelddadig prefereer. Iedereen in Nederland kent wel een ‘brave’ moslim. Tegelijkertijd wordt er een gedachtegoed verspreid dat de islam als totalitair, agressief en uiteindelijk als destructief voor onze samenleving beschouwt (‘straks geen kerstmis meer’). Er kan dan een moment komen dat de zon van de ‘brave’ moslim verduisterd wordt door de  maan van de ‘levensbedreigende’ islam. Dat zal een kantelmoment zijn. Dan is het doel niet meer de bestrijding van de islam, maar de bestrijding van de moslim, braaf of niet. De geschiedenis heeft ons bewezen hoe desastreus een in eerste instantie schijnbaar zo onschuldige  afkeer van een abstracte leer, religie of ideologie kan uitlopen op vervolging van en massamoord op mensen van vlees en bloed.

Samen kerst?

Nu is het zover nog niet gekomen en ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. Daarvoor zijn er te veel positieve krachten in de samenleving. Maar een even positieve ontwikkeling zou ook zijn als Wilders cs stoppen met dat malle islam-moslimonderscheid en hun aandacht gaan richten op de moslims zelf: met hun in gesprek gaan, al was het maar om zich ervan te vergewissen dat we in 2053 en nog lang daarna nog steeds kerst kunnen vieren, bij voorkeur in elkaars gezelschap.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.