Tot vorig jaar werden bij dit gezang teksten als ‘Joden met hun valse raad’ en meer van dit fraais gebruikt om de Joden anno 2022 nog steeds verantwoordelijk te houden voor het ‘offeren van Christus aan het kruis’.

Mede door mijn gemopper hierover werden de teksten dit jaar aangepast. De ‘Poaskearls’ openden dit jaar met een keurige versie waarbij de abjecte woorden ‘de Jood’ zijn vervangen door ‘de mens’.

Wat is er allemaal gebeurd voordat vanuit de organisatie van het ‘vlöggeln’ werd gekozen voor deze aangepaste bewerking?

Het doet goed te kunnen melden dat na mijn protest bij de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland meteen in beweging kwam. Via de vicaris in Deventer kwam het protest bij de organisatoren in Ootmarsum terecht en, weliswaar nog wat schoorvoetend, werden de woorden gekuist. De ‘Poaskearls’ gaven de nu achter ons liggende paasdagen met de nieuwe tekst het goede voorbeeld. Graag maak ik vanaf deze plaats van de gelegenheid gebruik om mijn erkentelijkheid voor de kerk anno 2023 uit te spreken.

Maar wij zijn er nog niet. Wat mij zorgen baart is hetgeen wat zich ook dit jaar nog steeds áchter die eerste rij van ‘vlöggelaars’ afspeelde. Daar schalde de rest van het volk namelijk gewoon nog steeds de abjecte teksten van de afgelopen decennia uit. In de rijen van overige gelovigen klonk ook dit jaar luidkeels dat het nog steeds die Joden waren die de godsmoord op hun geweten hebben. Dit ondanks dat de organisatie duidelijk had aangegeven wat de aangepaste tekst zou moeten zijn.

En dat geeft mij opnieuw te denken. De kerk heeft gesproken. En zij heeft gehandeld. Maar de meute blijft hardnekkig in het handhaven van dat diepe ingesleten antijudaïsme van vele eeuwen. De aversie tegen de Jood blijkt hardnekkiger dan de gehoorzaamheid aan het gezag van de kerk.

Nu de aartsbisschop onder wiens verantwoordelijkheid het kerkelijk gebeuren van het stadje Ootmarsum valt, zijn afkeurende stem heeft laten horen en heeft laten ingrijpen, mogen we de kerk niet langer verantwoordelijk houden voor dit boosaardig gedrag.

Waar er nu nog in de straten van Ootmarsum luidkeels klinkt over ‘de misdaad der Joden’ en ‘Christus is opgestanden al van de Joden haar handen’ is er sprake van een burgerlijk ongepast gebeuren. Het woord is, lijkt mij, nu echt aan de gemeente Dinkelland zelf, waar Ootmarsum deel van uitmaakt. Er is een burgemeester, er zijn wethouders en er is een gemeenteraad. Nu is echt tijd gekomen dat de stadsbestuurders met hun burgers hierover in gesprek gaan.

‘Vlöggeln’ is een volksgebeuren. En niet zomaar een volksgebeuren. Het heeft de officiële status van Europees erfgoed. Geen enkele gemeente in ons land mag toestaan dat oud erfgoed, hoe bijzonder ook, met ingesleten sporen van racisme, antisemitisme of rassenhaat ongehinderd voortgezet kan worden. De zwarte-pietdiscussie is wat dit betreft in ons land een goed voorbeeld geweest.

Ootmarsum, de kerk heeft aangegeven hoe het moet. Burgers, volg het goede voorbeeld!

Deze column verscheen eerder deze week in het Nederlands Dagblad.

Lody van de Kamp2

Lody van de Kamp

Rabbijn

Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als onderduikster de …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.