De eerste vraag valt tegen: “Moet het budget voor ontwikkelingssamenwerking (0,7% van het Bruto Nationaal Product) gehandhaafd blijven?”. De visies op ontwikkelingssamenwerking worden gereduceerd tot een financieel vraagstuk in procenten van het BNP uitgedrukt. De reductie van de vraagstukken blijkt zich vervolgens door te zetten in de rest van de wijzer. Jammer, maar dat brengt me niet van de wijs. Ik heb per slot van rekening al zelf over de kwesties nagedacht en zou nu toch met een simpel ja, nee of een percentage op de vragen des levens moeten kunnen antwoorden.

Bij het antwoorden van de vraag “Bijna alle nationale feestdagen zijn christelijk. Moet een aantal ingeruild worden voor islamitische en joodse?” geraak ik echter in gewetensproblemen. Hier lijkt toch een fout te zijn gemaakt. De mogelijke antwoorden zijn ontkennend tot neutraal. De mogelijkheid tot een bevestigend antwoord of de mogelijkheid de vraag over te slaan ontbreken. Ik weet dat de wijzer de standpunten van de partijen met elkaar vergelijkt en wellicht niet elk mogelijk antwoord voorkomt, maar de wijzer vraagt naar de mening van de kiezer met een ja/nee-vraag. Nu word ik eventueel gedwongen een leugen in te voeren om verder te kunnen. Tot zover de betrouwbaarheid van de uitslag. Tevens vind ik de vraag nogal sfeerbepalend. Het christendom wordt hier tegenover andere levensbeschouwelijke stromingen gezet en dan nog slechts twee. Waarom wordt de vraag zo dualistisch gesteld? De stelling is dat onze feestdagen voornamelijk christelijke zijn, zou de vraag dan niet moeten gaan over de wenselijkheid hiervan in de huidige samenstelling van de maatschappij?

Bij de vijfde vraag: “Moeten alle religieuze uitingen uit het publieke domein worden geweerd (hoofddoekjes, kruisjes, processies, klokgelui islamitische oproep tot gebed)?” schrik ik echt. Is dit een website van de RKK? De opties van antwoorden geven tenminste een bevestigende, maar een simpele ontkennende ontbreekt. In plaats daarvan wordt een regelrecht racistische ‘nee’ gegeven, een verkapt racistisch ‘nee’ en een ‘nee, behalve voor wetsdienaren’. Ik vind dat de RKK zich hier niet meer kan schuilen achter het vergelijken van de standpunten van de partijen. Zij hebben ervoor gekozen deze vraag zo te stellen, deze niet te kunnen overslaan of een alternatief te kunnen kiezen. Deze stemwijzer is hiermee verworden van een levensbeschouwelijke kieswijzer tot een psychologisch experiment waarin wordt gekeken hoever ik mijn moraal aan de kant wil schuiven. In de vorige eeuw zijn dit soort experimenten gelukkig verboden. Ik heb al moeten liegen om bij deze vraag te belanden en zal dat nu weer doen om me verder door deze kieswijzer te worstelen.

De uitslag heb ik niet eens meer bekeken. Ik heb er oprecht spijt van deze stemwijzer te hebben ingevuld. De stemwijzer is amateuristisch opgezet waardoor het vervalt in een verboden psychologisch experiment, de vragen zijn opruiend opgesteld en de RKK heeft het levensbeschouwelijke gereduceerd tot cijfers en percentages. De RKK moet zich de volgende keer maar wagen aan het uitbrengen van hun eigen levensbeschouwelijke waarden, want een vergelijk met de rest van de wereld kunnen ze nog niet aan.

Kjell Weewer

beeldend kunstenaar

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.