Mindfulness is een populaire meditatietechniek om los te komen van de beelden die we over anderen en onszelf hebben. Daar kunnen mensen zichzelf mee kwellen zodat ze soms in handen van een therapeut vallen. Als gestalttherapeut behoorde de techniek van mindfulness tot mijn vaste repertoire: ‘Voel hoe de stoel je draagt…Kijk welke gedachten er langskomen…Wat komt er vanuit de omgeving op je af?… Let eens op je ademhaling, hoe je inademt en dan weer uit…’

Zo kun je leren om naar je gedachten en gevoelens te kijken als naar een rivier die onder een brug doorstroomt, zodat je er niet meer mee samenvalt. Dat betekent vrijheid om de werkelijkheid waar te nemen zoals die is: een mysterie dat niet in beelden is te vangen. Een mysterie dat zomaar Mysterie kan worden. Vandaar dat de Bijbel ons oproept om ons niet te laten betoveren door beelden.

Mindfulness is Christfulness, de kern van het christendom. Het kruis verbreekt immers steeds weer alle beelden – ook van Jezus zelf, ‘beeld van de onzichtbare God’, blijft niets over dan een lijk en wat kleren die verdobbeld worden. Dan kun je alles nieuw gaan zien. De gekruisigde is ook de Opgestane.

Wilders heeft echter een vast beeld van het christendom. Zo wordt het nooit Pasen. Voor hem valt de christelijke traditie samen met een binnendijkse afkeer van de grote wereld en Hollandse spruitjesgeur. Een beeld dat, zoals alle beelden, weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Wel hebben beelden een eigen werking. Ik noemde al mensen die in therapie gaan omdat ze tot tranen toe gekweld worden door hun beelden. Zo splijten de vijandbeelden van Wilders momenteel zijn eigen Partij Voor de Vrijheid. Tijd voor echte vrijheid door Christfulness?

Mohammed wil in huize Wilders best een zigeunerjongetje met traan aan de muur komen spijkeren.

jjsuurmond 2023 – kopie

Jean-Jacques Suurmond

Publicist

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach/supervisor en publicist. Van hem verscheen eind 2022 een vertaling en bewerking van de klassieker …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.