“Bedankt dat jullie de vrede een kans geven op deze conferentie. De Oekraïense Pacifistische Beweging die ik vertegenwoordig, doet hetzelfde, ondanks de staat van beleg. We helpen burgers om te overleven en burgers te blijven. We blijven pleiten voor geweldloze conflictbeheersing en afschaffing van de dienstplicht, het ontwikkelen van vredesstudies en het samenwerken met de internationale vredesbeweging.

Toen we onlangs online bijeenkwamen om de Internationale Dag van de Dienstweigeraars te vieren, hebben we een verklaring aangenomen waarin we opnieuw de voortzetting van de oorlog veroordelen, oproepen tot stopzetting van de vijandelijkheden en beginnen van onderhandelingen, mensenrechtenschendingen tijdens de militaire mobilisatie in Oekraïne aan de kaak stellen en solidariteit betuigen met Russische en Wit-Russische tegenstanders van militaire dienst, en onmiddellijke stopzetting van alle repressies tegen hen eisen.

Vrede en solidariteit in Europa en wereldwijd is een krachtige droom, maar het werd veranderd in een wilde waan van het verpletteren van de gemeenschappelijke vijand tegen elke prijs, confrontatie met nachtmerrieachtige risico’s van langdurig bloedvergieten, voedseltekorten, hyperinflatie, economische en ecologische crises en een ondenkbare, maar nog steeds serieus geplande, nucleaire oorlog.

Ik denk dat de mensen die hier bijeen zijn, begrijpen dat vrede en solidariteit een onmiddellijk staakt-het-vuren en uitgebreide vredesbesprekingen betekenen om een gemeenschappelijke basis te vinden tussen Oekraïne en Rusland, tussen Oost en West. We leven allemaal op dezelfde planeet en daarom moeten we een gemeenschappelijke basis vinden. Maar sommige mensen leven blijkbaar op een andere planeet, waar dodelijke wapens en weigering om te onderhandelen op de één of andere manier vrede brengen, terwijl wantrouwen en haat op de één of andere manier solidariteit creëren.

Verschillen tussen deze planeten zijn verschillen tussen de progressieve cultuur van vrede en geweldloosheid en de archaïsche cultuur van oorlog en geweld. Op de planeet van vrede praten mensen, op de planeet van oorlog vechten de menigten. Maar ik verzeker je dat het dezelfde planeet is, de oorlog is er slechts een duistere kant van, samen met oorlogspropaganda met zijn onrealistische beelden van existentiële vijanden en heldhaftige moordenaars die hun land verdedigen.

Aan de duistere kant zijn er veel inspanningen om alle mensen in legers te veranderen door middel van oorlogspropaganda in media en onderwijs, militaire rekruterings- en mobilisatiecampagnes, corruptie en druk die haviken voortbrengen.

We moeten de positieve kant van onze planeet ontwikkelen, de vredesbeweging versterken om oorlogszuchtige menigten in vredelievende mensen te veranderen. We moeten bouwen aan een geweldloze samenleving zonder vijanden en zonder grenzen die mensen verdelen, een samenleving gebaseerd op gewetensbezwaren tegen militaire dienst, op weigering om te doden of een andere misdaad te plegen, op herstelrecht, universele vaardigheden van soft power zelforganisatie en conflictbeheersing.

We hebben vredeswetenschap en -onderwijs nodig om effectieve en praktische methoden van geweldloos leven te leren. We hebben mediavrede en cybervrede nodig om een geweldloos discours te handhaven, om licht te werpen op de gewelddadige duisternis aan alle kanten. We hebben een vredeseconomie nodig om te investeren in vredesopbouw in plaats van zelfvernietiging.

Militaire patriottische opvoeding en dienstplicht is het gemeenschappelijke kwaad van Rusland en Oekraïne, dat het conflict heeft geëscaleerd en tot oorlog heeft geleid, en het moet worden veroordeeld en verboden door het internationaal recht, evenals immorele praktijken zoals repressie tegen vredesbewegingen in Rusland en totale militaire mobilisatie van de bevolking in Oekraïne, zonder respect voor de heiligheid van het geweten, persoonlijke keuzes om directe of indirecte deelname aan oorlog te vermijden.

We moeten het stereotype van de militaire overwinning aanvechten door vast te houden aan de historische waarheid dat alle pogingen om de absolute macht te veroveren pijnlijk mislukten, ongeacht hoe zelfingenomen veroveraars waren. Dat niemand alles kan winnen, zelfs niet onder het voorwendsel van een goede zaak. En dat alle macht redelijk en eerlijk verdeeld moet zijn. Daarom kunnen en hoeven we niet te winnen, we kunnen en moeten naar een win-win situatie.

Ik zou willen dat heel Europa met één stem zal spreken dat oorlog een probleem is, geen oplossing. Laten we weigeren te doden – en samen aan vrede bouwen.”

Dr. Yurii Sheliazhenko is secretaris van Ukrainian Pacifist Movement, bestuurslid van het European Bureau for Conscientious Objection, lid van het hoofdbestuur van World Beyond War (Verenigde Staten) en docent en wetenschappelijk medewerker aan KROK University (Kyiv, Oekraïne). Geesje Werkman van vereniging Kerk en Vrede wees de redactie van Nieuw Wij op deze door Hans Dijkman vertaalde toespraak. Reacties zijn welkom.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.