Als ik kijk naar mijn eigen instelling, de Radboud Universiteit Nijmegen, dan zie ik dat studenten religiestudies al in hun eerste jaar een cursus krijgen over nieuwe religieuze bewegingen en dat dit thema voortdurend in andere cursussen terugkeert. De hele kernleerstoel Vergelijkende godsdienstwetenschappen in Nijmegen, waartoe ook mijn leerstoel Spiritualiteitsstudies behoort, doet onderzoek naar nieuwe vormen van religie en spiritualiteit. De door collega Frans Jespers samengestelde bundel Nieuwe religiositeit in Nederland uit 2009 is een presentatie van dat onderzoek voor breder publiek, met ook bijdragen van studenten. Heel het geslaagde NWO-programma ‘Refiguring Death Rites’ van collega Eric Venbrux (vier promoties, de vijfde op komst) draait rond nieuwe religiositeit in de beleving rond dood en rouw. De hele jaargang 2011 van het spiritualiteitstijdschrift Speling was aan hedendaagse vormen van spiritualiteit gewijd.

Als ik buiten Nijmegen kijk, zie ik succesvolle onderzoeksgroepen te Amsterdam (UvA) rond Wouter Hanegraaff (zelf gepromoveerd op onderzoek naar New Age), te Groningen rond Kocku von Stuckrad, te Leiden rond Meerten ter Borg, te Utrecht rond Anne-Marie Korte. De landelijke onderzoekschool NOSTER heeft een themagroep rond nieuwe spiritualiteit. Enzovoorts, enzovoorts.

Nee, vóór Joep de Hart zijn sweeping statements had gemaakt, had hij toch eerst eens beter om zich heen moeten kijken. Nu maakt hij een karikatuur van de religiewetenschappen in Nederland, als zouden de beoefenaars daarvan de spiritualiteit van een kwart van de Nederlanders over het hoofd zien. De werkelijkheid is gelukkig anders.

Peter-Nissen-2015-groot

Peter Nissen

Hoogleraar, predikant, cultuur-en kerkhistoricus

Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en predikant van de remonstrantse gemeente van …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.