Over het boek

Dit heldere basisboek is geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten hard nodig in een tijd waarin polarisatie – wij-zij denken – zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt.

Het boek levert eye-openers en beschrijft in drie delen wat we moeten weten om een polarisatiestrategie te ontwikkelen en toe te passen. Het eerste deel behandelt de dynamiek van polarisatie, waarna in het tweede deel het conflict; ‘het kleine broertje van polarisatie’ aan bod komt. Doorspekt met praktische voorbeelden komen de grondpatronen in ons handelen en denken en de mensbeelden aan bod die ons parten spelen. In het derde deel wordt de gereedschapskist – hier al toegerust met inzichten – aangevuld met praktische handvatten. Wat is er nodig voor depolarisatie? Wat zijn de mogelijkheden in de preventiefase, de interventiefase, de bemiddelingsfase en de verzoeningsfase van polarisatie & conflict? Hoe hanteren we daarbij dialoog? En wat zijn de valkuilen? Polarisatiestrategie vraagt om een juiste timing en een afgewogen inschatting van alle krachten. Het denkkader van Bart Brandsma biedt een werkbare en nieuwe benadering, waarmee we onze onmacht in polarisatie kunnen verruilen voor een bewuste polarisatiestrategie en een kundig inzetten van mediative speech en mediative behavior. Het sluit vervolgens met twee invalshoeken die niet kunnen ontbreken in een boek over wij-zij denken, hoe hangt radicalisering samen met polarisatie en hoe staat het met de zo noodzakelijke koerswijziging binnen een specifieke en voor polarisatie zeer belangrijke beroepsgroep; de journalistiek?

De inzichten krijgen een praktische vertaling en de handvatten zijn ook in de praktijk met en door professionals ontwikkeld. De tekst in dit basisboek is voorzien van heldere modellen.

Boekgegevens:

Auteur: Bart Brandsma | Titel: Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken | Aantal pagina’s: 112 | Prijs: € 24,75
Klik hier voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Bron: Polarisatie.nl

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.