“Het is dit gegeven, dat de islam al eeuwen een plaats heeft in het hart van de Westerse beschaving, dat over en weer zal moeten worden beseft.”

“Bij de tweede en derde generatie (moslims) is dat totaal anders. Nederland is ook hun land. Sterker nog, Nederland ís hun land.”

“Maar waar het mij om gaat is dat die grote groep moslims die toch hun gewone leven willen leiden, dat niet kunnen vanwege al die actoren die zich met hun leven bemoeien. Niet alleen maar de moslimactoren, maar ook aan de kant van autoriteiten van de ontvangstlanden.”

Boven staan zomaar drie citaten uit het boek Wordt het nog wat met het islamdebat?, een boek dat nog niet uit is maar op 25 september aanstaande gepresenteerd wordt aan de wereld.

Toch zijn er al meningen over gevormd, zonder dat iemand het gelezen heeft. Zo zette de website van Nieuw Wij een artikel online onder de veelzeggende titel ‘Moslima’s ontbreken in bundel over “het islamdebat”’ Met als ondertitel ‘Veertien mannen en Ayaan Hirsi Ali vullen het boek’. Journalist Theo Brand had de inleiding tot het boek, die vrijgegeven was, gelezen en vastgesteld dat van de 15 auteurs er 14 mannen waren en dat moslima’s hoe dan ook als auteurs ontbraken. Wij als redacteuren hebben wel degelijk melding gemaakt van de Odyssee die wij ondernamen om moslima’s te verleiden de pen ter hand te nemen. Het mocht echter niet baten. Vaak was de reden dat de deelname van auteurs als Afshin Ellian en Ayaan Hirsi Ali hen ervan weerhielden. We hebben het betreurd evenals we het betreuren niet meer auteurs van links politieke huize te hebben kunnen aantrekken.

Je kunt het ontkennen of niet willen zien maar de islam is nog steeds een steen des aanstoots in onze samenleving

Jan Jaap de Ruiter en Gert Jan GelingTweet dit

Weerhield ons dat ons boek te publiceren? Geenszins. En we zijn uiteindelijk in staat geweest toch een behoorlijk gemêleerd gezelschap aan te trekken en daar zijn we trots op. Het gaat om auteurs die het wel hebben aangedurfd in het gezelschap van ideologische tegenstanders hun visie te geven op de vraag van het boek: ‘Wordt het nog wat met het islamdebat?’

En het moge duidelijk zijn dat dat islamdebat in zwaar weer verkeert. Want niet iedereen is meer geïnteresseerd in dat debat en dat is slecht voor de samenleving. Want je kunt het ontkennen of niet willen zien maar de islam is nog steeds een steen des aanstoots in onze samenleving. Er is veel wantrouwen over en weer. Maar ons daarbij neerleggen is geen optie. Of zoals Halim el Madkouri het in de bundel stelt (we parafraseren): “Aan de grote middengroep moslims wordt van alle kanten getrokken terwijl ze alleen maar hun leven willen leiden net als ieder ander mens. Wat kan daar nu mis mee zijn?”

Kamel Essabane, docent filosofie bij het instituut FAHM, wees onze uitnodiging tot deelname aan de bundel ook af, maar was niet te beroerd journalist Theo Brand van Nieuw Wij te woord te staan over de bundel die hij niet gelezen heeft. We citeren uit het interview met hem:

“Volgens Geling en de Ruiter kan de Islam zich aanpassen maar gaat dat moeizaam,” zo stelt Essabane. “Orthodoxie moet volgens hen binnen de grenzen van de wet bestreden worden en een liberale islam gepromoot worden. Het dominante discours van de heren plaatst islam tegenover het westen vanwege een vermeende onveranderlijke kern. Dat gaat voorbij aan westerse moslims die niet in die hokjes passen. Het gaat ook voorbij aan het feit dat de islam zeer divers is, historisch ‘verlichte’ idealen kent en een dynamische traditie is, inclusief de orthodoxie.”’

moslima
Beeld door: Pixabay

Essabane zet ons hier als essentialistisch neer en gaat voorbij aan wat wij in het publieke debat al jaren roepen. Er is plaats voor islam in al zijn variëteiten maar wij nemen de vrijheid om te stellen dat voor vormen van islam die grenzen aan geweld of geweld gebruiken geen plaats is en ja, inderdaad, wij zijn voorstanders van een islam die zich verzoend heeft met westerse waarden. Mogen wij dat niet zijn?

Maar Essabane vindt ons niet de geschikte mensen voor een dergelijk boek waarmee hij ons behoorlijk diskwalificeert. Essabane stelt verder dat er toch ook geen ‘jodendomdebat’ is of ‘verlichtingsdebat’? Wel, we kunnen hem uit de droom helpen. Er is wel degelijk een ‘jodendomdebat’ en partijen als de PVV en Forum voor Democratie stellen vandaag de dag de verlichtingswaarden openlijk ter discussie. De samenleving discussieert ook al heel lang over de vraag of artikel 23 die bijzondere scholen mogelijk maakt wel gehandhaafd moet worden, iets wat christenen zeer aan het hart gaat. En wat dacht je van de recente discussie rond de zogenaamde Nashvilleverklaring? Het christendom stond weer eens centraal.

Wat Essabane doet is zich ideologisch verweren tegen het debat. Het lijkt erop dat Essabane alleen met mensen uit zijn eigen bubbel over islam wil spreken, alleen met gelijkgestemden. Maar in hoeverre is dat dan eigenlijk dialoog? Voer je een dialoog niet per definitie juist met andersdenkenden? En dat is precies wat wij met ons boek wilden bereiken, maar wat Essabane, en veel gelijkgestemden met hem afwezen.

Dit stuk begint met drie citaten uit het boek die, volgens ons, ideologisch zonder meer passen in het straatje van Essabane. Wij hopen en verwachten dat hij het boek gaat lezen en er – noblesse oblige –een gedegen recensie over gaat schrijven. Wij wachten vol ongeduld af.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
geling

Gert Jan Geling

Historicus, theoloog en arabist

Gert Jan Geling is historicus, theoloog en arabist. Hij werkt aan een proefschrift aan de Universiteit Leiden over ex-moslims en het …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.